Blå danio (Danio albolineatus)

Blå danio (Danio albolineatus) er en liten stimfisk som innimellom er å se i handelen. Den tilhører Danio-slekta hvor man har den mye mer vanlige sebrafisken (Danio rerio), og på mange måter er disse to artene ganske like hverandre. Det betyr at blå danio er en fredelig fisk som passer godt i de fleste selskapsakvarier så lenge den har en god stim på minst 10 fisk, og ikke altfor aggressive samboere.

Denne fisken trives godt i veloksygenerte akvarier med sterk strøm. Jo større stim den har, jo mer kommer til den å gjøre ut av seg, så det er ikke dumt å ha minst 20 stykker for å få dem til å være aktive og frempå. Ellers er den litt sensitiv for sterkt lys, så ha gjerne litt flyteplanter i akvariet.

Voksne blå danio kan bli 6,5 centimeter lange, og man skiller hanner fra hunner ved at hunnene er noe rundere i kroppen enn hannene, og kan dessuten bli litt større når begge er fullvoksne.

Begge kjønnene har den sterke, perleblå fargen på kroppen, men hunnene er noe svakere i fargene enn hannene. Fargene kommer for øvrig bedre frem i akvarier hvor den trives, så det er enkel å se om blå danio har det godt. Trives den vil den ha sterke blåfarger.

Blå danio (og andre Danio-arter) spiser insekter over vannoverflaten i naturen, noe som betyr at de er gode hoppere. Man bør ikke holde dem i akvarier uten dekkglass eller heldekkende armatur, for de kan hoppe høyt! Ellers er det en art som er glad i å svømme, så den vil ikke trives så godt i veldig små akvarier hvor den så vidt kan bevege på seg. 120L og oppover anbefales av oss, selv om det finnes andre nettsider som mener de vil trives i mindre akvarier.

Det har vært en del forvirring rundt det vitenskapelige navnet til blå danio, og lenge har den vært kjent som Brachydanio albolineata. I dag er det Danio albolineatus, men noen steder bruker fortsatt Brachydanio-navnet. På engelsk går arten under populærnavnet «pearl danio».

Blå danio
Blå danio. Foto publisert med tillatelse.

Foretrkrukne vannverdier for blå danio

Blå danio er en rimelig tolerant art, men mistrives i for varmt vann. Alt mellom 16 og 25 °C fungerer, men de trives best rundt 22 °C. pH kan ligge på alt fra 6,0 til 8,0, så de vil trives godt i nøytralt springvann. Hardheten på vannet bør være litt over 0, helst 5+ °dH, opp til 20 °dH.

Ettersom den liker litt hardhet på vannet, er dette en god kandidat til en stimfisk som kan bo sammen med levendefødere. Voksne blå danio vil trolig spise yngel fra levendeføderne, men ellers vil de gå godt sammen. Skal man holde dem sammen og vil ha yngel bør man ha gode planter som gir skjul for yngelen.

Fôring av blå danio

I naturen spiser blå danio først og fremst insekter som flyr rett over vannoverflaten, og dette gjenspeiles i adferden deres ved at de søker etter mat helt ved vannoverflaten. I akvariet godtar de nesten all slags type fôr, inkludert flakfôr, og de beiter gjerne på flytende flakfôr mens de lar andre fisk ta bitene som synker ned. I likhet med de fleste andre fisk er de glad i frossenfôr og levendefôr, og bør få dette med jevne mellomrom.

Artsvariasjoner av blå danio

Per 2019 er det teknisk sett fire variasjoner av blå danio.

  1. Vanlig blå danio.
  2. Danio albolineatus var. pulcher (blue-redstripe danio). Var tidligere regnet for å være en egen art, men regnes nå som en variasjon av blå danio. Sjelden i akvariehandelen! Denne er litt mindre enn de andre variasjonene, og kjennes igjen ved å ha en oransje stripe på bakre halvdel av kroppen.
  3. Danio albolineatus var. tweedei (Kedah danio). Denne har en rød stripe som går over bakre halvdel av kroppen. Var tidligere regnet for å være en egen art, men regnes nå som en variasjon av blå danio. Sjelden i akvariehandelen!
  4. Danio albolineatus var. golden (gyllen blå danio). Dette er en fremavlet variant av blå danio som lider av semialbinisme, noe som gir den en gyllen farge. Noe sjelden i akvariehandelen.

Ellers kommer blå danio i forskjellige fargevariasjoner etter hvor den blir fanget. Det er derfor ikke utenkelig at arten kommer til å bli delt inn i flere arter igjen en gang i fremtiden.

Blå danio i naturen

I naturen finner man blå danio i epilimnion (det øverste sjiktet i vannsøylen) i små elver og bekker med klart vann og mye vannstrøm. Man finner fisken i både Thailand, Mayanmar og Sumatra-øya i Indonesia, primært i elver litt opp i høyden.

Tilgjengelighet av blå danio i handelen

Blå danio er ikke akkurat vanlig handelen, men den er heller ikke direkte sjelden. En dyrebutikk eller akvariefiskforhandler med godt utvalg vil ofte ta inn blå danio mmed jevne mellomrom.

Det er nokså sjeldent å se blå danio til salgs privat eller på auksjoner.

Oppdrett av blå danio

Oppdrett av blå danio foregår på samme måte som med sebrafisk og andre Danio-arter. Det vil si at hannene jager hunnene til å slippe kjempesmå egg over hele bunnlaget hver morgen. Disse eggene er snacks for både blå danio og andre fisk som måtte bo i akvariet, så som oftest blir alle eggene spist opp i selskapsakvarier.

For å få oppdrett på dem bør man derfor ha de i et eget oppdrettskar. Her dekker man hele bunnen med enten javamose (Taxiphyllum barbieri), kunstgress, klinkekuler eller lignende. Dette er for at eggene skal kunne falle ned uten at foreldrene får enkelt tak i det. Ha enten en trio med en hann og to hunner eller en liten stim i oppdrettsakvariet, så vil de trolig leke allerede neste morgen når man slår på lyset.

Dersom du ikke får dem til å leke kan du fôre med levendefôr og frossenfôr i en periode på et par uker for å stimulere frem leksadferd.

Når trioen eller stimen har lekt kan man ta de ut av oppdrettsakvariet igjen, og la eggene ligge 24 til 48 timer (avhengig av temperatur) før de klekker. De første dagene etter at de har klekket spiser de av plommesekken før de blir frittsvømmende. Nå trenger de fôr, og den første uken kan de gjerne få infusorier. Deretter bør man gå over til f.eks avskallet artemia, selv om noen også godtar flakfôr på dette punktet. Yngelen trenger omtrent samme vannverdier som foreldrene.

2 kommentarer om “Blå danio (Danio albolineatus)”

Legg igjen en kommentar