Polkadotbotia (Botia kubotai)

Polkadotbotia (Botia kubotai) er en smerlig som har blitt populær å holde i akvariet de siste årene. Det er en nokså nyoppdaget art, men den er allerede blitt ganske vanlig i handelen. Ikke bare har denne smerlingen et utrolig vakkert utseende, den er også en god sneglereter som enkelt spiser opp alle pestsneglene i akvariet.

Denne arten er nokså nært beslektet med den populære praktbotia (Chromobotia macracanthus), men polkadotbotia blir mye mindre enn praktbotia, og egner seg mye bedre til vanlig selskapsakvarier. Voksne fisk kan bli opptil 15 centimeter lange, men det er mest vanlig at de kun blir 10-11 centimeter. De vil trives greit i vanlige selskapsakvarier så lenge de har rent og friskt vann, og har ingen strenge krav til verken pH eller hardhet.

Polkadotbotia (Botia kubotai)
Polkadotbotia (Botia kubotai). Foto: Lerdsuwa / CC BY-SA 3.0.

Polkadotbotia er en art som har ulike markeringer i løpet av livet sitt, og ungfisk lenger veldig på Botia histrionica. Når den blir voksen er det derimot enkelt å skille disse to artene fra hverandre. Fargene vil alltid være gylne flekker og prikker på en mørk kropp, men selve mønsteret vil bli mer tydelig når den blir eldre og større.

Denne arten er bunnlevende, og spiser kun mat som synker til bunnen i akvariet. Den vi likevel finne på å svømme litt rundt i vannet, spesielt når den er oppspilt, f.eks ved fôringtid, om du tilsetter nye fisk i akvariet eller lignende.

Når man skal holde polkadotbotia er det et par ting man må ta hensyn til. Først og fremst må man huske at det er en stimfisk som trenger minst 5-6 individer for å trives. Den kan gjerne holdes i større stimer også, men 5 er minsteantall. Om de er færre enn dette har de en tendens til å bli aggressive mot annen fisk i akvariet, samtidig som de blir veldig sjenerte.

En annen ting man må ta hensyn til er at de trenger en del gjemmesteder, og liker seg veldig godt i akvarier med mange huler i ulike størrelser, røtter, og planter de kan gjemme seg blant og mellom. Det er derimot viktig at de ikke har huler eller små sprekker som er for små for dem, for i likhet med andre Botia-arter har de en tendens til å trykke seg inn i små sprekker hvor de egentlig ikke får plass. Dette kan føre til skader på fisken, så det er lurt å fjerne eller tette igjen disse.

Polkadotbotia (Botia kubotai)
Polkadotbotia (Botia kubotai). Foto: Lerdsuwa / CC BY-SA 3.0.

Ellers er dette en fisk som har raskt for å bli syk dersom den holdes i akvarier med feil eller dårlige vannverdier, og det er viktig å ta store og jevnlige vannbytter for å holde alt av avfallsstoffer til et minimum. Til slutt trenger man noe å dekke toppen av akvariet med når man holder disse, da de er kyndige hoppere.

Polkadotbotia er en god sneglespiser, selv om den kanskje ikke er like flink som pakistanbotia (Botia almorhae). En stim vil likevel fint klare å kvitte seg med pestsnegler i de fleste selskapsakvarier, men det kan ta litt lenger tid enn med noen av de flinkere Botia-artene.

Som andre Botia-arter har polkadotbotia merkelig oppførsel, spesielt når det kommer til soving. Den har ikke noe imot å sove på siden, oppned, eller i en helt annen merkelig stilling, og mange tror at fisken er død når den ligger og sover. En fisk som faktisk er død kan derimot lett kjennes igjen ved at fargene er sterkt bleket eller forsvunnet.

Polkadotbotia er sårbar for å få hudinfeksjoner som hvitprikk og lignende. Det er derfor veldig viktig med god vannkvalitet for å unngå dette.

Foretrukne vannverdier for polkadotbotia

Temperatur: 22 – 28C.

pH: 6,0 – 7,5.

Hardhet: 0 – 20 dGH.

Sirkulasjon: Ingen spesielle krav.

Minste størrelse på akvariet: 150L.

Stim: Er en stimfisk som bør holdes med minst 5-6 individer i stimen, men kan gjerne ha enda flere enn dette.

Polkadotbotia (Botia kubotai)
Polkadotbotia (Botia kubotai). Foto publisert med tillatelse.

Kjønnsforskjeller hos polkadotbotia

Hunner er rundere i buken enn hannene. Hannene har også lengre og mer kjøttfulle antenner på snuta.

Fôring av polkadotbotia

Polkadotbotia er en altetende fisk som bør fôres primært med kjøttbasert fôr. Den spiser en del snegler, så fôr gjerne med snegler fra andre akvarier om du har mulighet. Denne arten er veldig glad i røde mygglarver, og kan godt få dette ofte. Ellers tar den alt som faller til bunnen under fôring.

Polkadotbotia i naturen

I naturen finner man polkadotbotia i nedbørsfeltet til Salween-elva i grenseområdene mellom Myanmar og Thailand. Der holder den til i sideelver med nokså sterke vannstrømninger, mye organisk materiale, og steinete underlag.

Oppdrett av polkadotbotia

Det er ingen som har fått til privat oppdrett av polkadotbotia per 2019, men den avles frem i store mengder på oppdrettfarmer hvor de bruker hormoner i vannet for å få dem til å legge egg. I naturen har de et nokså komplisert system for lek og egglegging, og det er ingen som helt får til å etterligne dette i akvariet ennå.

Polkadogtbotia i handelen

Polkadotbotia er middels sjelden i handelen, og prisen ligger som regel på mellom 100kr og 150kr per fisk. Det er ikke veldig vanlig å komme over den til salgs, men det er heller ikke direkte sjeldent.

Legg igjen en kommentar