Stripet sjokolademalle (Platydoras armatulus)

Stripet sjokolademalle (Platydoras armatulus) er en fredelig, nattaktiv malle fra Sør-Amerika. Den er nokså vanlig å se i handelen og hobbyen generelt, men har lenge blitt solgt under feil vitenskapelig artsnavn. Stripet sjokolademalle kan bli rundt 20 centimeter lang, og er artige fisk å ha i akvariet sitt.

Denne mallen er i utgangspunktet nattaktiv, og man ser mest til den etter at lyset i akvariet er slått av for kvelden. Det kan derimot være mulig å få trent den opp til å komme frem på dagtid for å spise mat, men det kommer aldri til å bli en malle man ser svømme mye rundt på dagtid uansett hvor mye man trener den.

Stripet sjokolademalle er ganske fredelig av seg, men kan finne på å spise småfisk og yngel når den er ute på nattvandringer mens de andre fiskene sover. Ellers går den fint overens med andre maller (inkludert så godt som alle L-maller og pansermaller) og litt større stimfisk. Den vil for eksempel passe godt sammen med skalarer (Pterophyllum scalare) og andre Sør-Amerikanske fisk med litt størrelse.

Den kan bli noe territorial mot andre stripede sjokolademaller, så man trenger et stort akvarium om man skal ha flere sammen. Noen opplever også at det går veldig fint å ha flere sammen, så det er litt tilfeldig om det fungerer godt eller ikke.

Stripet sjokolademalle (Platydoras armatulus)
Stripet sjokolademalle (Platydoras armatulus). Foto: Piotr Kuczynski / CC BY-SA 3.0.

Man bør innrede akvariet med veldig mange gjemmesteder, for dette vil øke sjansen for at den begynner å komme ut på dagen eller kvelden før lyset slukkes. Ha helst gjemmeplasser som lager overheng, og både røtter, huler og store planter kan brukes.

Ellers er det viktig med sandbunn. Stripet sjokolademalle graver seg delvis ned i sanden, og har stor risiko for å skade seg om den holdes i akvarier med grusbunn, spesielt om den har skarpe kanter.

Stripet sjokolademalle har også muligheten til å lage noen merkelige lyder som kan høres tydelig utenfor akvariet. Dette er en slags kvekkelyd, og man vil som oftest høre den om fisken er stresset eller oppkavet.

Man bør være litt forsiktig når man håndterer mallen, da antennene er skarpe og kan stikke hull i hover og annet utstyr. De kan også punktere hud, og det svir godt om man blir stukket av dem.

Det er for øvrig interessant å merke seg at noen har rapportert om stripet sjokolademalle som blir hele 40+ centimeter lang, men dette er trolig en annen, ubeskrevet art som vil få et annet vitenskapelig navn i fremtiden, og ikke vanlig Platydoras armatulus.

Stripet sjokolademalle (Platydoras armatulus)
Stripet sjokolademalle (Platydoras armatulus). Foto: Astellar87 / CC BY-SA 4.0.

Det korrekte vitenskapelige navnet til stripet sjokolademalle

Frem til nokså nylig trodde man at stripet sjokolademalle var av arten Platydoras costatus, men dette viste seg å være en nært beslektet fisk, mens den vi i hobbyen kaller stripet sjokolademalle faktisk er Platydoras armatulus. Dette er også grunnen til at man ser artsnavnet Platydoras costatus brukes på utdaterte nettsider.

Man kan skille P. costatus og P. armatulus ved at P. armatulus har hvite stiper langs festet på ryggfinnen, midt på kroppen og langs bunnen av kroppen mot brystfinnen, mens P. costatus kun har én stripe på tvers av kroppen. Denne stripen er også ofte svært vanskelig å se på mange individer, og vil heller aldri gå over selve hodet, men heller stoppe ved skulderpartiet.

Det er eller store likheter og enkelt å forvekslse stripet sjokolademalle med de andre Platydoras-artene. Ekte stripet sjokolademalle har sterke kontraster mellom det hvite og brune, noe ingen av de andre artene som ligner har. Når det er sagt så er det svært liten sannsynlighet at man kommer over P. costatus eller andre Platydoras-arter i handelen. Disse andre artene vil deussten typisk ha en mye høyere prislapp enn stripet sjokolademalle.

Foretrukne vannverdier for stripet sjokolademalle

pH: 5,8 – 7,5.

Temperatur: 24 – 30 C.

Hardhet: 0 – 20 dGH.

Sirkulasjon: Ingen spesielle krav.

Minste størrelse på akvariet: 120 liter.

Fôring av stripet sjokolademalle

Stripet sjokolademalle er primært en kjøtteter, og bør få kjøttbaserte pellets eller frossenfôr som mygglarver. Den vil foretrekke å få mat på natten etter at lyset er slått av.

Det er viktig at den får mye proteiner, og vil vokse raskt om den får frossenfôr som primærmat.

Stripet sjokolademalle (Platydoras armatulus)
Stripet sjokolademalle (Platydoras armatulus). Foto: Piotr Kuczynski / CC BY-SA 3.0.

Kjønnsforskjeller hos stripet sjokolademalle

Det er vanskelig å se forskjell på kjønnene hos stripet sjokolademalle, men hunnene er noe større og rundere. Dette er enklest å se ovenifra, spesielt om man har de i en liten bøtte med vann med en kontrastfylt farge.

Stripet sjokolademalle i naturen

Vi finner stripet sjokolademasse i Amazonas-regnskogen i Sør-Amerika i sideelver til flere store elver, inkludert elvene Paraguay, Orinoco, Tocatins og Paraná. Der holder den til i sakteflytende elver, våtmarkdsområder eller små dammer, hvor den helst ligger gjemt mellom røtter og vegetasjon.

Oppdrett av stripet sjokolademalle

Det er veldig stor usikkerhet rundt oppdrett av stripet sjokolademalle, og det er trolig ingen som har fått til vellykket oppdrett på denne arten. Det er noen som har rapportert om å finne yngel når de holder dem i store akvarier, uten å ha noen info om leksadferd eller noe sånt.

Det kan se ut som om den leker og legger egg i vegetasjon nært vannoverflaten (som flyteplanter) i naturen, selv om det er usikkerthet rundt denne informasjonen.

Stripet sjokolademalle i handelen

Stripet sjokolademalle er nokså vanlig i handelen, selv om det heller ikke er noe man ser i enhver dyrebutikk. Det er derimot enkelt å få tak i dem om man er villig til å sjekke flere butikker.

Prisen ligger gjerne på rundt en hundrelapp per malle.

Legg igjen en kommentar