Amanoreke (Caridina multidentata)

Amanoreke (Caridina multidentata) er blant de mest populære ferskvannsrekene å holde i akvariet. Denne reken er veldig hardfør, blir nokså stor, er fredelig mot alt annet, og er en utrolig god algeeter, så det er ikke så overraskende at man finner den i veldig mange akvarier.

Disse rekene har en nesten gjennomsiktig kropp, men visse individer kan få et blå-, eller grønnskjær i seg. De bruker mesteparten av tiden sin på å vandre eller svømme rundt i akvariet på leting etter mat, og spiser både fôrrester, alger og til og med avfall fra andre organismer. Dette er derfor både en nyttig rydder, så vel som en super algeeter.

Amanoreker trives i de fleste akvarier så lenge det ikke er noen fisk som er store nok til å spise dem. En voksen amanoreke kan bli hele 5 centimeter lang, så sammenlignet med dvergreker som kirsebærreker (Neocaridina davidi «red») er de veldig store. De går derfor bedre sammen med litt større fisk enn det dvergreker gjør, men også amanorekene vil være nokså sjenerte om det er mye stor fisk i akvariet.

Amanoreke
Amanoreke. Foto: Nicklas Iversen / Akvaportalen.no.

Amanoreker rekene bør holdes i kolonier på minst 4 for å unngå at de skal være så sjenerte, da flere reker reduserer denne adferden. Men de er ikke like avhengige av flere artsfrender som det stimfisk er, så de vil fortsatt klare seg helt greit om de er alene i akvariet.

Hunnene blir omtrent halvannen centimeter lenger enn hannene, og kan dessuten identifiseres ved at prikkene på kroppen er arrangert i nokså rette linjer. Hannene har nemlig runde og uregelmessige prikker.

Selv om amanoreken er hardfør er den sensitiv mot forhøyede verdier av ammonium og nitritt, men er mer hardfør enn andre reker. Man kan regne den som omtrent like hardfør som en vanlig hardfør fisk i forhold til nitritt. Om denne verdien blir for høy vil reken først og fremst begynne å klatre ut av akvariet hvis den har mulighet. Den overlever derimot ikke lenge på land, så dette ender ofte med at de dør. Om man ser amanoreker som begynner å klatre ved vannskorpen kan det være et tydelig tegn på at man må bytte vann i akvariet.

Toleransen for ammonium er lavere, så man bør ikke holde de i akvarier hvor det er risiko for økte verdier av ammonium eller ammoniakk. Dette er heldigvis ganske uvanlig i veletablerte akvarier med et godt filter.

I samme slekt som amanoreke (Caridina) finner man en rekke andre populære reker, inkludert rød biereke (Caridina logemanni), rød krystallreke (Caridina logemanni «crystal red shrimp») med flere. De fleste andre rekene fra denne slekta er mer kravstore til akvariet enn amanorekene.

Tidligere var det vitenskapelige navnet til amanoreke Caridina japonica, men dette er endret til Caridina multidentata etter at det viste seg at disse to var samme art. I dag skal kun Caridina multidentata brukes.

Navnet amanoreke er til ære for den kjente akvariefotografen Takashi Amano som var tidlig ute med å se nytten av denne arten i bruk av aquascape-akvariene sine.

Amanoreke
Amanoreke. Foto: Nicklas Iversen / Akvaportalen.no.

Fôring av amanoreke

Amanoreker spiser det aller meste de får tak i, og de er raske til å komme og plukke opp flakfôr som har sunket til bunnen av akvariet. Det er artig å se hvordan de bruker armene sine til å plukke med seg så mye flakfôr som mulig, for så å svømme av gårde til et tryggere sted hvor den kan spise maten i fred og ro.

Ellers spiser amanoreker algepellets, frossenfôr og alt annet de får tak i. Om du har et eget akvarium med kun amanoreker eller om du ønsker å fôre amanorekene direkte kan du fôre dem med algebaserte malletabletter som Tetra Pleco Tablets eller Hikari Algae Wafers, og grønnsaker.

Amanoreker de kjent for å spise mye alger, så man trenger ikke å fôre dem om det er mye alger i akvariet. De kan dessuten spise de plagsomme penselalgene som svært få andre organismer spiser.

Man bør gi dem kokt brokkoli eller spinat en gang per uke, da dette er mat som er veldig rik på kalsium. Dette er helt nødvendig for at de skal klare å bygge opp skallet sitt. Ellers vil eget rekefôr inneholde en del av dette stoffet.

Kjønnsforskjeller hos amanoreke

Hunner blir tydelig større enn hanner, og på voksne reken er denne forskjellen nokså enkelt å se. De fleste hunnene vil også få egg med jevne mellomrom, og da er det også veldig enkelt å se hvilke som er hunner.

Hannene har runde og uregelmessige prikker på kroppen sin, mens hunnene har disse prikkene arrangert i nokså rette linjer langs kroppen. Det kan kreve litt trening for å se forskjell på denne måten, men det er en rask og sikker måde å se forskjell på kjønnene på når man er kjent med forskjellen.

Foretrukne vannverdier for amanoreke

Amanoreker trives i de fleste vanlige akvarier, men er litt kravstor i forhold til at den trenger litt hardhet på vannet.

Temperatur: Foretrekker 23-28o C, med et optimum på 24-25o C.

pH: 6,0 til 8,0. Den tåler altså de fleste normalt surhetsverdier.

GH (hardhet): Må ha en hardhet på minst 6-7o dH, og kan gå fint opptil 15-20o dH.

Stim: Trenger ikke stim, men er sosial og trives godt i grupper.

Minst volum på akvariet: Bør holdes i minst 20L om man kun har 2-3 amanoreker og ikke noe annet. Den passer dermed godt inn i typiske selskapakvarier på 60L +, men bør ha litt gjemmesteder om det er fisk i det.

Amanoreker i naturen

Amanoreker holder til i små elver og våtmarksområder hvor den lever av dødt plantemateriale som faller ned i vannet. Den finnes i områder i Øst-Asia, inkludert Japan, Korea og Taiwan.

De fleste rekene i handelen er viltfanget. Arten regnes som «Least Concern» av IUCN sin rødliste.

Oppdrett av amanoreke

Amanoreker har en primitiv formeringsmåte hvor hunnen sparer opp og slipper tusenvis av egg. Disse klekker som mikroskopiske larver, og i naturen skylles disse larvene ut i havet. Der lever de et passivt liv hvor de ikke har egenbevegelse, men heller bare blir dratt med rundt av vannstrømmer i 8-10 uker.

På dette punktet gjennomgår larvene en metamorfose, og blir miniatyrversjoner av de voksne rekene. Deretter trekker de opp fra havet igjen, og vil gradvis komme i vann som er mindre og mindre salt. Resten av livet tilbringes som ferskvannsreker i elver og våtmarksområder.

Som du kanskje skjønner er disse forholdene veldig vanskelig å imitere i et akvarium, men det er ikke umulig. Her må man flytte nyklekte larver over i saltvann, få dem til å overleve der i 8-10 uker, og så gradvis tilvenne dem ferskvann igjen. Dette regnes som en svært vanskelig prosess, og de fleste som prøver gir opp før de får det til.

Det man uansett trenger er et eget akvarium som kan gjøre om til saltvannsakvarium, og tilbake til ferskvann.

De fleste som holder amanoreker vil se hunnene gå med egg fra tid til annen, men larvene vil dø innen 24 timer i vanlige ferskvannakvarier.

Amanoreke i handelen

De fleste dyre-, og akvariebutikker pleier å ha amanoreker inne i akvariene sine, så disse er veldig enkle å få tak i. Pris per reke kan være alt mellom 30kr og 60kr stykket. Ofte er rekene som selges i handelen bare 2-3 centimeter lange, og de vil derfor vokse den mye større i løpet av den neste tiden.