Columnaris: årsak, diagnostisering, behandling og forebygging

Columnaris eller Columnaris disease er en sykdom som forårsakes av en bakterieinfeksjon fra Flavobacterium columnare. Sykdommen kommer gjerne som følge av dårlig vannkvalitet, og infisert fisk smitter raskt andre fisk i akvariet om den ikke isoleres. Sykdommen er nokså vanlig, og er 100 % dødelig uten behandling. Heldigvis er det mulig å behandle sykdommen og redde de fleste fisk om man er tidlig nok ute med behandlingen, men det er en sykdom med et raskt sykdomsbilde, så man kan ikke drøye behandlingen for lenge. .

Infeksjon av columnaris kan skje både eksternt og internt. Eksterne infeksjoner er trolig mest vanlig, og den formen som kan behandles. Interne infeksjoner er sannsynligvis ganske sjeldne, og kan kun påvises ved en biopsi. For hobbyakvarister betyr det at man egentlig ikke får gjort stort med interne infeksjoner, for de færreste av oss tar vel med død fisk til en veterinær for en biopsi. Resten av artikkelen fokuserer derfor primært på ekstern columnaris.

Columnaris er en sykdom som kan drepe fisken nokså raskt. Allerede 48 timer etter infeksjon er sykdommen tydelig på fisken, og etter ytterligere 48 til 72 timer kan fisken ha dødd som følge av sykdommen. Det finnes også en variant som angriper mye raskere, og da kan fisken være død innen noen få timer etter at den ble infisert. Om fisken din får den raske varianten dør den lenge før du får fysisk sett symptomene, så da er det ikke stort man kan gjøre.

Columnaris ser ut som hvite flekker på kroppen, og man synes det kan ligne veldig mye på soppinfeksjoner. Forskjellen er at sopp vokser utover (som mugg), mens columnaris er hvite flekker inntil kroppen kroppen. Flekkene sitter på en måte i huden, og har ikke mulighet til å vokse ut av fisken. Hvite flekker er vanligst, men de kan også være gulaktige eller til og med oransje.

Det er vanligst at levendefødende fisker får columnaris, og man ser det ofte på de vanlige levendefødende artene som platy (Xiphophorus maculatus), guppy (Poecilia reticulata) og lignende. Dette har med å gjøre at bakterien har enklere for å feste seg til fisk i vannmiljø hvor det er hardt vann, og har trolig ikke noe spesielt å gjøre med typen fisk i seg selv. En del opplever også at maller er spesielt utsatt for sykdommen, selv om disse typisk holdes i bløtt vann.

Heldigvis for oss mennesker kan ikke bakterien smitte oss, så man kan håndtere akvariet som vanlig om man mistenker columnaris. På engelsk kalles columnaris ofte for «Saddle back disease».

Årsak til infeksjon av columnaris

Som nevnt innledningsvis er columnaris en sykdom som forårsakes av en bakterie med navn Flavobacterium columnare. Denne bakterien er veldig overlevelsesdyktig, og kan faktisk komme i akvariet via både ny fisk man kjøper, planter, og til og med via infisert fiskemat! Den kan overleve latent i akvariet i en god stund før den eventuelt angriper fisken.

Bakterien Flavobacterium columnare trives veldig godt i lag av dødt, organisk materiale, noe som betyr at den elsker å bo i grumsen som ofte legger seg i akvariet. Dersom man er litt lat med å slamsuge vekk dette får man en økt risiko for columnaris.

Ellers vil man se at fisken har høyere risiko for å få columnaris hvis det er dårlige vannverdier, mye avfall i vannet og så videre. Det er sjeldnere at bakterien faktisk klarer å infisere fisken skikkelig hvis fisken lever i et godt vannmiljø og er generelt frisk og godt kondisjonert.

Diagnostisering av columnaris

Det kan være veldig vanskelig å diagnostisere columnarisk korrekt, og det første symptomet man skal se etter er hvite (eller gulaktige) flekker på fiskene. Her er det viktig å passe på at det er flate flekker som ikke vokser utover. Dersom det er en slags kul eller noe som vokser fysisk ut av fisken er det trolig en soppinfeksjon, mens helt flate, hvite flekker er columnaris. Her er det altså ikke sopp som har vokst på huden, men huden i seg selv som har blitt bleket.

Senere i sykdomsforløpet blir større og større deler av fisken infisert, og ofte ser man at finnene og gjellene blir helt spist opp av sykdommen. Snart vil huden til fisken være spist opp, og man kan se rett inn på musklene. Dette ser ut som røde flekker til å begynne med, og vil over tid utvikle seg til å bli et stort hull i fisken. Når fisken har åpent sår er det for sent å regne med å redde den, men man bør vurdere behandling for å stoppe infeksjon hos resten av fisken i akvariet.

Columnaris kan infisere mer eller mindre hvor som helst på kroppen, men det er visse områder som er vanligere enn andre. Man ser ofte at munnen blir angrepet først, og da ser det nesten ut som om fisken har på seg hvit leppestift. Deretter utvikler den seg til å angripe mer og mer av hodet.

Noen ganger vil også sykdommen vise seg først ved at det kommer helt sorte flekker bak ryggfinnen, selv om dette kun skjer i noen tilfeller av sykdommen. Dette er grunnen til at den også kalles «saddle back disease» på engelsk.

I likhet med mange andre sykdommen vil fisker som er infisert med columnaris slite med å få i seg nok oksygen, og de vil derfor puste raskt, og ofte gå mot toppen av akvariet hvor det er mer oksygen i vannet. Ofte har de dårlig apetitt eller nekter å spise. En del fisk klør seg også når de har columnaris. Alle disse tegnene er kjekke å bruke for å se om fisken er syk, men det er også flere andre sykdommer som har disse samme symptomene, så de er ikke nyttige i forhold til diagnostisering.

Behandling av colimnaris

Columnaris må behandles med medisin, og det er så godt som umulig å få den til å gå over uten bruk av dette. Sykdommen har et raskt sykdomsløp, og det er viktig å begynne behandlingen så raskt som mulig, helst samme dag som du ser symptomene.

Medisinen man skal bruke må inneholde antibiotika, og det beste mot columnaris er antibiotikumet nifurpirinol. Dette virkestoffet finnes i blant annet følgende produkter:

  • Sera Bactopur Direct.
  • JBL Furanol.

Disse behandlingene fungerer ved at man tilsetter X antall tabletter per liter vann. Det fungerer veldig godt mot columnaris, og etter en eller to behandlignsrunder blir de fleste fiskene friske igjen. Om sykdommen har kommet til et veldig sent stadium kan det være at fisken dør av problemer til tross for at infeksjonen er stoppet. Dette er spesielt vanlig dersom fisken har åpne sår som blir eksponert for miljøet. Dersom du har fisk som har ødelagt finner eller lignende etter at infeksjonen er fikset, ta hyppige vannbytter og sørg for et godt vannmiljø for å få dem til å bli friskere raskere.

Det er noen ulemper med å bruke nifurpirinol i akvariet. Først og fremst vil dette stoffet drepe alle filterbakteriene dine. Det anbefales derfor å enten ta behandlingen i et eget akvarium, eller fjerne filteret fra akvariet mens behandlingen pågår.

Mange liker å kombinere medisinering med saltbehandling. En saltkur reduserer energibruken til fisken i akvariet, og hjelper dem å bli raskere friske, nesten uansett hvilken sykdom det er snakk om. Klikk her for å lese mer om saltbehandling og se utregninger for hvor mye salt man skal bruke. Sats på 0,4 % salt i vannet om du ikke har maller i akvariet, eller 0,2 % om du har det.

Forebyggning av columnaris

Det er umulig å forhindre bakterien Flavobacterium columnare fra å komme i akvariet, og faktisk er det mange som mener at den er i så godt som alle akvarier allerede. Det man derimot kan gjøre er å forhindre at fisken er så svekket at immunforsvaret ikke klarer å overvinne mot bakterien.

Friske fisk er svært lite utsatt for å få columnaris, og man ser at det typisk er noe feil med vannverdiene eller lignende når man får et utbrudd i akvariet sitt. Bakteriene trives som nevnt ovenfor godt i dødt, organisk materiale, så alt dette bør slamsuges et par ganger i måneden. Sørg for gode vannverdier, at det ikke er for mange fisk i akvariet, at man gir fisken riktig og godt fôr, og generelt sørg for at de har det bra, så er det liten risiko for utbrudd av columnaris.

Ellers er det greit å vite at columnaris har veldig mye enklere for å infisere fisk i hardt vann, så dersom GH-verdien i akvariet er høy betyr det en økt risiko. Dette er også trolig grunnen til at så mange opplever at levendefødende tannkarper blir infisert, da disse må ha hardt vann. Det er noe usikkerhet rundt nøyaktig hvorfor columnaris angriper fisken lettere i hardt vann, men den ledende hypotesen er at den har enklere for å feste seg i fiskehuden i hardt vann.

En kommentar om “Columnaris: årsak, diagnostisering, behandling og forebygging”

Legg igjen en kommentar