Derfor bør du bruke kaldt vann til vannbyttene

Et råd som ofte går igjen innenfor akvaristikken er at man alltid bør bruke det kaldeste vannet man får på springen når man tar vannbytter. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på dette tipset og bakgrunnen for hvorfor dette er ønskelig.

Først vil vi bare nevnte at dersom du har lyst til å gå over til å bruke kaldt springvann er det viktig at du planlegger litt på forhånd. Du kan nemlig ikke bytte ut halve vannet i akvariet med iskaldt vann, for endringer som er mer enn noen få grader vil kunne skade fisken. Maks anbefalt endring er 4 C per dag. Når man bruker kaldt vann til vannbytte er det vanlig å kombinere det med mellomlagring av vann. Da kan man fylle opp store bøtter med iskaldt vann og bruke en varmekolbe til å øke temperaturen til ønsket verdi.

Fordelene med å bruke kaldt vann til vannbytter

Når man har kaldt vann rennende fra springen er det faktisk mye mindre innhold av metaller i vannet, noe som er utelukkende positivt for fisken. Jo kaldere vannet er, jo mindre metaller vil bli tatt med fra rørene og over i akvariet. Det er ikke store mengdene det er snakk om, men om man har gamle rør kan det faktisk bli nok til at det kan skade fisk eller andre organismer i akvariet. Snegler og reker er spesielt ømfintlige for metaller som finnes i rørene våre.

En annen fordel er at kaldt vann ikke trenger å gå innom varmtvannsbeholderen i det hele tatt. Denne er nemlig nok en kilde til forurensning både via metaller og andre stoffer, og man får mye renere og friskere vann av å tappe vann rett fra vannverket uten at det har vært innom varmtvannsbeholderen til å begynne med. I tillegg til metallene i varmtvannsbeholderen kan det også være en del typer bakterier som trives der, og disse er greit å holde vekk fra akvariet.

Dette er de to hovedgrunnene til at man alltid bør ha så kaldt vann som mulig i springen når man tapper vann som skal brukes til vannbytte i akvariet.

For mange fungerer det helt fint å fylle direkte med lunkent vann, mens andre opplever at dette har hatt dårlige eller til og med fatale konsekvenser for fisken.

Legg igjen en kommentar