Dvergkulefisk (Carinotetraodon travancoricus)

Dvergkulefisk (Carinotetraodon travancoricus) er den minste av kulefiskene, og trolig den kulefisken som passer best inn i akvarier. Voksne dvergkulefisk blir bare mellom 2 og 2,5 centimeter lange, så disse passer i nokså små akvarier. De er notoriske finnenappere, så de bør enten holdes helt alene, eller i tett beplantede artskar.

Det er noen som har holdt disse i selskapsakvarier uten å ha stort til problemer, og her er stikkordet ekstremt godt beplantning som lar kulefisken være i fred, og andre fisk stikke unna og gjemme steg for den. Jo større halefinne de andre fiskene har, jo større sannsynlighet er det for at de blir nappet til døde, men selv tetraer og andre fisk uten flotte finner vil ofte ende opp med å dø som følge av nappingen til dvergkulefisken. Ikke tro at større fisk er trygge heller, for dvergkulefisken vil nappe på finner selv om den andre fisken er mye større enn den selv.

En dvergkulefisk er likevel en storsjarmør av en fisk, og som med andre kulefisker har den mye personlighet sammenlignet med andre typer fisk. Dette er en fisk som kommer til å følge med på menneskene og det som skjer utenfor akvariet, og de virker nysgjerrige på livet utenfor tanken. Dersom du kan gi den korrekt fôr, oppsett og vannverdier så er det en super fisk å holde.

Dvergkulefisk
Dvergkulefisk. Foto: OpenCage / CC BY-SA 2.5.

Som med andre kulefisk kan dvergkulefisk blåse seg opp, og bli omtrent tre ganger sin egen størrelse. Dette er derimot ikke normal oppførsel, men heller en taktikk fisken bruker for å skremme predatorer som prøver å spise den. Dette er faktisk svært stressende for fisken, så man vil helst unngå å skremme den til den blåser seg opp. På samme måte er det viktig å aldri fange dvergkulefisker med hov, for det er veldig vanlig at de blåser opp i disse situasjonene. Om den skal flyttes bør man prøve å lure den inn i en pose ved å lokke med fôr.

Man kan ikke skille kjønnene på ungfisk, men hos voksne individer vil hannene få en mørk stripe på magen. Hunnene vil også være litt større og rundere enn hannene.

Størrelse og innredning i akvariet for dvergkulefisk

Dersom man holder en dvergkulefisk helt alene kan man ha den i et akvarium som er så lite som 20 liter. Om man holder flere sammen bør man beregne omtrent 15-20 liter ekstra per fisk, samtidig som man sørger for tett beplantning med planter, røtter og dekorasjoner som lar kulefiskene være i fred fra hverandre. En vanlig 60 liter passer godt til 2 eller 3 kulefisk, så lenge det er veldig god beplantning.

Hvis det er slik at dvergkulefiskene konstant ser hverandre vil det føre til en del aggresjon, og på sikt vil du kun ha én dvergkulefisk.

I naturen ser man ofte kulefisk sammen med planter fra Cabomba-slekta, og mange mener derfor at dette er et veldig godt valg når man skal kjøpe planter til dvergkulefiskakvariet.

Cabomba aquatica
Cabomba aquatica. Foto: Ranjith-chemmad / CC BY-SA 4.0.

Dvergkulefisker misliker sirkulasjon i vannet, og vil helst ha vann som er så stillestående som mulig. Det betyr ikke at man kan droppe filter, men man bør prøve å begrense utblåset fra å skape strømmer i vannet.

Man kan gjerne ha en del flyteplanter for å begrense hvor mye lys som kommer ned i akvariet. Dvergkulefisker ser ut til å trives godt med litt dempet belysning. Et godt valg er pistia (Pistia stratiotes), da denne flyteplanten har lange røtter som er med på å redusere sikten i akvariet.

Fôring av dvergkulefisk

Dvergkulefisker spiser i all hovedsak kun snegler, og bør få dette jevnlig. Ved å spise snegler får kulefisken både kjøtt fra sneglene, samtidig som den får vegetabilsk kost via innmaten til sneglene, ettersom disse gjerne spiser alger. I tillegg til snegler er den glad i frossenfôr, spesielt artemia og røde mygglarver. Husk å tine frossenfôret først, da det er flere personer som har fortalt om døde dvergkulefisker som rett og slett frøs ihjel når de svelget store mengder frossenfôr raskt.

Selv om den godtar frossenfôr er det viktig at den får snegler minst 3-4 ganger i uka, for sneglene gjør nemlig en nyttig jobb. Kulefiskene har nemlig tenner som vokser kontinuerlig. Dersom kulefisken ikke får tilgang til snegler vil tennene ikke bli slipt ned slik det skal, og på sikt kan det føre til at den ikke klarer å spise lenger. Da er valget å ta den opp av vannet for å klippe tennene, eller la den sulte ihjel. Her sier det seg selv at den beste løsningen er å fôre godt med snegler for å unngå dette problemet.

Mange som holder dvergkulefisk har egne sneglekar hvor de fôrer sneglene heftig for å få dem til å formere seg i et enormt tempo. Dette er supert når man skal gi dem snegler hver dag, spesielt dersom man har flere enn bare én dvergkulefisk.

Dvergkulefiskene er for øvrig kjent for å spise «evig», og dersom de får for mye mat vil de fortsatt spise den, men så bæsje ut maten ufordøyd. Dette blir raskt en stor kilde til nitritt og andre avfallsstoffer, så vær forsiktig med å gi for mye fôr til dem.

De fleste dvergkulefisker godtar ikke tørrfôr eller flakfôr.

Dvergkulefisk i naturen

I naturen finner man dvergkulefisk i Kerala-, og Karnataka-delstatene i India. Her finnes den i elver, innsjøer og våtlandsområder i enten rent ferskvann, eller i estuarer med brakkvann. Det er fortsatt en del dvergkulefisker igjen i naturen, men mengden har blitt sterkt redusert som følge av at veldig mange fanges for å holdes i akvarier. Per 2019 regnes den som «Vulnerable» / Sårbar av IUCN sin Rødliste.

Foretrukne vannverdier for dvergkulefisk

Dvergkulefisker trenger et stabilt akvarium med jevne vannverdier, og disse er faktisk veldig sensitive for avfallsstoffer som nitritt, ammonium og lignende i vannet. Sørg derfor for å ha et godt filter som holder disse avfallsstoffene borte fra vannet.

De trives i normale temperaturer mellom 22 og 28°C, men foretrekker litt hardhet på vannet, med en GH på mellom 5 og 25°dH. pH kan være nøytral rundt 7, men den tåler litt basisk vann opp mot pH 8,0.

Dvergkulefisk
Dvergkulefisk. Foto: Haplochromis / CC BY-SA 3.0.

Hvor vanlig er dvergkulefisk i Norge?

Det er faktisk ganske vanlig å finne dvergkulefisk til salgs i Norge, selv om det ikke er noe alle dyrebutikker har fast inne til enhver tid. Om man bruker litt tid på å sjekke rundt vil man derimot gjerne klare å skaffe seg dvergkulefisker i løpet av nokså kort tid. Pris er typisk på mellom 50kr og 100kr per fisk.

De fleste dvergkulefisk som er til salgs i Norge er viltfanget fra India, og det er sjeldent å komme over oppdrettsfisk.

Oppdrett av dvergkulefisk

Dvergkulefisk er faktisk en av få kulefisker som er mulig å drette på i akvarier, men det regnes likevel som en stor utfordring å få yngel på disse. De fleste bruker et par eller et harem med én hann og flere hunner som alvsgruppe.

Før man skal avle på dem bør man gode dem godt med næringsrik mat, og øke temperaturen til rundt 26°C. Dekk hele bunnen av akvariet med planter som for eksempel javamose (Taxiphyllum barbieri) slik at de ikke kan spise eggene. Ta også ut annen fisk som kan finne på å spise egg, dersom det er noen andre arter i akvariet.

Hannen vil jage hunnen mot bunnen av akvariet hvor hun legger opptil 10 egg av gangen. Dersom de har fått godt med snegler og næringsrik mat vil denne adferden skje daglig. Eggene er knøttsmå, og svært vanskelig å se med det blotte øyet. Disse faller mot bunnen, og det er ingen egg-, eller yngelpleie. På dette punktet bør man enten bruke en pipette for å ta ut eggene og legge dem i et annet akvarium, eller flytte foreldrene. Både egg og yngel trenger omtrent samme vannverdier som voksne.

Eggene klekker etter 5 dager, og deretter vil yngelen spise av plommesekken i 2 til 3 dager. Etter dette bør de få tilgang til infusorier i en ukes tid før man går over til mikroorm, og senere artemia. Det anbefales å bruke ett akvarium per gruppe med yngel, da yngel med noen ukers mellomrom fort kan finne på å spise den mindre yngelen.

3 kommentarer om “Dvergkulefisk (Carinotetraodon travancoricus)”

Legg igjen en kommentar