Dvergtannkarpe (Heterandria formosa)

Dvergtannkarpe (Heterandria formosa) er en av de minste levendefødende fiskene som finnes, og kan toppen bli 3,5 centimeter stor. De fleste som holder denne arten gjør det i et eget artsakvarium, da den lille størrelsen gjør at den ikke passer så godt sammen med andre fisk.

Dvergtannkarper er ikke like fargerike som mange andre levendefødende fisk, men er godt kjent for den olivengrønne og sølvaktige kroppen med en sort tverrstrip langs hele kroppen.

Denne arten er nokså populær blant de som driver med levendefødende tannkarper, selv om den ikke er spesielt vanlig i handelen eller ellers i hobbyen. I likhet med de fleste andre levendefødende fisk er det enkelt å få oppdrett på den, og med riktige vannverdier går det av seg selv.

Dvergtannkarpe (Heterandria formosa)
Dvergtannkarpe (Heterandria formosa). Foto: Brian Gratwicke / CC BY-SA 2.0.

Dvergtannkarpe vil trives best i et akvarium med mange dekorasjoner og tett beplanting, og foretrekker liten eller ingen sirkulasjon. Belysningen kan gjerne være litt dempet, men dette er ikke et krav.

Vanligvis blir hannene kun 2 centimeter store, mens hunnene sjeldent blir større enn 3 cm. I akvariet lever de som oftest mellom 3 og 4 år om de får riktig vannkjemiske forhold.

Foreldrene kan finne på å spise yngel, selv om de ikke nødvendigvis alltid gjør det. Så sørg for at de voksne er gode og mette og at yngelen har nok med gjemmeplasser hvis du vil ha yngel på dem. Bruk av planter som for eksempel hornblad (Ceratophyllum demersum) eller pistia (Pistia stratiotes) er lurt, da disse gir mange små steder hvor yngelen kan smette vekk fra voksne fisk.

Ideelt sett bør man ha en populasjon med to til tre hunner per hann. Dette er for å begrense hvor mye hver hunn blir jaget rundt av hannene, og føre til bedre trivsel for alle fiskene. Dette kan selvsagt være litt vanskelig å få til i praksis, men det er i alle fall noe å strebe etter.

Dvergtannkarper kan holdes med de fleste andre arter, så lenge de andre artene ikke er aggressive eller prøver å spise dvergtannkarpene.

På engelsk kalles dvergtannkarpe for Least killifish, men har ingenting med killifisker å gjøre. Det er den eneste arten fra Heterandria-slekta som jevnlig holdes i akvarier, men den deler familien Poeciliidae sammen med alle de andre levendefødende fiskene som guppy (Poecilia reticulata), platy (Xiphophorus maculatus) og så videre.

Dvergtannkarpe (Heterandria formosa)
Dvergtannkarpe (Heterandria formosa). Foto: Jasmin.Kalcher / CC BY-SA 4.0.

Foretrukne vannverdier for dvergtannkarpe

Temperatur: 20 – 26 C. I naturen har de tidvis store svingninger i temperaturen, så de tåler dette greit.

pH: 7,0 – 8,0.

Hardhet: 8 – 20 dGH. De vil mistrives i helt bløtt vann over tid.

Sirkulasjon: Liker veldig svak eller ingen sirkulasjon.

Salt: Kan overleve brakkvann, men trives godt i rent ferskvann med 0 % oppløst salt.

Minste størrelse på akvariet: 30 liter for en liten gruppe.

Kjønnsforskjeller hos dvergtannkarpe

Det er enkelt å se forskjell på kjønnene. Som hos andre levendefødende fisk har hannene av dvergtannkarper et gonopodium. Hunnene er tydelig større, og har en mye rundere buk enn hannene.

Fôring av dvergtannkarpe

Dvergtannkarpe er en altetende fiskeart, og de fleste som holder dem fôrer primært med flakfôr av høy kvalitet som TetraMin eller TetraPro, gjerne kombinert med levendefôr og frossenfôr som røde mygglarver.

Dvergtannkarpe i naturen

Man finner dvergtannkarper i USA naturlig, og den finnes i flere delstater på østkysten, inkludert Sør-Carolina, Georgia og Florida. Der finnes den i sakteflytende elver med tett beplantning, i enten ferskvann eller brakkvann.

Oppdrett av dvergtannkarpe

Akkurat som forventet er det nokså enkelt å få til oppdrett på disse, da de føder levende unger som er svært levedyktige fra første dag. Om de går i et godt beplantet artskar er det stor sjanse for at det blir yngel helt av seg selv uten at man trenger å gjøre noe for det, for hannene er alltid raskt ute med å befrukte alle hunnene i akvariet.

Det tar omtrent 28 dager fra hunnen blir befruktet til hun begynner å føde de levende ungene. I motsetning til andre levendefødende arter som utvikler og slipper et helt kull samtidig vil hunnen begynne å utvikle én unge hver dag. Det betyr at når hun føder vil hun også føde én unge per dag i opptil et par uker. Da er hun ferdig, men kan snart bli befruktet og begynne prosessen på nytt.

Yngelen spiser det samme som foreldrene, og bør fôres fra første dag. Gi dem gjerne mikroorm for å få dem til å vokse fort. De voksne fiskene vil som regel ikke bry seg om yngelen, men om de er sultne nok vil de prøve å ta dem. Så det er lurt med en del gjemmeplasser for nyfødte fisk.

Dvergtannkarpe (Heterandria formosa)
Dvergtannkarpe (Heterandria formosa). Foto: Brian Gratwicke / CC BY-SA 2.0.

Dvergtannkarpe i handelen

Dvergtannkarpe er faktisk veldig sjelden i handelen til tross for hvor enkelt det er å drette dem. De er derimot nokså vanlige å se i hobbyen, så det er større sjanse for å få tak i dem ved å ta kontakt med en akvarieklubb eller dra på en akvarieauksjon.

3 kommentarer om “Dvergtannkarpe (Heterandria formosa)”

Legg igjen en kommentar