Endlers guppy (Poecilia wingei)

Endlers guppy (Poecilia wingei) er en levendefødende akvariefisk som genetisk sett er svært lik på vanlig guppy (Poecilia reticulata). Da endlers guppy kom til handelen på 1970-tallet trodde man at det var en variant av guppy, eller til og med slik guppy så ut i naturen, men studier fra 2005 viste at det er en egen art.

Selv om endlers guppy er en egen art, gjelder mye av det samme for disse to når det kommer til hold av dem. Endlers guppy er derimot litt mindre enn vanlig guppy, og en fullvoksen hann blir omtrent 2,5 centimeter, mens en fullvoksen hunn blir opptil 4,5 centimeter. De trenger ikke så veldig store akvarier, og selv 40 liter er nok til å holde en grei gruppe med endlers guppy.

Sammenlignet med guppyhanner har endlers guppy mye sterkere og mer kontrastfylte farger. Halene hos endlers guppy er mindre fargerike og mønstret enn hos guppy.

Endlers guppy (Poecilia wingei)
Endlers guppy (Poecilia wingei). Foto: Marrabbio2 / CC BY-SA 2.0.

Endlers guppy føder levende unger, og det er derfor en populær fisk å holde i akvarier hvor man vil øke mengden med fisk uten å gjøre all verdens selv. Hannene kan være litt jagete mot hunnene, så det anbefales å holde to eller tre hunner per hann for å redusere stresset fra denne jagingen, som i verste fall kan ende med døde hunner. Ellers trives de godt i grupper, og kan bli litt sjenerte om man holder få av dem sammen.

Hunner som går sammen med hanner er stort sett alltid gravide, og føder 5-25 unger hver tredje til fjerde uke. Mange opplever å få yngel som vokser opp i selskapsakvarier med en del beplantning, og formeringen går stort sett helt av seg selv. Endlers guppy spiser sjelden yngelen sin, så de kan raskt bli veldig mange om man holder dem i et artskar eller i akvarier uten fisk som kan spise dem.

Ellers bør endlers guppy holdes i akvarier sammen med andre fredelige arter, eller helt alene i et artskar. Ikke hold dem sammen med fisk som er veldig aktive, napper finner, eller er store nok til å spise dem.

Mange tror at endlers guppy er en naturvariant, men dette er langt ifra sannheten. I virkeligheten er trolig all endlers guppyen vi har i akvarier rundt om i Europa etterfølgere fra en liten gruppe som ble fanget av John Endler i Venezuelia på 1970-tallet. Det er med andre ord hundrevis av generasjoner med innavl for å få de individene vi har i dag, så dette er langt ifra noen naturvariant lenger.

Endlers guppy kan få fertilt avkom sammen med vanlig guppy, så man bør ikke holde disse to artene i samme akvarium om man ønsker å holde artene fri for hybridisering.

Endlers guppy
Endlers guppy (Poecilia wingei). Foto: Dgrummon / CC BY-SA 2.0.

Det er totalt tre ulike typer guppy; vanlig guppy (P. reticulata), endlers guppy (P. wingei), og P. obscura. Sistnevnte er ikke i hobbyen per 2019. Resten av artene i Poecilia-sleka er ulike arter med mollyer. De tre guppyartene er delt inn i underslekta Acanthophacelus, noe som er grunnen til at man kan se endlers guppy sitt vitenskapelige navn være skrevet som Poecilia (Acanthophacelus) wingei. Det er mye mulig at disse tre flyttes over til en egen slekt i fremtiden.

Som med vanlig guppy finnes det mange fargevarianter av endlers guppy, hvor folk har linjeavlet dem frem til å få spesifikke mønstre og farger. Noen av disse ser veldig flotte ut, og kan også koste mye mer enn vanlige endlers guppy i innkjøp.

Kjønnsforskjeller på endlers guppy

Det er veldig enkelt å se forskjell på kjønnene. Hannene er små og har sterke farger på kroppen, mens hunnene er dobbelt så store og har en sølvfarget kropp uten noen sterke farger. Hunnene ligner veldig mye på vanlige guppyhunner.

Et par med endlers guppy (Poecilia wingei). Hann på venstre og hunn på høyere
Et par med endlers guppy (Poecilia wingei). Hann på venstre og hunn på høyere. Foto: Silvana Gericke / CC BY-SA 3.0.

Fôring av endlers guppy

Endlers guppy spiser absolutt alt man fôrer den med, og de fleste gir dem flakfôr som basisfôr én eller to ganger om dagen. Vanlig flakfôr som TetraMin eller Tetra Pro er helt supert, men de kan også få Tetra Guppy om de holdes alene.

Man bør helst gi de frossenfôr og levendefôr med jevne mellomrom, da dette vil føre til friskere og bedre kondisjonerte fisk med sterkere farger. I naturen spiste den trolig en del alger, så det kan være greit å fôre med litt grønt innimellom.

Foretrukne vannverdier for endlers guppy

Temperatur: Trives best i 24-28o C, men tåler alt fra 20-30o C.

pH: 7,0 til 8,0. Bør ikke holdes i akvarier med surt vann under 7,0.

Hardhet (GH): Bør ha minst 10 dGH, men kan godt holdes i hardt vann opptil 20-25 dGH. De vil mistrives sterkt om de holdes i akvarier med bløtt vann, og dette kan i verste fall drepe dem.

Sirkulasjon: Ingen spesielle krav, men de trives godt med en del vannføring.

Minste størrelse på akvariet: 40 liter.

Fisk som kan holdes sammen med Endlers guppy

Det viktigste å tenke på når man skal holde Endlers guppy sammen med andre fiskearter er at de kan trives i samme vannkjemi, samt at de ikke kommer til å plage hverandre. Endlers guppy i seg selv kommer sjeldent til å plage annen fisk, men den bør ikke holdes med for store fisk som kan plage dem.

Dersom man ønsker å få en del yngel på Endlers guppy bør man enten holde dem i et artskar, eller kun sammen med bunnlevende fisk. De fleste Endlers guppy spiser ikke sine egne yngel, men så godt som alle andre frittsvømmende fisk kommer til å spise disse om de får sjansen.

Noen av følgende fisk passer godt sammen med Endlers guppy:

  • Andre levendefødende fisk som platy (Xiphophorus maculatus) eller arter fra Limia-slekta. Vær derimot litt forsiktig med å holde den sammen med annen fisk fra Poecilia-slekta, da en del av disse kan krysse seg med hverandre.
  • Ancistrus sp. «oppdrettvariant». De færreste L-maller tåler såpass hardt vann som Endlers guppy trenger, men vanlig Ancistrus sp. «oppdrettvariant» tåler det greit. Det samme gjelder også fargevarianter av denne, som Ancistrus sp. «super red» eller Ancistrus. sp «L144».
  • Pygmépansermalle (Corydoras pygmaeus). Denne lille pansermallen er en av de få artene som trives greit i nokså hardt vann, men prøv å unngå hardhet over 12-13 dGH. Denne bunnlevende arten er skikkelig kul, og blir ikke stort mye større enn Endlers guppy heller. Den vil heller ikke kunne fange og spise yngel.
Pygmépansermalle (Corydoras pygmaeus)
Pygmépansermalle (Corydoras pygmaeus). Foto: Sesarma / CC BY-SA 3.0.
Stjernedanio
Stjernedanio (Danio margaritatus). Foto: Cisamarc / CC BY-SA 3.0.

Endlers guppy i naturen

I naturen fant man endlers guppy i Laguna de Patos i Venezuela. Det var her John Endler fant dem i 1975, og da delte de habitat med vanlig guppy (P. reticulata). Vannet var da en brakkvannsinnsjø som lå nesten ved sjøen, men som var skilt fra sjøen med sanddyner. Det var høy hardhet på vannet, og veldig mye alger i vannsøylen. Faktisk var det så mye alger at hele vannet var grønt, og dette er trolig grunnen til at hannguppyene har utviklet så sterke farger, for uten disse sterke og kontrastfulle fargene kunne ikke hunnene funnet dem.

I dag er derimot Laguna de Patos helt annerledes på grunn av en enorm søppeldynge som ble anlagt på kanten av innsjøen. Nå er det trolig ferskvann og mye miljøgifter i innsjøen, og man antar at alle endlers guppyene er utdøde.

Så langt har man ikke funnet endlers guppy sikkert noen andre steder, så det er mulig at de er utryddet i naturen. Det er likevel visse rykter om at de finnes i andre innsjøer, men det er ingen som kan bekrefte hvorvidt de fortsatt der. Venezuela er per 2019 et ustabilt land hvor det er vanskelig å reise til som turist, akvarist eller forsker, så det er usannsynlig at Europa kommer til å få viltfangede eksemplarer med det første.

Endlers guppy
Endlers guppy (Poecilia wingei). Foto: Dgrummon / CC BY-SA 2.0.

Oppdrett av endlers guppy

Oppdrett av endlers guppy går egentlig helt av seg selv, og alt man trenger er et par hunner og en hann. Ha disse i et eget akvarium hvor det ikke er noen andre fisk som kan spise yngelen, så vil kjønnsmodne fisk produsere avkom raskt.

Hunner går gravide i mellom 21 og 28 dager, men om det er dårlige vannverdier, veldig lave temperaturer, eller fisken av andre grunner er stresset kan den «holde igjen» fødselen i opptil 72 dager. Hver hunn føder mellom 5 og 25 yngel per kull, og større og eldre hunner føder generelt større kull enn de yngre fiskene.

I likhet med andre levendefødende fisk kan man se om hunner er gravide ved å se en mørk flekk rett over gatteåpningen / bak magesekken. Her er en egen artikkel om å se hvorvidt levendefødende fisk er gravide eller ikke, inkludert bilder. Om man har kjønnsmodne fisk er det derimot 99 % sikkert at hunnen er gravid. Hunner kan for øvrig lagre sperm i flere måneden, så de kan plutselig bli gravide selv om det ikke lenger er hannfisker i akvariet.

Nyfødt yngel er veldig sjenerte og redde, og de vil gjerne gjemme seg blant planter og dekorasjoner i akvariet. Man kan godt innrede oppdrettakvariet med mye planter for å få dem til å føle seg trygge, men det er ikke nødvendig med all verdens med planter om det kun er noen få voksne fisk sammen med yngelen.

Yngelen spiser det samme som voksne, og de fleste gir dem finknust flakfôr den første perioden. De vokser derimot veldig mye raskere om de får levendefôr som mikroorm eller nyklekket artemia. Man kan godt fôre opptil 3 ganger med levendefôr hver dag, så vokser de i et imponerende tempo! Ellers er det bare å fôre på samme måte som hos foreldrene: én eller to ganger daglig.

Allerede etter omtrent to måneder er fiskene store nok til å bli kjønnsmodne selv.

Endlers guppy
Endlers guppy (Poecilia wingei). Foto: Karen Koomans / CC BY-SA 2.5.

Endlers guppy i handelen

Endlers guppy er halvsjelden i handelen. Det er verken vanlig eller uvanlig å se dem til salgs, men de er uten tvil mye sjeldnere enn vanlig guppy. Man finner dem derimot jevnlig hos velutstyrte fiskeforhandlere. Prismessig ligger de som regel på 20-40kr stykket i handelen.

Det er veldig mange som selger endlers guppy privat, og ofte får man tak i det veldig billig. Her snakker vi om lave priser som 5-15kr stykket. Så det er uten tvil lønnsomt å kjøpe privat hvis man har mulighet til det.

5 kommentarer om “Endlers guppy (Poecilia wingei)”

Legg igjen en kommentar