Glødebåndstetra (Hemigrammus erythrozonus)

Glødebåndstetra (Hemigrammus erythrozonus) er en liten, fredelig stimfisk som ikke blir lengre enn 4 centimeter når de er ferdig utvokst. Det mest karakteristiske med denne tetrafisken er den laterale stripen som går langs hele kroppen. Denne stripen gløder i en oransje farge, og blir en sterk kontrast mot resten av den sølvfargede kroppen, og fisken blir raskt et midtpunkt i akvariet.

Dette er en nokså hardfør fisk ettersom den har vært avlet i fangenskap i utrolig mange generasjoner, så den klarer seg helt fint i «vanlige» vannverdier selv om den liker veldig surt vann i naturen. De krever heller ikke et veldig stort akvarium, og går fint i akvarier på 60 liter eller mer. Glødebåndstetra er en stimfisk, så de bør være minst 8-10 fisk i stimen for at de skal ha det godt. Det er dessuten en nokså billig fisk, og jevnt over en av de beste stimfiskene for nybegynnere i hobbyen.

Glødebåndstetra (Hemigrammus erythrozonus)
Glødebåndstetra (Hemigrammus erythrozonus). Foto: gonzalovalenzuela / CC BY-SA 2.0.

De stimer helt greit, omtrent like godt som neontetraer (Paracheirodon innesi), så man ser tette stimer kun når de er litt redde eller stressa. Glødebåndstetraene bruker nesten hele vannmassen, og liker både å svømme fritt i midtre og øvre sjikt, så vel som å svømme blant plantene i nedre sjikt.

Man ser forskjell på kjønnene ved at hunnene er rundere i buken, mens hannene er merkbart tynnere. Det spiller ingen rolle hvordan kjønnsfordelingen i stimen er.

Man får best farger om man holder glødebåndstetra i akvarier med et mørkt bunnsubstrat og litt dempet belysning. Man kan gjerne bruke flyteplanter for å begrense hvor sterkt lys som kommer ned i vannet. Under visse forholdene får fisken utrolig flotte farger, men den klarer seg også fint uten denne tilretteleggingen.

På engelsk kalles denne fisken for Glowlight tetra. Forventet levealder er 3 til 5 år under gode forhold. Glødebåndstetra er en snill og fredelig fisk som ikke kommer til å plage noen andre arter i akvariet, men den bør selvsagt ikke holdes med veldig store fisk som ser på dem som mat.

Foretrukne vannverdier for glødebåndstetra

Temperatur: 24-28°C.

pH:5,0 til 7,5.

Hardhet (GH): 0 – 5°dH.

Minste størrelse på akvariet: 60L.

Glødebåndstetra passer med andre ord fint inn i de fleste selskapsakvarier, så lenge vannet er nokså bløtt. Noen holder dem også i akvarier med høyere pH, men det er usikkert om de trives greit med pH på over 8,0.

Fôring av glødebåndstetra

Glødebåndstetra er en altetende fisk som spiser det meste den får tilbud om. De fleste fôrer dem enkelt nok med flakfôr, men de kan gjerne få en del levendefôr og frossenfôr i tillegg til vanlig flakfôr.

I naturen spiser den for det meste insekter som faller i vannet.

Glødebåndstetra (Hemigrammus erythrozonus)
Glødebåndstetra (Hemigrammus erythrozonus). Foto: h080 / CC BY-SA 2.0.

Variasjoner av glødebåndstetra

Glødebåndstetra kommer i vanlig naturvariant, i albinovariant hvor kroppen er hvit og øyne er røde, og i en «golden»-variant hvor kroppen har en gyllen farge istedenfor den naturlige sølvfargen.

Glødebåndstetra i naturen

I naturen er glødebåndstetra endemisk til elva Essequibo i Guyana i Sør-Amerika. Den finnes i sideelver i skogsområdene langs denne lange elva, og habitatet er svært surt vann med mye organisk avfall.

Ingen av eksemplarene som selges i handelen er fanget i naturen, da det er veldig sjeldent at denne fanges for å puttes i akvarier.

Oppdrett av glødebåndstetra

Oppdrett av glødebåndstetra regnes som middels krevende, men langt ifra umulig. I likhet med andre tetraarter må man ha et eget oppdrettakvarium. Dette bør være på 30-60 liter, og fylles med omtrent 10 centimeter vannstand. Dekk bunnen slik at egg kan falle ned uten at foreldrene kan få tak i dem. Mange bruker klinkekuler, kunstgress eller et tett lag med javamose (Taxiphyllum barbieri). Over dette laget må man ha planter, da fisken sjelden vil fertilisere eggene med mindre de kan leke over planter. Bruk gjerne en luftpumpe med en brusestein i dette akvariet, men et komplett filter er sjeldent nødvendig i slike oppdrettakvarier.

Forholdene i oppdrettakvariet bør være sure og bløte, med en hardhet på tilnærmet null. pH kan gjerne reduseres til mellom 5,5 og 6,0, så bruk pH Minus, organisk materiale som slipper tanniner, eller torvfiltrert vann for å få lav surhetsgrad. Ha mellom 26 og 28 grader i vannet. Oppdrettakvariet bør ha ingen eller svært lite lys, da egg og yngel er sensitive for dette. Om det er mye lys i rommet bør akvariet dekkes til med f.eks en søppelpose.

Foreldrene bør fôres opp med levendefôr eller frossenfôr for å få dem gode og runde før de skal avles på. På dette punktet bør man holde hanner og hunner separert for å la hunnene «spare opp» rogn. Man kan godt holde et av kjønnene i oppdrettakvariet under denne perioden, men ha gjerne litt høyere vannstand da.

Etter en ukes tid separert bør begge kjønnene flyttes over i oppdrettakvariet. Ha en jevn kjønnsfordeling, gjerne 5-6 av hvert kjønn hvis du bruker en 60L, og litt færre i mindre oppdrettakvarier. Plukk ut de fiskene som ser ut til å være i best form. Når de er over i oppdrettakvariet vil de trolig leke innen 24 timer. Man kan dermed fjerne foreldrene igjen, men det kan være greit å se om de klarer å se noen egg før du tar dem vekk. Dersom det ikke er egg der kan man med fordel vente ytterligere 24 timer for å prøve igjen.

Eggene kan klekke etter så lite som 24 timer, så dersom de legger egg første dagen uten at man tar dem ut vil yngelen trolig klekke mens foreldrene er i akvariet, og da blir de jo spist opp. Om temperaturen er på det lavere sjiktet tar det omtrent 36 timer før de klekker.

Nyklekket yngel har en eggplomme de spiser på, men så fort denne er tom (etter 3-4 dager) må de fôres med noe veldig smått. De fleste bruker infusorier til dette stadiet. Det er trolig en del mikroorganismer på plantene i oppdrettakvariet, men man bør likevel fôre med en infusoriekoloni et par ganger om dagen for å sikre at de spiser nok.

Etter 5-7 dager er de store nok til å spise større mat, og da kan de enten få mikroorm, nyklekket artemia, eller eget yngelfôr som Liquifry. Nå er det bare å fôre et par ganger om dagen i et par uker, så blir de raskt mer hardføre. Sørg for at alle vannverdier er stabile, og bytt jevnlig vann slik at det ikke bygger seg opp ammonium eller nitritt i vannet.

Husk at yngelen er veldig sensitive for lys den første perioden, så ikke bruk lys de første 3-4 ukene de lever. Ellers er det greit å nevne at dersom man får det til riktig kan det fort bli utrolig mange fisk, da hver hunn kan legge mellom 100 og 150 egg. Får du til oppdrett med 6 hunner er det altså 600 til 900 yngel som blir født! Dessverre har de fleste en høy dødelighetsrate de første gangene, så tallet blir i realiteten ikke så høyt. Det er mer normalt å få 50-100 yngel totalt med en gruppe på 6+6, da mange av eggene blir mugne, en del yngel dør osv.

Glødebåndstetra i handelen

Glødebåndstetra er svært vanlig i handelen, og de fleste butikker som selger fisk har dem inne til enhver tid. Det er også jevnt over en nokså lav pris på dem, gjerne mellom 15kr og 25kr stykket. Ofte får man kvantumsrabatt ved kjøp av 10, så her er det nok en god grunn til å få en grei størrelse på stimen.

«Golden» og «Albino» er nokså sjeldne i handelen per dags dato.

En kommentar om “Glødebåndstetra (Hemigrammus erythrozonus)”

Legg igjen en kommentar