Golden nugget (Baryancistrus xanthellus)

Golden nugget (Baryancistrus xanthellus) er en nokså populær L-malle å holde i akvariet, og er uten tvil den vanligste Baryancistrus-mallen man ser i handelen. Den har fått navnet sitt på grunn av de knallgule flekkene den har på kroppen. Disse er store relativ til kroppen når fisken er ung, men holder seg i samme størrelse selv når fisken vokser seg mye større, så da ser det ut som om den har mange og små flekker.

I tillegg til de gule flekkene har golden nugget også et gult kantområde på rygg-, og halefinne. Også dette blir betydelig svekket med alderen, og er nesten ikke synlig på fullvoksen fisk.

En voksen golden nugget er for øvrig bli oppimot 24 centimeter lang, men det tar mange år før fisken når denne størrelsen. Individer som selges i handelen er typisk 5-7 centimeter lange, og vokser én til to centimeter i året.

Golden nugget (Baryancistrus xanthellus)
Golden nugget (Baryancistrus xanthellus). Foto: Anne Blindheim / CC BY-SA 3.0.

Det er mange Baryancistrus-maller som regnes som svært kravstore i akvarier, men golden nugget er trolig den enkleste av alle disse. Denne fisken krever nemlig ikke all verdens av akvariet, selv om den har litt spesifikke krav til vannkjemien. Om man derimot tilrettelegger for disse og er villig til å ta store ukentlige vannbytter er det stor sjanse for at fisken kommer til å trives godt.

Mange mener at man godt kan bytte opptil 70 % av vannet ukentlig, men om man bytter såpass mye bør man helst dele det opp i 2-3 mindre vannbytter hvor totalmengden ligger på 70 %. Om man bytter alt på samme tid kan man risikere at det fort blir ustabile vannverdier.

Akvariet bør innredes med mange gjemmesteder i form av steinformasjoner, røtter, mallehuler og lignende. Den trenger i tillegg veldig god filtrering og mye oksygen i vannet. En ekstra sirkulasjonspumpe eller et par luftpumper er nødvendig med mindre man har et veldig kraftig filter, og man kan nesten ikke få for mye sirkulasjon, da det skal mye til for å få like mye vannføring som den har i sitt naturlige habitat.

Golden nugget er en veldig fredelig malle som kan holdes med mye annen fisk. Det eneste man må unngå er fisk som ikke tåler den varme temperaturen som golden nugget krever, samt aggressiv fisk som kan nappe eller bite etter den. De er for øvrig nokså territoriale mot andre maller og fisk som lever på bunnen av akvariet, så unngå å holde dem med mange andre slike fisk. I tillegg er hanner veldig aggressive mot andre golden nugget-hanner, og om man holder flere golden nugget sammen må man ha et stort akvarium med mye stein, røtter og andre barrierer som lar dem komme seg unna hverandre.

Før golden nugget ble beskrevet og fikk navnet Baryancistrus xanthellus i 2011 gikk den under L-numrene L018, L085, L177, samt LDA-nummeret LDA060. Det er mulig at L081 også er samme art, men dette er ikke bekreftet av vitenskapen per 2019.

De ulike L-nummerne ble i sin tid brukt om ulike populasjoner, og brukes fortsatt til en viss grad. Per 2019 antar man at det er tre populasjoner av golden nugget, hvor to er bekreftet å tilhøre Baryancistrus Xanthellus-arten. Mange tror og mener at det derimot kan være snakk om tre ulike arter i fremtiden når vitenskapen får sett nærmere på dem. De ulike variasjonene er:

  • L018 er vanlig golden nugget, og man bruker dette L-nummeret på ungfisk. Fra hovedelva Rio Xingu.
  • L085 er samme art og samme lokalitet, men ble brukt om vokse fisk. Dette er fordi ungfisk og voksne individer ser så ulike ut at man i lang tid trodde at det var to ulike arter.
  • L177 ble brukt (og brukes fortsatt av noen) om golden nuggeter som fanges lenger sør enn de vanlige fiskene, der hvor Rio Iriri renner ut i Rio Xingu, samt litt oppstrøms i Rio Iriri. Denne kan også skilles fra vanlig golden nugget ved at den har litt større prikker og litt klarere farger.
  • L081 har prikker som er en mellomting mellom vanlig golden nugget og L177 (altså mellomstore prikker). Fangstlokaliteten er også midt mellom vanlig golden nugget (L018 & L085) og L177 i hovedelva Rio Xingu.

Foretrukne vannverdier for golden nugget

Temperatur: 27 – 32C. Den vil mistrives i kaldere vann.

pH: 6,0 til 7,0. Om man holder de i et artskar bør man prøve å holde pH under 6,5 for best trivsel.

Hardhet: 3-15 dGH.

Sirkulasjon: Trenger sterk sirkulasjon og mye oksygen i vannet.

Nitrogenforbindelser: Er veldig sensitiv for nitritt, ammonium/ammoniakk og nitrat, så krever et godt filter og jevnlige vannbytter.

Minste størrelse på akvariet: 120L for ungfisk, og 300L for voksne fisk. Kan godt holdes i litt større akvarier, da det er veldig viktig med gode vannverdier.

Golden nugget
Golden nugget (Baryancistrus xanthellus). Foto: Nicklas Iversen / Akvaportalen.no.

Kjønnsforskjeller hos golden nugget

Man kan ikke se forskjell på kjønnene hos ungfisk, men det er mulig på voksen fisk. Der ser man at hannene har tydelig større brystfinner enn hunnene, samt at han har et lenger og mer massivt hode. På kjønnsmoden fisk kan man også se at hannene har mye tydeligere odontoder enn hunnene.

Fôring av golden nugget

Golden nugget er en ordentlig algeeter, og kan til og med spise planter om man har det i akvariet. Om mulig bør man tilrettelegge akvariet slik at det kan vokse alger på flatene for å etterligne naturlig adferd. Ellers bør man fôre med algewafers (de samme man typisk gir til Ancistus sp. «oppdrettvariant»), samt litt frossenfôr og frukt/grønnsaker. Mange som holder dem gir grønnsaker som salat, agurk, squash, spinat og lignende daglig, da dette er det nærmeste vi kommer naturlig mat.

Det er verdt å merke seg at golden nugget er en fisk som har raskt stoffskifte, og bør helst fôres 2-3 ganger daglig. Om det ikke lar seg gjøre er det da viktig å ha godt med alger i akvariet som den kan beite på mellom måltidene.

Man bør ikke fôre golden nugget med vanlig flakfôr av lav kvalitet. Unngå også for mye proteiner i dietten dens. Mange opplever at golden nugget raskt kan lære seg å spise annen type mat, men dette er ikke bra for fisken selv om den spiser det. På sikt vil for proteinrik mat føre til sykdom og problemer.

Golden nugget i naturen

I naturen finner vi golden nugget i nedbørsfeltet til Rio Xingu i Brastil i Sør-Amerika. Fisken trives godt i hovedelva, og er primært i en del av elva som kalles «Volta Grande do rio Xingu».

Som nevnt tidligere finner man L018/L085 lengst nord i Rio Xingu, L081 litt lenger sør, og L177 enda lenger sør. L177 finnes også i sideelva med navn Iriri.

Det foretrukne habitatet er altså klarvannselver med veldig sterk strøm. Ungfisk ser ut til å foretrekke å ligge på undersiden av flate stein langs kantene av elva hvor det er grunnere, mens vokse fisk holder seg under og mellom store steiner i samme habitat. De spiser så godt som kun perifyton (ofte kalt aufwuchs i akvariehobbyen), noe som betyr at de aldri vil trekke ut mot dypere vann hvor det er mindre alger.

Rio Xingu i Brasil
Rio Xingu. Foto: Fred Almeida2016 / CC BY-SA 4.0.

På bildet ovenfor ser man et typisk habitat hvor man kan forvente å finne maller i Rio Xingu. Her er det rask vannføring og mange steiner hvor mallene kan gjemme seg og spise aufwuchs.

Oppdrett av golden nugget

Oppdrett av golden nugget regnes som svært krevende. Først og fremst må man ha kjønnsmoden fisk, og de blir som oftest kjønnsmodne rundt 15-16 centimeters lengde. Man kan se om fisken er kjønnsmoden ved å se på odontodene, da disse vokser seg til å bli mye større når fisken er kjønnsmoden. Det er ikke like enkelt å se på hunnene, men de får en vekst på odontodene de også. Det kan derimot ta mange år før fisken blir kjønnsmoden, og om man kjøper en fisk på 5cm i handelen er det altså snakk om 5-10 år før den er kjønnsmoden.

Man bør ha et eget akvarium for et par med kjønnsmodne fisk hvor man har varmt, bløtt og surt vann. Gi de skikkelig god sirkulasjon, mye oksygen i vannet, og rikelig med fôr. Om de ikke leker kan man prøve å øke sirkulasjonen ytterligere, ettersom dette ser ut til å være en trigger for dem.

Leken foregår på samme måte som de fleste andre L-maller ved at hannen kurtiserer en hunn inn i en lekshule hvor de leker. De legger hunn egg som hannen befrukter. Hannen vil så passe på disse frem til yngelen er klar til å ferdes ut av hulen. Det er såpass sjeldent å få til avl på denne at det ikke er helt sikkert hvor lang tid det tar før egg klekker, før yngel kommer ut av hulen og lignende.

Golden nugget i handelen

Golden nugget er halvveis sjelden i handelen, og det er ikke spesielt vanskelig å få tak i den om man ønsker seg en. Prismessig kan man forvente å betale mellom 500kr og 700kr per ungfisk, så dette er langt ifra noen billig malle.

All fisken i handelen er viltfanget, og det er også sjeldent å se den til salgs privat.

2 kommentarer om “Golden nugget (Baryancistrus xanthellus)”

Legg igjen en kommentar