Gullbarbe (Puntius semifasciolatus var. «Schuberti»)

Gullbarbe (Puntius semifasciolatus var. «Schuberti») er en veldig aktiv stimfisk som originalt kommer fra Den Røde Elv i Kina. Denne barben er kjent for å være ekstremt livlig og aktiv, til den grad at det kan plage annen fisk. Det er en nokså populær akvariefisk som ofte finnes i handelen, og selges ofte som en beboer til selskapsakvarier selv om den egentlig ikke passer så godt inn i alle disse.

Det flotte med gullbarber er at de er svært hardføre og passer godt inn i de fleste vannverdier hvor det er omtrent nøytralt vann. De tåler litt svingninger i vannparametere, så de er et godt valg for nybegynnere som ikke har fått helt kontroll på rutiner i akvarier og lignende. Det skal veldig mye til før de dør, og død som følge av alderdom etter 4 til 6 år er vanligste dødsårsaken (foruten feil som nitritt-, eller ammoniumforgiftning).

Gullbarber bør holdes i akvarier på minst 120 liter, og de bør ha en del frie vannmasser hvor de kan svømme. Ellers er de ikke kravstore til noen type innredning i akvariet, men i likhet med de fleste andre typer fisk kommer fargene tydeligere frem i akvarier med dempet belysning og mørk bunn.

Gullbarbe (Puntius semifasciolatus var. "Schuberti")
Gullbarbe (Puntius semifasciolatus var. «Schuberti»). Foto: Nicklas Iversen.

Det ikke fullt så flotte med gullbarbene er at de kan bli altfor livlige for andre fisk i akvariet. De bør ikke holdes med små arter som liker fred og ro, for gullbarbene kommer til å svømme rundt og stresse disse fiskene hele dagen. Mange foretrekker å holde gullbarber sammen med litt større fisk som ikke blir stresset av disse livlige krabatene, og dette er nok den beste måten å ha denne arten på, foruten et eget artskar.

Fullvoksne gullbarber blir opptil 7-8 centimeter lange, selv om det er mest vanlig at de kun blir 3-4 centimeter. Hunnene blir noe kraftigere og rundere enn hannene, mens hannene blir litt mer fargesterke enn hunnene.

Som nevnt kan de være stressende for andre fisk, og denne adferden blir delvis redusert ved at man har en stim som er stor nok. Man bør derfor aldri holde mindre enn ti av disse sammen, for ellers kommer de til å bli svært plagsomme!

Norsk populærnavn som brukes om Puntius semifasciolatus var. «Schuberti» er gullbarbe og messingbarbe. På engelsk kalles den som regel for gold barb, men også navnet Schuberti barb brukes.

Gullbarbe (Puntius semifasciolatus var. "Schuberti")
Gullbarbe (Puntius semifasciolatus var. «Schuberti»). Foto: Nicklas Iversen

Foretrukne vannverdier for gullbarber

Gullbarber trives godt i nøytralt vann, og tåler pH mellom 6,0 og 8,0, så her er det rom for å ha dem i mange typer akvarier. Temperatur bør ligge på mellom 20o C og 24o C, men de tåler et par grader utover begge endene av den foretrukne verdien.

Gullbarber bør for øvrig ha litt hardhet på vannet, og 5 til 15o dH er å foretrekke.

Varianter av gullbarber

Puntius semifasciolatus finnes i to hovedvarianter; gullbarbe (P. semifasciolatus var. «Schuberti») og vanlig P. semifasciolatus.

Naturvarianten finnes i Den Røde Elv i Kina, spesielt i sakteflytende og tett beplantede sideområder fra elva. Den skiller seg fra gullbarben ved at naturvarianten er sølvfarget med et kraftig grønnskjær på kroppen, og har altså ingen gull-, eller messingfarge på kroppen.

Gullbarbe (P. semifasciolatus var. «Schuberti») er en fremavlet variant av denne arten, og finnes ikke i naturen. Disse har den karakteristiske gullfargede kroppen.

I tillegg til de to vanlige variantene finnes det også følgende varianter:

P. semifasciolatus var. «albino»: En albinovariant av gullbarbe som er hvitaktig. Til tross for navnet er den ikke helt albino, og har fortsatt litt tendenser til gullfarget hud. Sjelden i handelen.

P. semifasciolatus var. «pink»: En variant som er avlet frem til å ha hudfarge/rosa kropp. Sjelden i handelen.

P. semifasciolatus var. «pure gold»: Dette er en variant av gullbarbe som kommer uten de sorte flekkene/områdene på kroppen. Denne er trolig laget ved at man har drevet selektiv avl på individer som har hatt lite mørke flekker, frem til man fikk disse som er helt uten. Sjelden i handelen.

P. semifasciolatus var. «tricolor»: En blanding av pink og Schuberti, så den har både gullfarge, rosafarge og sorte flekker.

Oppdrett av gullbarber

Bør drettes ved å bruke et eget oppdrettskar. Flytt 1+1 eller 2+2 over i et eget oppdrettskar hvor bunnen er laget slik at foreldrene ikke får tak i egg. For eksempel kan man bruke tett javamose (Taxiphyllum barbieri), klinkekuler eller kunstgress som bunnlag som fanger opp eggene.

De voksne fiskene kommer til å leke ved morgengry så godt som hver morgen, så la fiskene gå der i én eller to morgener før de fjernes fra oppdrettakvariet.

Omtrent 48 timer etter egglegging vil eggene klekke. De før fôres med infusorier eller tilsvarende de første fire-fem dagene før de kan begynne å spise nyklekt artemia, mikroorm eller lignende. Fôr med næringsrik fôr i mellom én og to måneder til yngelen er store nok til å flyttes tilbake til foreldrene.

Pris og tilgjengelighet av gullbarber

Gullbarber er populære fisk som fås i de fleste dyrebutikker og andre steder som selger fisk. Prisen er sjeldent spesielt høy, og man kan regne med å betale 300-400kr for en stim på ti stykker, selv om dette naturligvis avhenger av forhandleren.

Naturvarianten Puntius semifasciolatus finnes noen ganger i handelen, men denne er mye mer sjelden og dyrere enn gullbarbevarianten. De fire fremavlede variantene (pink, tricolor, pure gold, og albino) sees veldig sjeldent verken i handelen eller i hobbyen generelt.

Legg igjen en kommentar