Hornblad (Ceratophyllum demersum)

Hornblad (Ceratophyllum demersum) er en nokså populær akvarieplante som brukes spesielt mye i akvarier hvor man ønsker å gi gjemmeplasser til yngel. Det er en slags flyteplante som ligger omtrent der man legger den, og vil verken flyte eller synke med mindre det er noe som dytter på den. Den kan derfor enkelt legges fritt i akvariet, så kan den være fritt i vannmassen. Den tetter ikke for lyset i like stor grad som f.eks Pistia (Pistia stratiotes) eller andemat (Lemna minor), så det kan godt dekke mye av overflaten samtidig som man får lys nok for planter på bunnen.

Hornblad (Ceratophyllum demersum).
Hornblad (Ceratophyllum demersum). Foto publisert med tillatelse.

Det er også mulig å feste hornblad til bunnen av akvariet ved å dytte en liten del av planten ned i sanden eller grusen. Den vil over tid lage egne modifiserte rotblader som brukes som ankring. Planten sitter ikke sånn ekstremt godt, så dette fungerer dårlig sammen med fisk som liker å nappe og dra i planter.

Hornblad vokser svært raskt, og har en tendens til å overta hele akvariet i løpet av bare noen få måneder om den har gode forhold. Den har ingen spesielle krav, og den passer godt inn i de fleste akvarier. Den vil trives i så godt som alle temperaturer, hardheter og pH-verdier, og har heller ingen krav til sterkt lys (men noe lys må den ha). Det er en av nokså få planter som trives like godt i tropiske akvarier som i kaldtvannsakvarier.

Selve planten blir opptil 1 meter lang, og kan man mange forgreininger. De mange forgreiningene gjør at én enkelt plante kan se ut som en enorm masse med planter. Ofte vil planten være nokså lang og tynn i akvariet, mens den har en tendens til å vokse seg mye mer kraftig i naturen hvor det som regel er mer sirkulasjon i vannet. Hornblad har kransstilte blader som er nokså stive, og har tenner i kanten av bladene.

Hornblad passer ypperlig sammen med f.eks levendefødende fisk som guppy (Poecilia reticulata), platy (Xiphophorus maculatus) eller lignende, da den lar de nyfødte ungene gjemme seg mellom planten frem til de er store nok til å ikke bli spist av de andre fiskene i akariet. Det er ikke uvanlig å se levendeføderkar som er proppfull av hornblad.

Man kan knippe en del av hornbladplanten i to, så har man to kortere planter. Disse vil så vokse hver for seg, og i prinsippet kan man lage mange små biter for å la dem vokse mest effektivt.

Hornblad og Pistia.
Hornblad og Pistia. Foto: Nicklas Iversen / Akvaportalen.no.

Mange opplever at hornblad har en tendens til å visne litt når man kjøper den og putter den i akvariet. Det som skjer er at den mister mye blader de første dagene, men stilken består. Den vil som regel danne nye blader innen noen uker, så det er ikke all verdens krise om den visner. Man kan til en viss grad unngå dette ved å legge planten i en bøtte med vann (som den kom i), og gradvis over et par timer tilsette mer og mer vann fra akvariet. Altså litt som når man kjøper ny fisk og ikke vil at de skal få sjokk.

En stor fordel med hornblad er at den er svært flink til å ta til seg næring fra vannmassene. Den kan trolig utnytte disse mye mer effektivt enn mange typer alger, og vil dermed ha en preventiv effekt mot algeoppblomstringer i akvariet.

Hornblad i naturen

Hornblad er per 2019 spredt i store deler av verden, og det regnes mange steder som en problemart. Vi har den også i naturen i Norge, og finner den da i eurofe innsjøer og elver på Østlandet, samt på noen få plasser i Rogaland, Nordland og Finnmark. Den ser ut til å bli mer og mer utbredt over tid.

Hornblad (Ceratophyllum demersum) i naturen i Spania
Hornblad (Ceratophyllum demersum) i naturen i Spania. Foto publisert med tillatelse.

Hornblad i handelen

Hornblad er faktisk nokså sjelden å se til salgs i handelen, og grunnen til dette er nok at det ikke er en typisk potteplante som de enkelt kan selge. Den er derimot svært utbredt i hobbyen, og det er aldri noe problem å få tak i den fra privatpersoner, via en akvarieklubb, eller på en akvarieauksjon. Det er veldig mange som bruker denne planten som skjul til yngel, og overskuddet blir ofte tatt med på auksjoner.

6 kommentarer om “Hornblad (Ceratophyllum demersum)”

Legg igjen en kommentar