Hvitprikk: årsaker, diagnostisering, behandling og forebygging

Hvitprikk er en av de vanligste sykdommene man får hos fisken sin i akvariet, og det er en ekstremt smittsom og farlig sykdom med 100 % dødelighet på fisk som ikke behandles. Heldigvis er det en av sykdommene som er enklest å stille diagnose på, og behandlingen er også både enkel og relativt billig, så man kan være heldig nok til at ingen fisk stryker med selv om man får hvitprikk i akvariet sitt.

Om du mistenker hvitprikk er det viktig at du er rask! Dette er en sykdom som smitter raskt mellom fisk, og som gradvis blir verre. Jo tidligere man oppdager sykdommen og begynner behandling, jo større er sjansen for at fisken vil overleve. Om du oppdager sykdommen når det bare er noen få cyster (hvite prikker) på et par fisk er det stor sjanse for at det går bra, men om hele fisker er fulle av prikker er det nokså liten sjanse for at de overlever.

En ciklide med hvitprikk
En ciklide med hvitprikk. Foto publisert med tillatelse.

Obs: Akvaportalen handler kun om ferskvannsakvarier og fisk til disse. Hvitprikk er også navnet på en sykdom som kan ramme fisk i saltvannsakvarier, men denne skyldes en ciliat som angriper fisken på en helt annen måte. Så informasjonen i denne artikkelen gjelder kun for ferskvannsfisk i ferskvannsvakvarier.

På engelsk kalles hvitprikk enten for white spot disease, eller bare ich (forkortelse av det vitenskapelige navnet på parasitten).

Årsak til hvitprikk

Hvitprikk kommer av en parasitt med navn Ichthyophthirius multifiliis. Dette er en parasitt med en halvavansert livssyklus, og det er livssyklusen hvor den fester seg som cyster på huden eller skjella til fisken som er synlig og skadelig. Selve parasitten kommer gjerne til akvariet via ny fisk eller planter, så karantenetid på alt nytt som skal opp i akvariet er en god måte å forhindre det på.

Som med de fleste andre sykdommer og infeksjoner som kan skade akvariefisk er fisker som lider av sykdom, har en nedsatt allmenntilstand, lever i akvarier med for mye nitritt, ammonium eller lignende mer utsatt for sykdommen. Helt friske fisk er mye mer motstandsdyktige mot parasitten.

Fisk med hud istedenfor skjell er spesielt utsatt for hvitprikk. I akvariesammenheng er det først og fremst snakk om botiaer som pakistanbotia (Botia almorhae), praktbotia (Chromobotia macracanthus) og beslektede arter. Dette er fordi det er veldig enkelt for parasitten å få feste på huden til disse fiskene.

Praktbotia (Chromobotia macracanthus) med hvitprikk
Praktbotia (Chromobotia macracanthus) med hvitprikk. Foto publisert med tillatelse.

Hver cyste gjør ikke så all verdens mye skade i seg selv, men krever energi av fisken ettersom det osmotiske trykket i fisken faller (på grunn av at det er en åpning i huden som lekker salt til omgivelsene). Når det derimot er hundrevis av cyster på fisken krever det såpass mye energi at fisken dør av følgeskader. Selve infeksjonen er derfor svært lik lakselus (Lepeophtheirus salmonis) som de fleste av oss har kjennskap til allerede.

Litt om parasittens livssyklus

Parasitten som forårsaker hvitprikk har tre ulike livsstadier, og det er viktig å kjenne til disse når man skal behandle sykdommen.

I første livsstadium lever fisken i bunnlaget, enten i sanda, grusen eller festet til dekorasjoner og planter. Her ligger den som en innkapslet celle som gjennomgår mitose (celledeling) flere ganger per celle, og hver celle kan fort bli mange tusen parasitter. Den kan med andre ord spre seg svært raskt til alle fiskene i akvariet, selv om ikke alle cellene finner en ny vert. Første livsstadium varer i to til fire dagers tid.

I andre livsstadium er parasitten frisvømmende i vannet, og søker etter en ny hvert. Dette stadiet foregår i omtrent tre dagers tid. Det er kun i dette stadiet at parasitten kan drepes med medisiner!

I tredje livsstadium er parasitten festet til fisken som en cyste, og det er altså dette stadiet vi kan observere. Nå ligger parasitten og spiser mat direkte fra huden og senere kjøttet til fisken. Også dette stadiet varer i tre-fire dager.

Når tredje livsstadium er gjennomført faller cysten av (men det kan fortsatt se ut som den er der, da den hvite kapselen henger igjen på fisken) og havner på bunnen hvor den begynner på første livsstadium igjen. Hele livssyklusen tar omtrent en ukes tid, sånn omtrent.

Merk at alle tidsintervallene nevnt ovenfor varierer basert på hvor varmt akvariet er. I akvarier med nærmere 30 grader kan hvert livsstadium bare være en brøkdel av denne tiden, mens det kan ta mye lenger tid i kaldsvannakvarier. Men om du har rundt 24 C skal tidsintervallene stemme omtrent.

Livsstadier hos parasitten Ichthyophthirius multifiliis som forårsaker hvitprikk
Livsstadier hos parasitten Ichthyophthirius multifiliis som forårsaker hvitprikk. Bilde av Peter R. Richter, Sebastian M. Strauch, Azizullah Azizullah og Donat-P. Häder / CC BY-SA 4.0.

Diagnostisering av hvitprikk

Det er relativt enkelt å diagnostisere hvitprikk, og det gjør man ved å se etter 1mm store hvite prikker på kroppen. Som oftest begynner infeksjoner på finner, og spesielt halefinnen er utsatt. Til å begynne med kan det bare være to-tre små prikker, men de vokser raskt i antall. Selve cysten kan se ut som et korn med salt på fisken.

Det er ingen andre sykdommer som ligner veldig mye på hvitprikk, så man kan stille en nokså god diagnose selv. Om prikkene er betydelig større enn 1mm kan det være tegn på en annen type infeksjon.

Fisker som er infisert av hvitprikk har også et par andre symptomer, selv om ingen av disse er like gode for å stille diagnose som de hvite prikkene i seg selv. Man kan derimot se at infisert fisk ofte ikke vil spise mat, stimer dårlig eller ikke i det hele tatt, klør ved å gni seg mot bunnen av akvariet eller dekorasjon, puster raskt, og gjemmer seg.

Merk at sykdommen tilsynelatende kan forsvinne uten at du gjør noe som helst, men dette stemmer ikke. I periodene hvor parasitten lever i første og andre livsstadium merker man ikke alltid noen symptomer på fisken, men sykdommen kommer garantert tilbake i sterkere antall neste gang den kommer til tredje livsstadium.

Behandling av hvitprikk

Det er flere ulike medisiner som fungerer godt for å behandle hvitprikk. To stoffer som er mye brukt er malakittgrønn og metylenblått. Disse stoffene kan man i prinsippet kjøpe løst, men det enkleste er å skaffe en ferdig blanding beregnet for bruk i akvariet.

Vi på Akvaportalen har gode erfaring med TWD Unimed, men det er også flere andre produsenter som har gode produkter. Bare velg en medisin mot hvitprikk som inneholder malakittgrønn og metylenblått, så er det stor sannsynlighet for at det fungerer veldig godt.

TWD Unimed
TWD Unimed. Foto: Nicklas Iversen / Akvaportalen.no.

Man må passe på å medisinere lenge nok til at man får med seg alle parasittene når de er i sitt andre livsstadium. Man kan som nevnt ikke drepe dem når de ligger innkapselet i første livsstadium, eller når de lever som parasitter på fisken. Av den grunn bør man medisinere i en ukes tid, så får man med seg alle.

Det finnes også medisin mot hvitprikk som bruker andre virkemidler, men vi har ingen erfaring med bruk av disse. Vær obs på at noen typer medisiner kan skade snegler, reker og filterbakterier, så sjekk opp virkestoffene før du medisinerer. TWD Unimed og andre medisiner med malakittgrønn og metylenblått vil ikke skade noe levende i akvariet.

Man kan godt øke temperaturen under behandling til nærmere 30 C dersom fisken tåler det. Øk da med 1 grad per dag samtidig som du behandler. Dette øker hastigheten på de ulike livsstadiene hos parasitten, så behandlingen går raskere i høyere temperaturer, og det er større sjanse for at alle parasittene rekker innom livsstadium to i løpet av behandlingen.

Temperaturkur for å behandle hvitprikk

Det er en del som liker å bruke en temperaturbehandling for å drepe hvitprikkparasitten, men dette er en kur som ikke anbefales for alle. Denne kan gjennomføres ved å øke temperaturen til 33 C over 48 til 72 timer, noe som er varmt nok til å drepe parasitten.

Problemet er selvsagt at langt ifra alle fisk tåler såpass høye temperaturer, selv over kort tid. Så dette alternativet avhenger av hvor varmetolerante fisk du har.

Varmebehandling har også en tendens til å ikke ta med seg alle parasittene, da også denne metoden kun dreper de frittsvømmende parasittene i livsstadium to. Men husk at livsstadiene går raskere ved høy temperatur, så man rekker fint å få flere runder med livssyklusen i løpet av en runde på 48 timer med varmebehandling.

Man bør helst kombinere varmebehandling med store vannbytter og mye slamsuging for best effekt. Ofte må man gjenta varmebehandlingen et par-tre ganger før man blir helt kvitt sykdommen.

Varmebehandling kan gjerne gjøres i et eget sykdomskar uten noen innredning. Her vil parasittene være ekstra sårbare siden de ikke kan gjemme seg i bunnlaget, mens parasittene som er igjen i akvariet vil dø ut når de ikke lenger har noen fisk å feste seg til i overgangen fra andre til tredje livsstadium.

Advarsel: En del anbefaler å kjøre varmebehandling på 30-31 C. Dette er ikke høyt nok til å drepe parasitten, og alt man gjør ved å ha såpass varmt vann er å la livssyklusen (og dermed også multipliseringen) gå veldig mye raskere. Så ikke øk temperaturen til dette sjiktet med mindre du også medisinerer.

I teorien slutter parasitten å reprodusere seg på 30 C, og dør på 32 C, selv om det ikke er noen absolutt grense. Om temperaturen faller under disse grensene, selv i noen få timer, er det nok til at parasitten får reprodusert igjen, og du er tilbake til start. Så det er viktig med en god varmekolbe som holder temperaturen godt.

Advarsel nummer 2: Det er en sammenheng mellom temperaturen i vannet og hvor lett oksygen løser seg opp, og ved 30+ grader er det svært vanskelig å få løst opp oksygen i vannet. Det er helt nødvendig at man tilsetter ekstra luft i akvariet under behandling på såpass høye temperaturer, ellers er det en stor risiko for at fiskene dør av oksygenmangel.

Saltkur for å behandle hvitprikk

Det er også en del som anbefaler saltkur mot hvitprikk, og mange sverger til at dette fungerer godt. Saltbehandlingen i seg selv kan være med på å øke overlevelsen til fisken ved å redusere det osmotiske trykket, og parasitten har også vist seg å være svært mye mindre effektiv når det er salt i vannet.

Dette er også en behandling vi ikke har personlig erfaring med, da medisin mot hvitprikk er svært effektivt og billig (så hvorfor bruke noe annet?). Men tanken her er å bruke 1-2g salt per 1L vann for å få saltkonsentrajsonen til å drepe parasitten. De fleste fisker tåler såpass mye salt helt fint, men en del maller kan slite med denne mengden. Man må derfor sjekke om fisken man holder tåler det før man starter saltbehandling.

Forebygging av hvitprikk

Den beste og enkleste måten å forebygge mot hvitprikk på er ved å ha alle nye fisker og planter i karantene i noen uker før de kommer over i akvariet hvor de skal bo sammen med andre. Da får du godt med tid til å sjekke om de er syke, og kan eventuelt behandle mot sykdom uten å behandle hele hovedakvariet ditt. Noen liker å bruke malakittgrønn og metylenblått preventivt før de flytter fisken i akvariet sitt, men det får være opp til hver enkelt om de vil.

Ellers er god allmenntilstand viktig, så sørg for jevnlige vannbytter, lave nivåer av nitritt og ammonium, og stabile vannverdier, så er det mye lavere risiko for at fisken får problemer med hvitprikk.

4 kommentarer om “Hvitprikk: årsaker, diagnostisering, behandling og forebygging”

Legg igjen en kommentar