Hvordan se hvilken kjønn det er på de levendefødende fiskene dine

Levendefødende fisk er veldig populære å ha i akvarier, og mye av grunnen til dette er at det er så enkelt å få yngel på dem. De føder jo helt levende unger, og dersom man har en del gjemmeplasser så fikser de resten selv. Det er derimot slik at de fleste arter trenger å ha en kjønnsratio for å trives, og mange av artene bør ha 2-3 hunner per hann i akvariet. Det er derfor lurt å lære seg hvordan man skal se forskjell på kjønnene hos levendefødende fisk, og i denne artikkelen tar vi for oss et par ulike måter å kjønnsbestemme levendefødende fisk på.

Se etter gonopodiet

Å se etter et gonopodium er uten tvil den beste måten å skille kjønnene hos levendefødende fisk, for alle levendefødende tannkarper har et synlig gonopodium. Dette er et spesialorgan som brukes av hannene for å befrukte hunnene med, og finnes på gattfinnen til hannene. Der er tredje, fjerde og femte finnetråle omgjort til gonopodiet, og dette er betraktelig lengre enn gattefinnen til hunnene. Hos noen arter kan det være mange centimeter langt og svært tydelig, mens hos andre arter kan det være noe krevende å se det. Nedenfor er et bilde av en platyhann med ring rundt gonopodiet.

Platyhann med gonopodium
Platyhann med gonopodium. Foto publisert med tillatelse.

På bildet under ser man tydelig at fisken i bakgrunnen har et gonopodium, mens hunnen i forgrunnen ikke har det.

Guppy (Poecilia reticulata)
Guppy (Poecilia reticulata). Foto: Marrabbio2 / CC BY-SA 4.0.

Størrelsen og fargene kan brukes for å avgjøre kjønn

Hos visse levendefødende tannkarper kan man enkelt se forskjell på kjønnene ved å se på fargene og størrelsen. Dette gjelder ikke alle arter, men en god del av dem. Det er i prinsippet to regler som gjelder for de fleste levendefødende tannkarpene:

  • Hannene er mer fargerike enn hunnene.
  • Hunnene er større og har en rundere buk en hannene.

Se etter om fisken er gravid

Dersom du ser at en fisk er gravid er det en god indikasjon på at du ser på en hunn, og dersom du har en gruppe med begge kjønn er det store sjanser for at hunnene er konstant gravide. Dette kan derfor brukes som et kjennetegn for å skille kjønnene fra hverandre.

Den enkleste måten å se om levendefødende tannkarper er gravide på er ved å se etter en stort flekk rett bak magesekken. Denne vil øke i størrelse og intensitet etter hvert som hun blir lenger på vei. Hannene har ikke denne flekken, så det er et godt kjennetegn. På bildet under ser du en hunnguppy som har denne sorte flekken, men den er ikke så veldig stor ennå, så det er en stund til hun føder.

En gravid hunnguppy
En gravid hunnguppy. Foto: H. Krisp / CC BY-SA 3.0.

På bilder under her ser du en gravid sverddragerhunn. Også her ser du tydelig at hun er gravid, og denne hunnen er dessuten langt på vei, for den sorte flekken er nokså stor.

En gravid sverddrager
En gravid sverddrager. Foto: Wojciech J. Płuciennik / CC BY-SA 4.0.

En kommentar om “Hvordan se hvilken kjønn det er på de levendefødende fiskene dine”

Legg igjen en kommentar