Hvordan teste hardhet med JBL GH Test

Det er viktig å vite hvor mye hardhet det er på vannet man har i akvariet, da de fleste fisk vil mistrives og i verste fall dø om de holdes i akvarier med feil hardhetsverdier. I veldig mange land er det vanlig med hardt vann, mens det i Norge ofte er bløtt vann i springen, selv om det er store variasjoner rundt om i landet.

Hardhet måles i «tyske grader», forkortet til dGH eller o dH. Når det står f.eks 5o dH betyr det 5 tyske grader.

Test hardheten på vannet med JBL GH Test

Den beste måten å finne ut hvor mye hardhet det er på vannet sitt på er ved å ta en test. Det er flere produsenter som tilbyr hardhetstester, men i denne artikkelen forklarer vi fremgangsmåten med JBL GH Test. Dette er en velprøvd test som de fleste er enige i om at gir gode og korrekte resultater.

For å teste hardheten på vannet må man først og fremst skylle målebegeret godt i akvarievann for å fjerne eventuelle tidligere vannrester som kan påvirke verdiene. Når det er gjort fyller man opp 5ml med vann i dette målebegeret.

Deretter skal man helle én og én dråpe med reagenten over i dette målebegeret. Husk å telle dråpene! Den første dråpen vil farge vannet veldig lyst rosa, mens den andre eller tredje dråper gir akvarievannet en dyp rød farge. Pass på å riste litt på begeret mellom hver dråpe. Nå skal man fortsette å ta dråper frem til vannet i målebegeret skifter farge til grønt.

Antall dråper som ble brukt i løsningen forteller deg hvor mange tyske hardhetsgrader det er på vannet ditt. Måtte du derfor ha 15 dråper for å få løsningen til å bli grønn har du en hardhet på 15o dH osv.

Har du en annen hardhet enn du trenger? Lær hvordan du kan øke hardhet eller redusere hardhet på vannet ved å følge linkene.

Problem: løsningen blir aldri rød

Mange har rapportert at løsningen aldri blir rød, men kun tynt rosa som så går over til grønn. Dette er faktisk ikke et problem, men heller et tegn på at man har veldig bløtt vann. Man ser denne typen reaksjon når det er 1-3o dH i vannet, så det er helt normalt. Tell antall dråper for å få vannet grønt som vanlig, så kan du lese av hardheten selv om løsningen aldri hadde den dype rødfargen.

Hva måler egentlig GH?

Hardhet i vannet er egentlig et mål på mineralsalter i vannet, primært kaliumsulfat og magnesiumsulfat. Disse saltene er oppløst i vannet, men kan avleires. Dersom man har hardt vann i springen hjemme kan man faktisk fysisk se det via avleiringer rundt områder hvor man kan tappe vann.

Legg igjen en kommentar