Kampfisk (Betta splendens)

Kampfisk (Betta splendens) er en av de mest kjente akvariefiskene, og regnes som en av de mest populære ferskvannsfiskene å holde. Det er en hardfør fisk som trives i de fleste typer vann, men som ikke går godt overens med så mange andre fisk, så man må sette seg inn i behovene dens før man kjøper en.

Voksen kampfisk kan faktisk bli hele 10cm lang, selv om det er vanligst at den blir rundt 6-7 centimeter. De har et veldig unikt utseende, men dette kommer av lang tid med selektiv avl, og individer i naturen er langt ifra like fargerike eller praktfulle som de man ser i dyrebutikkene.

Kampfisk (Betta splendens) white half moon
Kampfisk (Betta splendens). Foto: Kingloovr / CC BY-SA 3.0.

Ofte ser man kampfisk stå i boller på 2-5 liter i dyrebutikken, men dette er langt ifra nok til at de skal trives. I likhet med annen fisk trenger kampfisk litt størrelse på akvariet, og man bør ha minst 30-40 liter for at den skal ha det bra. Den trenger også varmekolbe, filter og vannbytter akkurat som annen fisk.

Populærnavnet kampfisk har den fått ettersom den er veldig aggressiv mot andre fisk av samme art, og det er spesielt to hanner som vil sloss mot hverandre. Hannene vil gjerne også jage og sloss med hunnene, men her er ikke aggresjonen alltid like sterk.

Det går an å ha to kampfisk av ulikt kjønn sammen hvis man har et stort og godt beplantet akvarium (gjerne på 300L +), men det går aldri fint å ha to hanner sammen uansett hvor stort det er. Alle hannkampfisk er territoriale, og i naturen har de territorier på et par kvadratmeter som de beskytter med livet som innsats. Dette er også grunnen til at man aldri kan ha flere hannkampfisk i samme akvarium, da det er urealistisk at det er plass til to territorier i samme akvarium (med mindre man har flere titalls tusen liter da).

Hunner kan fint holdes sammen, og det er egentlig ikke noe problem å ha noen få hunner i samme akvarium, så lenge det er gjemmeplasser hvor de kan stikke av fra hverandre. Også hunnene har territorier, men disse er ikke like store som hannene sine.

Ellers er faktisk kampfisk er nokså rolig og fredelig fisk. Den er ikke spesielt aggressiv mot annen fisk, men her er det også noen unntak. Noen kampfisker er veldig til å jage og plage annen fisk, mens de fleste ikke bryr seg om annen fisk i det hele tatt. Så her spørs det rett og slett litt på personligheten til kampfisken.

Kampfisk er en type labyrintfisk, og dette har å gjøre med at den har et såkalt labyrintorgan. Dette organet kan labyrintfiskene bruke til å puste luft fra over vannoverflaten med, og man kan se den gjøre dette ved at den stikker munnen rett over vannet og tar et jafs av lufta. Dette betyr at kampfisk eller andre labyrintfisk ikke er avhengig av mye oppløst oksygen i vannet på samme måte som andre fisk.

Man trenger derfor ikke å ha mye sirkulasjon i vannoverflaten, og man kan godt ha et filter som ikke fører til store vannbevegelsene. Det er likevel helt nødvendig med et filter for å bryte ned avfallsstoffer som ammonium og nitritt, for uten dette vil fisken dø. Det er også viktig å ha et slags lokk over akvariet, gjerne et heldekkende armatur eller noe sånt. Poenget med dette er at lufttemperaturen over vannet må være nokså jevn med nede i vannet, for hvis ikke kan kampfisken få sjokk når den gulper luft, og i verste fall få problemer.

Kampfisk kalles også noen ganger som siamesisk kampfisk. Dette er egentlig et bedre navn ettersom kampfisk også kan brukes om andre arter i Betta-slekta/kampfiskslekten. Det engelske navnet er enten «Siamese fighting fish» eller bare «Betta».

Kampfisk
Kampfisk (Betta splendens). Foto: Ltshears / CC BY-SA 3.0.

Foretrukne vannverdier for kampfisk

Temperatur: 22 – 31C.

pH: 6,0 – 8,0.

Hardhet: 0 – 12 dGH.

Sirkulasjon: Trenger lite sirkulasjon. Kampfisk vil mistrives sterkt om de holdes i akvarier med mye sirkulasjon i vannet.

Minste størrelse på akvariet: 30L.

Merk at vannverdiene her er basert på oppdrettvarianter av kampfisk. Om du skulle være så heldig å få tak i viltfangede eksemplarer har du ikke like stort spillerom i forhold til vannverdiene.

Kjønnsforskjeller hos kampfisk

Det er store morfologiske forskjeller mellom kjønnene, så det er enkelt å skille dem fra hverandre. Hannene har lange og flotte finner, mens hunnene er langstrakte uten de lange finnene. Hunnene er dessuten ofte mindre fargerike.

Kampfisk (Betta splendens) hunn
Kampfisk (Betta splendens) hunn. Foto publisert med tillatelse.

Fôring av kampfisk

Kampfisk skal fôres med kjøttbasert mat, så her er det supert om man gir mye frossenfôr som røde mygglarver, samt levendefôr hvis man har tilgang til det. Ellers kan man velge flakfôr med mye animalsk protein. Den spiser det meste den får servert.

Vi kan anbefale produktet Tetra Betta, en type flakfôr spesiallaget for kampfisk. Om den går sammen med annen fisk fungerer det også fint med annen type flakfôr de dagene den ikke får frossenfôr, og da kan man fint gi for eksempel TetraMin eller Tetra Pro.

Kampfisk (Betta splendens)
Kampfisk (Betta splendens) Foto publisert med tillatelse.

Fisk som kan holdes sammen med kampfisk

Som nevnt tidligere i artsprofilen vil personligheten til kampfisken være med på å avgjøre hvilke fiskearter den kan holdes med. Noen lar så godt som alle andre arter være i fred, mens andre er notorisk kranglete.

Noen generelle retningslinjer er å holde seg vekk fra fisk som napper finner, andre fisk som har lange slør eller finner, fisk som er veldig aktive, og fisk som hevder territorier/revir.

Noen eksempler på fisk som pleier å gå bra sammen med kampfisk er:

Kuhliål
Kuhliål. Foto: Bonhilda / CC BY-SA 3.0.

Når man skal velge annen fisk til å ha sammen med kampfisk er det viktig å sette seg inn i hvilken vannkjemi de andre fiskene skal ha. Kampfisken kan leve i nokså varierte forhold, men det er ikke alle fisk som tåler like mye som den. Skal man f.eks holde den sammen med tetraer må man ha surt vanns, men om man vil holde dem sammen med levendefødende fisk må man ha hardt vann. Så les deg godt opp på artsprofilene til de fiskene du vurderer å ha sammen med kampfisk.

Varianter av kampfisk

Kampfisk kommer i veldig mange ulike varianter, og noen av de vanligste er som følger:

 • Veiltail. Denne har lange slør, og den varianten man vanligvis ser i dyrebutikker. Halefinnen skal henge nedover som et slør.
Kampfisk (Betta splendens) veiltail
Kampfisk (Betta splendens) veiltail. Foto: Ltshears / CC BY-SA 3.0.
 • Plakat. Kortfinner variant. Ligner på naturvarianten.
Kampfisk (Betta splendens) plakat crowntail
Kampfisk (Betta splendens) plakat crowntail. Foto: Daniella Vereeken / CC BY 2.0.
 • Halfmoon: Finnene ser ut som en halvmåne når de er slått opp.
 • Crowntail: Slørene er frynsete.
Kampfisk (Betta splendens) crowntail
Kampfisk (Betta splendens) crowntail. Foto: Anandarajkumar / GNU 1.2.
 • Rosetail: Enorme slør som skal se ut som en rose. Ligner på halfmoon, men større finner som på en måte bøyer seg.
Kampfisk (Betta splendens) white half moon
Kampfisk (Betta splendens) white rosetail. Foto: Kingloovr / CC BY-SA 3.0.
 • Feathertail: Nesten som rosetail, men enda mer overlapp av finnene slik at de ser ut som en fjær.
 • Delta: En halvmåleformet hale, men den går ikke 180 grader slik som halfmoon. Kortere rygg-, og brystfinner for å gi den en trekantform.
 • Super delta. En slags mellomting mellom delta og halfmoon. Finnene ser nesten ut som en halfmoon, men den når ikke 180 grader slik at det dekker hele.
Kampfisk (Betta splendens) super delta
Kampfisk (Betta splendens) super delta. Foto: Dvortygirl / CC BY-SA 3.0.
 • Doubletail: Halefinnen er delt inn i to deler.
Kampfisk (Betta splendens) doubletail
Kampfisk (Betta splendens) doubletail. Foto: Pharaoh Hound / CC BY-SA 3.0.
 • Halfsun: Kombinasjon av halfmoon og crowntail, så se for deg en halvmåne med pigger som stikker ut fra finnestrålene.
 • Spadetail. Halefinnen er tykk nær basen, men blir gradvis tynnere helt til den blir en spiss ved tuppen.

I tillegg til alle disse variantene kan disse kombineres med en dusin ulike fargevarianter. Man kan se ting som «Halfmoon marbled koi».

Kampfisk i naturen

I naturen finner man kampfisker i Thailand i store deler av landet. I tillegg finnes den i Laos, Vietnam og Kambodsja. De er primært på nedbørsfeltet knyttet til den enorme Mekong-elva, selv om de ikke bor direkte i nærheten av selve denne elva.

Habitatet er muddervann, og man finner dem ofte i oversvømte rismarker, samt i veikantrenner, i små bekker eller dammer. Disse kan ha tilnærmet null oppløst oksygen, men kampfiskene overlever her fordi de kan puste vann fra overflaten.

Vanlige sykdommer hos kampfisk

Kampfisk er en fisk som ofte er utsatt for sykdommer. Dette kommer av tre grunner:

 1. Den er avlet på til å få veldig unikt utseende, og denne prosessen har fjernet mye av det genetiske materiale, noe som gjør dem mer mottagelig for sykdom.
 2. De lange slørene er mottagelige for parasitter, sopp og bakterier.
 3. Kampfisk holdes ofte i suboptimale forhold, f.eks i for små akvarier uten filter, noe som fører til redusert allmenntilstand og sykdom.

Sykdom kan i stor grad forebygges ved å holde kampfisker i store nok akvarier med et godt innkjørt filter og god balanse i vannkjemien. Helst kombinert med ukentlige vannbytter på rundt 25 %.

Noen av sykdommene man ofte ser hos kampfisk er finneråte, soppinfeksjoner og hvitprikk.

Kampfisk (Betta splendens) med finneråte
Kampfisk (Betta splendens) med finneråte. Foto: Dizzy Respect / CC BY-SA 4.0.

Oppdrett av kampfisk

Oppdrett av kampfisk er nokså enkelt, og alt du trenger et par akvarier og to kampfisker av ulikt kjønn. Man kan bruke nokså små akvarier til oppdrettet, men det er viktig at det er korrekt vannkjemi og gode vannverdier i disse også.

Det første man må gjøre er å ha en hann alene i et akvarium. Her må man fôre godt slik at fisken blir i god form. Bruk gjerne noen flyteplanter som pistia (Pistia stratiotes) ved vannoverflaten, da kampfisker elsker å bruke disse. Når hannen har lyst til å leke begynner han å lage et skumrede ved vannoverflaten. Det er her hunnen vil legge eggene. Skumrede ser omtrent ut som navnet tilsier at det gjør, og man skulle nesten tro at noen hadde helt såpe i akvariet. Se bildet nedenfor.

To kampfisk (Betta splendens) som leker
To kampfisk (Betta splendens) som leker. Foto: ZooFari / CC BY-SA 2.0.

Når skumredet er på plass kan man flytte en hunn over i akvariet, og da er det veldig store sjanser for at de leker. Pass på å fjerne hunnen med det samme eggene er ferdiglagt, for hannen blir ekstremt aggressiv nå!

Etter 24 til 48 timer vil eggene klekke, og hannen vil passe på den nyfødte yngelen. Omtrent to døgn senere blir yngelen frittsvømmende, og må begynne å få mat. Man kan gi dem infusorier de første dagene, men bør gå over til artemia (enten nyklekket eller avskallet) eller mikroorm etter to-tre dager.

Rundt den tiden hvor yngelen er frittsvømmende ser man at de fleste hannene slutter å passe på de, men det er litt varierende akkurat når de mister interessen. De færreste hanner spiser yngelen, men de fleste oppdrettere velger likevel å fjerne hannen over til et annet akvarium igjen mens de fôrer opp yngelen.

Yngel må gjerne få mat 3-4 ganger om dagen, og bør få levendefôr så lenge man orker å holde på med det. Dette er mye mer næringsrikt enn frossenfôr eller flakfôr, men det er mulig å skifte over til en av disse alternativene etter en ukes tid med levendefôr.

Kampfisk i handelen

Kampfisk er svært vanlig i handelen, og så godt som alle dyrebutikker har disse inne til enhver tid. Prisen på en vanlig kampfisk kan ligge på alt mellom 50kr og 100kr, mens hunnene er noe billigere. Litt sjeldne varianter kan fort koste mange hundrelapper, og de dyreste kan bikke over tusenlappen, selv om det er sjeldent å se såpass dyre varianter til salgs her i Norge.

Viltfangende eksemplarer er svært sjelden tilgjengelig i handelen.

Spørsmål og svar om å ha kampfisk i akvariet

Kan man ha kampfisk i gullfiskbolle?

Nei, kampfisker trives ikke i små gullfiskboller. Den må ha et akvarium på minst 40 liter, med både varmekolbe, filter og alt annet et akvarium trenger. At den kan overleve i en gullfiskbolle betyr ikke at dette er god dyrevelferd av den grunn.

Kan man ha andre fisk sammen med kampfisk?

Ja, hvis man har et stort nok akvarium med mange gjemmesteder kan det fungere å ha kampfisken sammen med andre fisk. Du bør unngå å ha dem sammen med fisker med lange eller flotte halefinner (som guppy, guramier og mer). Noen kampfisker er mye mer slåssete av seg enn andre, så det er også litt avhengig av personligheten til kampfisken din.

Kan man ha flere kampfisk sammen?

Det er mulig å ha én kampfiskhann sammen med noen hunner, men du må ha et stort akvarium på minst 300 liter om du har lyst til å ha flere kampfiskhanner i samme akvarium. Og selv da er det ikke alltid at det ender godt. Alle kampfiskhanner er territorielle.

Er kampfisk en hardfør fisk?

Kampfisker regnes som hardføre fisker som tåler en hel rekke ulike vannverdier.

7 kommentarer om “Kampfisk (Betta splendens)”

Legg igjen en kommentar