Kardinaltetra, neontetra eller falsk neontetra – hviken passer best i akvariet ditt?

Neontetra (Paracheirodon innesi) og slektningen kardinaltetra (P. axelrodi) er blant de mest populære akvariefiskene både her til lands og i resten av verden. Begge disse hører til Paracheirodon-slekten som kjennetegnes med en iriserende blå lateral linje over hele kroppen. Disse artene er perfekte til både små og store akvarier hvor man ønsker sterke farger som svømmer rundt, og så lenge man har minst 50 liter kan man fint få plass til en stim i akvariet.

Et par kardinaltetraer i et akvarium. Foto: Juan R. Lascorz / CC BY-SA 3.0.

Mange tenker på både kardinaltetra og neontetra som mer eller mindre samme fisken, men det er noen forskjeller som skiller dem. Ved første øyekast legger man raskt merke til den store forskjellen; kardinaltetra har en rød lateral stripe som går langs hele kroppen mens neontetra sin røde stripe kun går langs den bakre halvdelen av kroppen. Det er også noen andre forskjeller, og disse skal vi se nærmere, samt ta en titt på hva som skiller disse to fra den tredje og siste arten i Paracheirodon-slekta, nemlig falsk neontetra (P. simulans).

Kjennetegn for Paracheirodon-slekta

Alle tre artene i Paracheirodon-slekta stammer fra Amazonas-elva og Orinoco-elva i den nordlige delen av Sør-Amerika. I naturen finnes de i litt bløtt og surt vann, og de livnærer seg på dyreplankton, små krepsdyr, ormer og insekter. I akvariet trenger de fortsatt bløtt og surt vann, og godtar det meste de serveres av fôr, både frossenfôr og flakfôr.

Alle artene er stimfisk og trenger minst 6-7 individer av samme art for å trives, men det er litt ulik grad av stimadferd i akvariene hos de ulike artene. De kan også finne på å stime med andre arter fra Paracheirodon-slekta, men man bør likevel ha minst 6-7 av hver art selv om det går flere Paracheirodon-fisk i akvariet.

Man bør ha surt vann pH på mellom 5,5 og 7,0 hvis man skal holde disse artene, og bløtt vann med en GH på under 5o dH. Temperaturmessig tåler de alt fra 22 til 28 grader, og noen holder de til og med i varmere diskusakvarier uten problemer.

Fysisk sett skiller man fisk fra Paracheirodon-slekta fra andre tetraer ved at den har den blåe laterale stripen som går langs hele kroppen. Denne har en tendens til å være svak når det er mørkt i akvariet, men bli kraftigere og mer metallisk noen få minutter etter at lyset er slått på.

Alle artene er nokså små med en makslengde på rundt 5-6 centimeter, og kardinaltetra er den av artene som blir størst. De liker alle godt beplantede akvarier som gir dem mulighet til å gjemme seg, spesielt dersom man har dem sammen med større fisk som skalarer (Pterophyllum scalare) eller diskus. Om man vil prøve å etterligne et naturlig habitat bør man fylle akvariet med organisk materiale som tørkede eikeblader og mange røtter. Da får vannet en mørkebrun farge og lav pH, og blir mer naturtro enn ellers.

Ingen av artene bryr seg noe om verken egg eller yngel (foruten å se på det som mat), og sprer eggene ut over akvariebunnen ved morgengry med jevne mellomrom. Fra et hobbyperskeptiv er alle tre artene svært vanskelig å få oppdrett på, da eggene er svært sensitive for lys og dårlig vannparametere. Det er likevel ikke umulig dersom man går inn for det og setter seg godt inn i hva egg og yngel krever av vannparametere.

Alle tre passer godt inn i akvarier hvor man har pH på eller under 7, men hvilke av dem bør man velge? Nedenfor ser vi i mer detalj på de tre ulike artene for å gi en pekepinn mot hvilken som passer best for akkurat ditt akvarium.

Neontetra (Paracheirodon innesi)

Neontetra er den av de tre fiskene som har vært lengst i akvariehandelen, og denne har vært i populær akvariefisk i mange tiår. Sammenlignet med kardinaltetra er den litt mindre skinnende i fargen, og den større del av kroppen er sølvfarget. Som nevnt ovenfor går den røde stripen kun over halve kroppen, så den er ofte ikke et like stort blikkfang som kardinaltetra er.

Neontetra. Her ser man tydelig at den røde stripen kun går over halve kroppen. Foto: H. Krisp / CC BY 3.0.

Det er likevel et par fordeler med neontetra, og for mange er jo pris og tilgjengelighet viktig. De fleste butikker har både neontetra og kardinaltetra til salgs, men neontetra pleier som regel å være en god del billigere, og typisk koster den omtrent to tredjedeler av det en kardinaltetra koster. Så her kan man få en like stor stim billigere, eller få en større stim til samme pris.

Neontetraene blir omtrent 4-5 centimeter lange, og er dermed en del mindre enn kardinaltetraene som gjerne blir 1-2 centimeter lenger enn neontetraen. Selv om lengden ikke er all verdens ulike vil kardinaltetraene føles mye større og kraftigere når de er fullvoksne. Hvorvidt dette er en fordel eller ulempe avhenger selvsagt at hvilke andre fisk man har i akvariet, og hvor stort akvarium man har.

De fleste neontetraer i handelen stammer fra oppdrettsfarmer i Hong Kong eller andre steder i Asia, og disse har typisk god toleranse for ulike vannparametere, så de passer godt inn i de fleste selskapsakvarier. Unngå likevel å ha dem i f.eks levendeføderakvarier med pH på over 7.

Kardinaltetra (Paracheirodon axelrodi)

Kardinaltetra er både den mest fargerike og den største av Paracheirodon-fiskene, og voksne fisk kan bli opptil 6 centimeter lange. Den røde stripen går langs hele kroppen, og fargene på både denne og den blå stripen er litt kraftigere og mer skinnende enn hos neontetra. De fleste synes kardinaltetraene ser bedre ut, og trolig blir kardinaltetra bare mer og mer populær sammenlignet med neontetra.

Kardinaltetra. Foto: Lerdsuwa / CC BY-SA 3.0.

Denne arten er også den av Paracheirodon-fiskene som stimer best, og selv en liten stim på 10 kardinaltetra kan være med på å oppmuntre større stimer av de andre fiskene til å stime mer. Så dersom du har et stort akvarium og ønsker å se en enorm stim er kardinaltetra bedre enn de to andre alternativene.

Prismessig er kardinaltetra litt dyrere enn neontetra, selv om begge fiskene generelt sett er nokså billig fisk. Ofte kan man få en gruppe på 10 kardinaltetra for mellom 200 or 300kr i dyrebutikker. De fleste dyrebutikker har kardinaltetraer inne til salgs til enhver tid. En stor andel av fisken man ser i butikker er viltfanget, selv om det er flere aktører som har begynt å få til systematisk oppdrett av kardinaltetra i løpet av de siste årene.

Falsk neontetra (Paracheirodon simulans)

Falsk neontetra er den sjeldneste av alle de tre Paracheirodon-fiskene, og det er ikke ofte man kommer over den i handelen. Det er likevel en flott fisk som er enda litt mindre enn neontetra, for ved full størrelse er den knappe 3 centimeter lang. Denne skiller seg fra neontetra ved at den røde flekken/stripa er mindre tydelig, og i noen tilfeller er den helt borte fra fisken. Buken kan også noen ganger ha en grønnaktig farge, og den har derfor navnet «green neon tetra» på engelsk.

Falsk neontetra. Her ser man litt grønnaktig buk. Merk at dette individet har litt tydeligere røde partier enn man ofte finner hos falske neontetraer. Foto: Sascha Biedermann / CC BY-SA 2.5.

I motsetning til kardinaltetra og neontetra er falsk neontetra mer sensitiv for vannparametere, og man må være ekstra påpasselig med rutinemessige vannbytter dersom man holder denne arten. Vær derfor ekstra påpasselig på at pH og hardhet på vannet ikke blir for høyt. pH bør alltid ligge på mellom 5,5 og 6,0, mens GH (hardhet) bør være 0 – 5o dH.

Arten har tidligere gått under navnene Hyphessobrycon simulans og Cheirodon simulans, men disse er utdaterte, og nå er det kun Paracheirodon simulans som er korrekt.

Prisen på falsk neontetra kan avhenge mye av hvor og når man kjøper den, men på grunn av sjeldenheten regner man med at den er en del dyrere enn både kardinaltetra og neontetra.

Hvilken bør man velge?

I utgangspunktet er det helt opp til enhver hvilken av de tre fiskene man velger å ha i akvariet sitt, men dersom man ikke har gjort tilpasninger for å få det surt og bløtt bør man i alle fall ikke kjøpe falsk neontetra. Begge de to andre er gode fisk som tåler en del, og passer inn i de fleste selskapsakvarier med litt surt vann, og kan fint holdes av nybegynnere som ønsker seg en fin og fargerik stimfisk. Du kommer nok til å bli fornøyd uansett hvilken av artene du får for, for de er alle flotte fisk som ser bra ut i akvariet!

2 kommentarer om “Kardinaltetra, neontetra eller falsk neontetra – hviken passer best i akvariet ditt?”

Legg igjen en kommentar