Kongotetra (Phenacogrammus interruptus)

Kongotetra (Phenacogrammus interruptus) er en populær akvariefisk som trives i akvarier på over 200 liter. Det er en rimelig stor fisk til å være en tetra, og i likhet med andre tetraer er det en stimfisk som trenger minst 8-10 individer i stimen for å trives. Denne arten stimer for øvrig veldig godt, så de ser veldig flotte ut i akvariet.

Utseende til kongotetra er brunt og grønt metallisk, og spesielt hannen får flotte farger. Hunnen er mer brunmetallisk, og har ikke like sterk grønnfarge.

Man bør ideelt sett ha en stim av kongotetra hvor det er 2 hunner for hver hann. Hannene bruker nemlig mye tid på å jage hunner rundt, og med to hunner per hann vil denne adferden være mindre stressende for hunnene.

Voksne kongotetra kan bli opptil 8 centimeter lange. De er raske svømmere som liker å ha store, åpne vannmasser hvor de kan svømme rundt. En del anbefaler å ha lite eller ingen innredning i akvariet, men kongotetra er også en sky art som liker å ha noen planter den kan gjemme seg under når den er skremt. Så et stort akvarium med litt planter på bunnen er optimalt. Under normale forhold vil kongotetraen holde seg i det øvre eller midtre sjiktet.

Kongotetra (Phenacogrammus interruptus)
Kongotetra (Phenacogrammus interruptus). Foto: Radomił Binek / CC BY-SA 3.0.

De fleste holder kongotetra som en stimfisk sammen med større arter hvor de fleste andre tetraartene blir for små, og ender opp som mat for den større fisken. I slike akvarier kan kongotetra være et godt valg av stimfisk, og de er med på å livne opp akvariet i stor grad. De får mye sterkere farger om de holdes i akvarier med et mørkt bunnsubstrat.

Det er viktig å merke seg at kongotetra er en sensitiv art som er kravstor til godt vannmiljø. Man må derfor ha et veletablert filter, et akvarium med et godt økosystem, og gode rutiner for å bytte vann. De blir raskt syke om du glemmer å bytte vann i to-tre uker, og er følsomme for forgiftning av nitritt og ammonium.

Fôring av kongotetra

Kongotetra vokser fort, og spiser all slags fôr de får tilbud om. Mange fôrer dem med helt vanlig flakfôr med innslag av frossenfôr og levendefôr, og dette ser ut til å fungere godt. Noen fôrer også kongotetra med oksehjerte, da dette er en super proteinkilde for dem (og andre kjøttetende fisk).

Noen opplever at kongotetra er sky under fôring, og helst ikke spiser når eieren står og ser på. Men når menneskene trekker seg unna akvariet kommer de frem for å spise.

Kjønnsforskjeller hos kongotetra

Man skiller kjønnene enkelt ved å se på halefinnen. Hannen har en hvit kant rundt hele denne, og har dessuten sterkere farger på resten av kroppen. Man kan også se kjønnsforskjeller på resten av finnene; hannen har nemlig lengre og mer uttrukne finner.

Kongotetra (Phenacogrammus interruptus)
Kongotetra (Phenacogrammus interruptus). Foto: André Karwath / CC BY-SA 2.5.

Når de er verdig utvokst vil man også merke at hannene er større enn hunnene. Hannene kan bli opptil 8 centimeter i lengde, mens hunnene gjerne ikke blir større enn rundt 6 centimeter. Dette er derimot ikke noen spesielt god måte å skille dem på, da man ikke kan vite om man ser på en liten hann eller en spesielt stor hunn. Så bruk heller metodene ovenfor, selv om størrelsen kan gi en grei indikasjon.

Hvor aggressive er egentlig kongotetra?

Det er litt ulike meninger rundt hvorvidt kongotetra er en aggressiv art eller ikke. En del ser ut til å holde dem med mindre fisk helt uten problemer, mens andre har opplevd at kongotetraen er en veldig nappete art som bruker mye tid på å jage og stresse annen fisk i akvariet.

Når man kjøper kongotetra bør man derfor være forberedt på at de kan være litt aggressive mot andre arter, selv om det altså er en god sjanse for at de kommer til å være snille. Man kan minimere risikoen ved å unngå å holde dem sammen med fisk som har store og flotte finner.

Ellers vil kongotetra være mindre aggressive mot andre arter dersom de har en stor nok stim, og jo flere de er, jo mindre bryr de seg om andre fisk i akvariet. Av den grunn bør man helst ha 10-15 individer i stimen. En gruppe med 5 hanner og 10 hunner er en god stim som gir liten risiko for at de kommer til å plage vettet av annen fisk.

Foretrukne vannverdier for kongotetra

Kongotetra er som nevnt ovenfor en sensitiv art, og trenger stabile vannverdier. Nedenfor er foretrukne vannverdier, men viktigst av alt er å holde dem stabile.

pH: 6,0 til 7,0. Den trives best i litt surere vann, så forsøk å gå ned mot 6,0 fremfor å holde det nøytralt på 7,0.

Temperatur: 23-26o C. Den er nokså sensitiv til andre temperaturer.

GH (hardhet): 5- 20o dH. Den trenger litt mineraler i vannet, og tåler nokså hardt vann. Mange holder dem i bløtt vann ved lav pH, så de er ikke 100 % avhengig av litt hardhet.

Kongotetra trenger ellers en del sirkulasjon i vannet for å trives.

Kongotetra i naturen

I naturen finner man kongotetra i nedbørsfeltet til Kongoelva (også kjent som Zaïre) midt i Afrika. Den er nokså tallrik her, men det fanges lite vill kongotetra til handelen. Kongotetra regnes som «Least Concern» ved IUCN sin rødliste.

De fleste kongotetraene man får kjøpt her i Norge er fra store oppdrettsfarmer.

Oppdrett av kongotetra

Det er litt vanskelig å få til oppdrett på kongotetra, men det er heller ikke umulig. Som med andre tetraer må de voksne fiskene fôres godt opp med levendefôr eller frossenfôr. Deretter velger du ut to store hunner og to store hanner som flyttes over i et eget oppdrettskar. Dette akvariet må ha en bunn som gjør at eggene kan falle ned uten å bli spist av foreldrene, som for eksempel bunn laget av kunstgress, heldekkende javamose (Taxiphyllum barbieri), eller klinkekuler. Akvariet trenger ingen spesielle vannverdier, så bare gå for det samme som du har i akvariet hvor de voksne fiskene holdes. Det går fint om dette akvariet er mindre enn de anbefalte 200+ literne, siden de bare skal være noen få stykker her i et par dager.

Hvis de voksne fiskene er velkondisjonert vil de legge egg jevnlig hver morgen. Man kan godt holde de i oppdrettakvariet en stund, og etter 5-6 dager begynner de første eggene å klekke. Innen den tid har gjerne hver hunn rukket å legge 200-300 egg. Da er det selvsagt viktig å få ut foreldrene før de får en sjanse til å spise yngelen.

Yngelen bør fôres med infusorier i starten, og etter noen få dager kan man gå over til nyklekket artemia eller mikroorm. Det er ikke spesielt vanskelig å fôre dem opp, men de trenger i likhet med foreldrene sine jevne vannverdier. Man må regne med litt frafall under de første to levemånedene.

Kongotetra i handelen

Kongotetra er en nokså vanlig fisk å komme over i handelen, og de fleste dyrebutikker har mulighet til å skaffe denne. Prismessig kan man forvente 40-60kr stykket, men det kan selvsagt avhenge fra butikk til butikk.

En kommentar om “Kongotetra (Phenacogrammus interruptus)”

Legg igjen en kommentar