Neoheterandria elegans

Neoheterandria elegans er en liten levendeføder fra Rio Truando i Columbia nær grensen til Panama. Hos denne arten blir hannene bare 2 centimeter lange, mens hunnene blir 2,5 centimeter. Arten har en sølvfarget halve fremdel av kroppen, mens bakdelen har sorte og gullfargede striper på tvers, og en sølvaktig eller svak gul grunnfarge.

Noe av det unike med Neoheterandria elegans er at det er en levendeføder som faktisk tåler bløtt vann, og den er derfor mye bedre egnet til å holdes sammen med andre ikke-levendefødende fisk fra Sør-Amerika. De egner seg også greit til små akvarier på 60 liter på grunn av den lille størrelsen sin.

På engelsk brukes populærnavnet «Tiger Teddy» om Neoheterandria elegans. Dette er en referanse til de vertikalene stripene på kroppen, som kan minne om en tiger.

Som med andre levendefødere føder Neoheterandria elegans levende unger, men i motsetning til de mer populære levendeføderne slipper den ikke hele kullet på én gang. Isteden vil gravide hunner slippe to til fire unger hver dag i omtrent en ukes tid.

Neoheterandria elegans trives best i grupper med flere av sine egne, selv om det ikke er en ekte stimfisk. I naturen ser man likevel at fisken flokker sammen, så prøv å ha minst 5-6 stykker sammen i akvariet for å gi dem optimal trivsel. Hannene kan bruke veldig mye tid på å jakte hunnene, så innred akvariet med en del planter og dekorasjoner for å begrense stresset hunnene utsettes for.

Man ser enkelt forskjell på kjønnene ved at hannene har gonopodium istedenfor analfinne, samtidig som hunnene blir betydelig større og rundere enn hannene.

Neoheterandria elegans er en sky art, spesielt når den holdes sammen med annen fisk. For å få den til å komme mer frem bør man ha den i et artskar hvor man har godt med flyteplanter for å begrense hvor sterkt lyset som kommer ned i vannsøylen er.

Neoheterandria elegans
Neoheterandria elegans. Foto: Silvana Gericke / CC BY-SA 2.5.

Fôring av Neoheterandria elegans

Neoheterandria elegans spiser det meste den får servert, men bør få jevnlige innslag av frossen-, og levendefôr. I naturen er den en mikropredator som jakter det vi ofte bruker som levendefôr i akvariet, så gi mye mygglarver, artemia og lignende for optimal trivsel og naturlige tilstander.

Neoheterandria elegans i naturen

Som nevnt innledningsvis finnes Neoheterandria elegans i Rio Truando i nordøstlige Columbia, like i nærheten av grensen til Panama. Det er en del som tror at den også finnes i andre elver i samme nedbørfelt, men den er ennå ikke påvist noen andre steder enn i Rio Truando så langt.

Man finner Neoheterandria elegans i områder i denne elva hvor det er rimelig grunt, og veldig tett beplantet.

Foretrukne vannverdier for Neoheterandria elegans

Neoheterandria elegans kan som sagt trives i bløtt vann, men tåler også opp til 10-15o dH. pH kan ligge på mellom 6,5 og 7,5, mens temperaturen bør ligge på 25 til 28o C. De mistrives sterkt i kaldt vann, og man bør aldri holde dem i temperaturer under 22-23o C.

Denne arten er ganske sensitive for dårlig vannkvalitet, og det er viktig å ha et godt innkjørt filter som forhindre opphoping av ammonium og nitritt. Ellers er det viktig med jevne vannbytter, og flere som har holdt denne arten sverger til at ukentlige vannbytter på 50 % er nødvendig for at den skal trives.

Oppdrett av Neoheterandria elegans

Omtrent tre måneder etter fødsel blir fisken kjønnsmoden, og hanner jakter hunner for å befrukte dem. Deretter er hunnen gravid i rundt tre ukers tid før hun begynner å slippe to til fire yngel hver dag i en ukes tid. Når all yngelen er sluppet blir hun som oftest gravid igjen innen kort tid hvis det fortsatt er en hann i akvariet.

Nyfødt yngel er knøttsmå, og mye mindre enn hos de mer populære artene av levendefødere. Dersom man har et godt beplantet akvarium vil nok yngelen finne nok mikroorganismer på plantene, men andre bør gi dem infusorier den første leveuken.

Foreldrene er ikke spesielt interessert i å spise yngelen, så man trenger sjeldent å bry seg med å skille yngel fra voksne fisk. Bare sørg for greit med gjemmeplasser (bruk gjerne yngelvennlige planter) og gode fôringsrutiner slik at foreldrene ikke blir så sultne at yngelen blir middag.

Det er jevnt over en nokså enkel art å få til å drette, selv om den kan være litt mer krevende enn litt større og hardføre levendefødere.

Tilgjengelighet og pris på Neoheterandria elegans

Neoheterandria elegans er uten tvil en sjelden art å se i handelen, men det er ikke umulig å komme over den på auksjoner eller til salgs fra private. Prismessig er den gjerne litt dyrere enn andre, mer vanlige levendefødere, selv om den ikke koster all verdens.

En kommentar om “Neoheterandria elegans”

Legg igjen en kommentar