Palettciklide (Pelvicachromis pulcher)

Palettciklide (Pelvicachromis pulcher) er en enormt populær akvariefisk, og trolig en av de aller mest vanlige ciklidene å se i norske akvarier. Denne arten er nokså hardfør av seg, leker lett, og regnes som den aller beste cikliden for nybegynnere. De bør holdes i par eller en liten gruppe.

Palettciklidene er i utgangspunktet veldig fredelige, men de blir ekstremt territoriale når de har egg eller yngel som de passer på. På denne tiden vil de jage vekk alt av annen fisk som er i nærheten av territoriet deres, og kan i verste fall skade annen fisk. Pass derfor på at det er en del gjemmesteder og ulike områder i akvariet, slik at palettciklidene ikke ender opp med å plage de andre fiskene konstant.

Man kan holde palettciklider med de fleste småfisk som trives i lignende vannverdier, men de trives generelt dårlig sammen med større fisk. Om de holdes med mye stor fisk har de en tendens til å gjemme seg dagen lang, og man ser ikke stort til dem. Palettciklider er derfor super som et midtpunkt i et akvarium med en del mindre fisk. For eksempel er det mange som holder er par med palettciklider sammen med pansermaller og noen stimfisk i akvarier på 120 liter.

Voksne hannfisk blir omtrent 10 centimeter lange, mens hunnene blir opptil 7,5 centimeter. Det er altså en fisk som det blir litt størrelse på, og den bør holdes i akvarier på minst 100L. Noen mener at det går greit i en 60L, men det kan bli veldig trangt etter vår mening. Det kan derimot fungere som et midlertidig hjem mens fisken ennå ikke er fullvoksen.

Palettciklide; hunn i leksdrakt
Palettciklide; hunn i leksdrakt. Foto: Tino Strauss / CC BY-SA 3.0.

Man bør innrede akvariet med palettciklidene i med en del planter for å la den kunne gjemme seg, ha sandbunn (da den siler sand på leting etter mat), og noen huler. Hulene er kun dersom man ønsker at de skal få yngel, for arten er en huleruger.

Palettciklidene vil primært holde seg i det nedre sjiktet i akvariet, og liker godt å ligge litt gjemt mellom planter eller dekorasjoner. Den vil likevel finne på å bruke resten av akvariet, og er ikke redd for å komme til overflaten når det skal fôres.

På engelsk kalles palettciklide som regel som «kribensis» eller bare «krib».

Foretrukne vannverdier for palettciklide

Temperatur: 24-27C.

pH: 5,0 til 7,5.

Hardhet: 0 – 10 dGH. Den trives best i helt bløtt vann, men tåler altså litt hardhet.

Sirkulasjon: Foretrekker rolig sirkulasjon.

Minste størrelse på akvarium: 100L.

Fôring av palettciklide

Palettciklider er altetende, så de kan fôres med vanlig flakfôr som TetraMin eller Tetra Pro. Ellers er de veldig glade i både røde mygglarver og annen frossenfôr, og selvsagt digger de også levendefôr. Ciklidepellets er også en veldig god løsning.

I naturen spiser trolig palettciklider alger og planter, så det kan være greit å fôre mest med plantebasert fôr. Det finnes flere ulike typer flakfôr og ciklidepellets med 100 % plantebasert innhold, men i motsetning til de helt herbivore ciklidene er det ikke farlig om palettciklidene får i seg litt proteiner også.

Kjønnsforskjeller hos palettciklider

Det kan være litt vrient å se forskjell på ungfisk, men vokse palettciklider kan enkelt skilles fra hverandre. Hanner blir en del større enn hunnene ved full størrelse, og har spissere og større ryggfinne, halefinne og gattefinne.

Under lek vil hunnene få en kraftig rødfarge på buken, og være tydelig rundere enn hannen. Merk at hannen også kan ha en svak rødfarge på hunnen, men denne er ingenting sammenlignet med hunnen sin under lek. Under lek vil også hunnen ofte få en gulaktig kropp slik som også Sør-Amerikanske dvergciklider får.

Hunner vil også ha en gulaktig farge på ryggfinnen, noe som ikke sees på hanner.

Palettciklider; hunn øverst og hann nederst
Palettciklider; hunn øverst og hann nederst. Foto: Tino Strauss / CC BY-SA 3.0.

Palettciklide i naturen

Man finner palettciklider i Nigeria og Kamerun i Afrika. Habitatet er sakteflytende eller stillestående bekker og små innsjøer dypt inne i jungelen. Her er det ofte veldig alltid beplantning og mye organisk materiale i vannet, og man har enda ikke funnet palettciklider i vann uten veldig tett beplanting til tross for at den er nokså utbredt i området.

Nå om dagen finner man også palettciklider utsatt andre steder i verden, som blant annet i små innsjøer på Hawaii-øyene. Disse er selvsagt ikke naturlige populasjoner, og regnes som en fremmed art som de helst vil bli kvitt.

Oppdrett av palettciklide

Det er enkelt å få til oppdrett på palettciklider, og denne arten er ypperlige foreldre som gjør så godt som hele jobben selv. De flest som har hatt palettciklider i akvariet sitt har vel sett at de legger egg før eller siden.

Som med andre ciklider danner palettciklider par, og mye tyder på at de kan danne monogame par som varer hele livet. I naturen ser de også ut til å danne harem, selv om dette er sjeldent å se i akvariet. Det er ikke sikkert at man får et par dersom man bare kjøper én av hvert kjønn, og den beste måten å være sikker på er ved å kjøpe en liten gruppe på 4-6 ungfisk, så er det store sjanser for at det danner seg minst ett par blant disse.

palettciklide ungfisk
Palettciklide ungfisk. Foto: Tino Strauss / CC BY-SA 3.0.

Når man har et par bør man flytte dem over til et eget oppdrettakvarium. Dette er av to grunner. Først og fremst vil paret bli svært aggressive mot annen fisk i akvariet når de passer på egg og yngel. For det andre vil mange småfisk (spesielt små tetraer og lignende) være flinke til å spise små yngel selv om foreldrene gjør sitt beste for å passe på dem. I et eget oppdrettakvarium slipper du disse problemene, og kan dessuten tilpasse hele akvariet for paret. Ha vanntemperatur som vanlig rundt 24-25 grader, og en nøytral pH på mellom 6,7 og 7,0. Det er ikke noen krise om surhetsverdien er noe annet, men det har seg nemlig slik at kullet har en tendens til å bli nesten kun hunner om vannet er surere, og nesten kun hanner om vannet er med basisk. Ved rundt nøytralt vann blir kullet omtrent 50/50, noe som er det beste om du har tenkt å få solgt yngelen.

I oppdrettakvariet bør man enten ha et svampfilter hvor det er umulig for yngelen å bli sugd inn, eller kun en luftpumpe som lager sirkulasjon i vannet. Det blir naturligvis litt giftstoffer i vannet om man ikke har et filter i, men bytt 10 – 20 % av vannet daglig så rekker det aldri å bli store mengder av det.

Uansett, et par som er kjønnsmodne og klare til å få yngel vil finne seg et egnet sted i akvariet. Som nevnt tidligere i artikkelen er de hulerugere, og i naturen vil de grave ut sin egen hule for å bruke. Dette er sjeldent mulig i et akvarium, så den beste måten å få dem til å legge egg på er ved å sette inn skiferhuler, kokosnøtthuler, keramiske blomsterpotter, eller andre «mallehuler». Alle disse fungerer, og palettciklidene er veldig lite kresne så lenge de får plass. Ha gjerne så mange som mulig i akvariet, så kan de selv velge den som egner seg best.

Kokosnøtthuler
Kokosnøtthuler fungerer greit for palettciklider. Ha gjerne en litt mindre inngang enn disse på bildet har. Foto: Nicklas Iversen / Akvaportalen.no.

Når de finner en egnet hule vil de bruke mye tid på å rense den, for eksempel ved å flytte rundt på sanden i nærheten av hulen. Dette er normal adferd, og når de føler seg ferdige og klare vil hunnen legge rekker med ca. 10 egg per rekke i taket i hulen. Deretter kommer hannen for å fertilisere rekken. Til sammen gjør de dette med 4 til 10 rekker, så man får rundt 40-100 yngel per kull. Erfarne hunner kan legge mange flere egg, og er man riktig heldig med hunnen kan hun legge opptil 300 egg.

Om man ikke har noen huler kan noen par med palettciklider være kreative nok til å legge egg på undersiden av innvendige filter eller lignende, så man er ikke sikret mot å få yngel selv om man ikke har huler i akvariet.

Dersom man har problemer med å få dem til å legge egg kan man kondisjonere fisken ved å gi rikelig med frossenfôr og levendefôr. Man kan også øke temperaturen med 1 grad per dag frem til den når 26-27 grader. De fleste par vil leke innen rimelig kort tid om de får godt med fôr og holdes i et akvarium med mange huler.

Når eggene er lagt vil foreldrene passe på disse i 2-3 dager før de klekker. Deretter ligger yngel inne i hula i 7-8 dager før de blir frittsvømmende, og kommer ut. Foreldrene passer fortsatt på dem, men nå man må også begynne å fôre yngelen. Om du er heldig og har et akvarium med mye alger er dette perfekt for yngelen, og da bruker de hele dagen sin på å nappe alger av planter og dekorasjoner i akvariet. Om du ikke er så heldig kan du fôre dem med avskallet artemia eller mikroorm.

palettciklide med yngel
Palettciklide yngel. Foto publisert med tillatelse.

Den første tiden med yngel er veldig artig å se på, da foreldrene ofte sliter veldig med å holde alle 40-300 yngel samlet i én og samme flokk. Her kan man raskt miste en del om det er annen fisk i akvariet. Foreldrene vil fortsette å passe på yngelen i 3-4 uker fra de klekte, og man ser tydelig på foreldrene når det er på tide å fjerne dem fra oppdrettakvariet. På dette tidspunktet er yngelen stort nok til å få vanlig fôr (med unntak av større pellets), og gi dem mat 2-3 ganger daglig, så vokser de seg raskt store.

Varianter av palettciklide

Det finnes ikke så mange varianter av palettciklider, men det finnes en albinoform. Merk at albinoform ikke er det samme som en ekte albino, men heller en annen mutasjon som fjerner mye fargepigmenter i kroppen. De har blant annet litt farger på finnene, og er ikke arvelig på samme måte som vanlig albinisme. Om man krysser to palettciklider med albinoform får man bare 25 % av avkom med albinoform, mens resten er vanlige naturvarianter.

Albinoformen av palettciklider er nokså uvanlig å se i handelen i Norge, men den er nokså utbredt i USA.

Palettciklide i handelen

Palettciklide er en av de vanligste ciklidene å se i handelen (sammen med skalarer), og de aller fleste forhandlere har disse inne til enhver tid. Prismessig kan man regne med 50-60kr per palettciklide, selv om prisen kan variere stort. De fleste palettciklidene i handelen stammer fra oppdrettfarmer, og det er sjeldent å finne viltfangede eksemplarer.

palettciklide hann
Palettciklide hann. Foto: Tino Strauss / CC BY-SA 3.0.

Det er som nevnt ovenfor veldig enkelt å få til avl på palettciklider, så det er ikke uvanlig å se yngel til salgs fra private. Her kan man være heldig og få veldig billig fisk, da det ofte er veldig vanskelig for folk å kvitte seg med all yngelen. Så sjekk gjerne ut nettsider som Finn.no eller annonsene på Akvaforum før du kjøper inn palettciklider i dyrebutikken.

En kommentar om “Palettciklide (Pelvicachromis pulcher)”

Legg igjen en kommentar