Praktbarbe (Pethia conchonius)

Praktbarbe (Pethia conchonius) er en barbefisk som er nokså populær å holde i akvariet. Denne stimfisken kan bli opptil 9-10 centimeter lang, selv om de fleste fiskene ikke blir større enn 6-7cm store. Det er likevel en stor barbe som trenger en del fri svømmeplass for å trives, og bør kun holdes i akvarier på over 200 liter.

Fargen hos praktparben varierer mellom en rosa, noen ganger rødlig, farge på hannene, og en olivenaktig farge på hunnene. Som de fleste fisk vil de få sterkere og finere farge om de holdes i et akvarium med dempet belysning og mørkt bunnsubstrat.

Denne arten er blant de roligere barbene, og vil være nokså snill mot andre arter i akvariet. Praktbarber er derfor godt egnet for selskapsakvarier, og de tolererer de fleste vannverdier. Det eneste kravet de stiller er at de får gå i en stim, og man bør ha minst 8-10 individer for at de skal trives. Til tross for at de er veldig greie av seg er de glade i å svømme rundt, og kan virke stressende for fisk som ikke liker for mye bevegelse.

Praktbarbe hunn (Pethia conchonius)
Praktbarbe hunn (Pethia conchonius). Foto: Marrabbio2 / CC BY-SA 4.0.

Praktbarber regnes som en av de aller mest hardføre barbene, og er derfor en helt super fisk for nybegynnere som ikke har full kontroll over alle aspektene med akvariehobbyen ennå. Det skal en del til før disse fiskene dør. De bør få en en del gjemmesteder for å trives.

Tidligere var det vitenskapelig navnet for praktbarbe Puntius conchonius, men dette har blitt endret til Pethia conchonius. Per 2019 er det kun Pethia conchonius som aksepteres. Det er fortsatt en del usikkerhet rundt nøyaktig hvilken slekt de tilhører, og det er nokså stor risiko for at de kommer til å endre navn igjen i fremtiden.

Foretrukne vannverdier for praktbarbe

Temperatur: Optimalt med 16 – 24C, og vil mistrives om den holdes i vann som er varmere enn 25C.

pH: 6,0 til 8,0, men tåler trolig også andre verdier.

Hardhet: 5 – 20 dGH.

Sirkulasjon: Liker en del bevegelse i vannet.

Minste størrelse på akvariet: 200L.

Kjønnsforskjeller hos praktbarbe

Man kan enkelt se forskjell på kjønnene ved å se på fargen. Hanner har en rosa eller rød farge på kroppen, mens hunnen har mye svakere farge. Hunnene kan ofte nesten se olivenfarget ut.

Hannene har dessuten mørke områder på ryggfinnen, noe hunnene ikke har. Man kan også se at hunnene er tydeligere rundere i buken enn hannene.

Fôring av praktbarbe

Praktbarber spiser så godt som alt de får servert, så gi dem en variert kost med vanlig fôr beregnet på barber og stimfisk. Gi dem gjerne levendefôr og frossenfôr jevnlig, så blir de ekstra flotte i fargen.

Praktbarbe i naturen

Praktbarber finnes naturlig i mange land i Asia, som India, Nepal, Bangladesh, og Pakistan. Det kan være en del variasjoner mellom de ulike populasjonene av praktbarbe, så i fremtiden kan det være mulig at de deles inn i flere underarter.

Det foretrukne habitatet til praktbarbe er små innsjøer og elver med rask vannføring. I naturen finnes de i områder med pH som er på alt fra 6,0 til 8,0, alt mellom 5 og 20 dGH, og temperaturer på mellom 18 og 20C.

Det er svært sjeldent å få tak i viltfangede eksemplarer i handelen, og de fleste som selges her i Norge kommer fra store oppdrettfarmer.

Praktbarbe hann (Pethia conchonius)
Praktbarbe (Pethia conchonius). Foto publisert med tillatelse.

Oppdrett av praktbarbe

Det er ikke så veldig vanskelig å få til avl på praktbarbe, men det krever vokse fisk og et eget oppdrettakvarium. Dette oppdrettakvariet må innredes med noe som forhindrer foreldrene fra å spise eggene de slipper. Mange liker å bruke javamose (Taxiphyllum barbieri) som dekker bunnen, klinkekuler, kunstgress eller lignende. Poenget her er at eggene skal falle ned og gjemmes fra foreldrene.

Start prosessen med å flytte en hunn over til oppdrettsakvariet. Fôr henne gjerne med frossenfôr eller levendefôr i 2-3 dager før du slipper en fargesterk hann inn til henne. Disse vil trolig leke innen 24 timer, og etter 48-72 timer kommer man til å se hundrevis av knøttsmå yngel. Det er ikke spesielt vanskelig å få dem til å leke så lenge man har gitt dem god og næringsrik mat.

Yngelen bør fôres med infusorier de første dagene før de kan gå over til mikroorm og avskallet artemia. Deretter er det bare å fôre dem godt i rundt to måneders tid frem til de er klare for å komme over i et vanlig akvarium sammen med annen fisk.

Det er ikke spesielt vanskelig å fôre opp yngelen, men sørg for at de har omtrent samme verdier som de voksne, og pass på at det ikke blir nitritt eller ammonium i vannet.

Variasjoner av praktbarbe

Selektiv avl har ført til ulike varianter av praktbarbe, og det finnes følgende varianter av praktbarbe per 2019:

  • Pethia conchonius var. «veil tail». En variant av praktbarbe som har lange ryggfinner.
  • Pethia conchonius var. «super red». Her har man brukt selektiv avl for å komme frem til en variant som beholder den røde fargen hele tiden. Hos naturvarianten er denne rødfargen kun såpass sterk under leksperioden.
  • Pethia conchonius var. «neon».
  • Pethia conchonius var. «golden». Her er det avlet frem til en gullaktig farge.

Praktbarbe i handelen

Praktbarber er vanlig å se i handelen, og man må regne med å betale 20-30kr stykket i vanlige dyrebutikker.

Andre varianter enn naturvarianten er nokså sjeldent i handelen.

Legg igjen en kommentar