Rødmunntetra (Hemigrammus bleheri)

Rødmunntetra (Hemigrammus bleheri) er en populær stimfisk å holde i akvarier, og det er ikke så rart. Denne tetraen er både fredelig, fargerik, enkel å få tak i, og stimer svært godt. Den trives godt sammen med en rekke andre fisk, og har ikke så altfor store krav til vannverdier. Det er jevnt over en super tetra som passer godt inn i mange akvarier, så ikke overraskende er den en favoritt både blant nordmenn og resten av verden.

Den mest karakteristiske delen av rødmunntetra er naturligvis den røde munnen, men til tross for navnet kan den røde delen også gå over en del av hodet og ned mot kroppen. Resten av kroppen er sølvfarget, med unntak av halefinnen som er hvit og sort.

Fullvoksen fisk blir omtrent 5 centimeter lang, og man skiller kjønnene ved at hunnene er bitte litt rundere enn hannene. Det er derimot ikke noen enkel jobb å bekrefte kjønn.

Rødmunntetra (Hemigrammus bleheri)
Rødmunntetra (Hemigrammus bleheri). Foto: Lerdsuwa / CC BY-SA 3.0.

Rødmunntetra er en fisk som er kjent for å stime særdeles godt, selv om den ikke føler seg truet. De bør helst holdes i en stim på 10 eller flere, og mange liker å ha store stimer med denne fisken ettersom de er så flinke til å stime. De krever en del åpne vannmasser for å svømme rundt, og bør holdes i akvarier som er minst 120L.

Stimen vil for det meste holde seg i det midtre sjiktet i akvariet, men vil også besøke både det øvre og nedre i løpet av dagen. De er for det meste veldig snille og greie av seg, men rødmunntetra kan finne på å nappe litt på finnene til fisk med flotte halefinner, som hos guppy (Poecilia reticulata), sverddrager (Xiphophorus hellerii) eller lignende. Disse fiskene vil uansett ikke kunne bo sammen grunnet ulike krav til vannverdier, men det er verdt å nevne likevel, da det alltid er noen som ikke tenker så stort over hvilken hardhet fiskene trenger.

En del holder rødmunntetra som stimfisk i akvarier sammen med større fisk som skalarer (Pterofyllum scalare) eller diskus (Symphyodon aequifasciatus). Dette går som regel greit, selv om noen mener at voksne skalarer kan spise dem dersom de blir sultne nok.

Er det vanskelig å holde rødmunntetra i akvariet?

Mange regner rødmunntetra som en litt krevende art som har lett for å bli syk. Sykdom kommer gjerne rask dersom den bor i feil eller dårlige vannverdier. Man bør holde rødmunntetra i akvarier med veletablerte filter og stabile vannverdier, så er risikoen mye lavere for at de kommer til å bli syke og dø.

Man kan se an formen til rødmunntetraen ved å se på fargen på det røde partiet. Dersom fisken mistrives vil dette feltet få en svakere rødfarge, og dersom den sliter skikkelig vil fargen nesten forsvinne, eller bli tynt rosa.

Rødmunntetra (Hemmigrammus bleheri)
Rødmunntetra (Hemigrammus bleheri). Foto: Gavinevans / CC BY-SA 3.0.

Foretrukne vannverdier for rødmunntetra

Rødmunntetra trenger litt surt vann, og er ellers glad i god sirkulasjon i vannet. Følgende parametere er foretrukket av fisken:

pH: pH må ligge under 7, og den er veldig sensitiv for verdier over. Den kan være så lav som 5,0, men rundt 6,0 er et fint punkt den kommer til å trives godt i, samtidig som det ikke blir altfor lavt for annen fisk i akvariet.

Temperatur: Rødmunntetra foretrekker temperatur på mellom 23 og 26o C. Den tåler noe høyere, og mange har holdt dem sammen med diskus med gode resultater.

GH (hardhet): Liker bløtt vann, og dH kan godt ligge på null. Ellers overlever den med verdier opp mot 10o dH.

Fôring av rødmunntetra

Rødmunntetra er en nokså glupsk ark som spiser det meste den får tilbud om. De godtar både flakfôr, granulater og pellets, men bør gjerne fôres med frossenfôr eller til og med levendefôr et par ganger i uka. Dette gir dem sterkere farger enn om de kun får tørrfôr hver eneste dag.

Ellers er det verdt å merke seg at rødmunntetraer har veldig små munner, så man kan gjerne dele opp fôret i små biter for å forsikret seg om at de får i seg nok mat.

Forvekslingsarter for rødmunntetra

Rødmunntetra kan forveksles med to andre arter: rødnesetetra (Hemigrammus rhodostomus) og falsk rødmunntetra (Petitella georgiae). En enkel måte å bekrefte at man har rødmunntetra på er ved å se på rødfargen på hodet; kun rødmunntetra (Hemigrammus bleheri) har en rødfarge som går over gjellelokkene.

En annen måte å skille dem på er ved å så på den midtre, sorte streken på halefinnen. Hos Petitella georgiae kan den være veldig langt ut på kroppen, hos Hemigrammus rhodostomus er den tynn og går kun litt over halefinnen, mens den hos Hemigrammus bleheri vil den ikke gå ut over halefinnen i det hele tatt.

Rødnesetetra (Hemigrammus rhodostomus)
Rødnesetetra (Hemigrammus rhodostomus). Foto: Tomasz Lachowicz / CC BY-SA 3.0.

Mange liker å bruke sterkheten på rødfargen som en måte å identifisere dem fra hverandre på (da rødnesetetra har mindre sterk rødfarge), men dette er en dårlig metode ettersom fargeintensitet kan avhenge av trivsel.

Rødmunntetra i naturen

I naturen finnes rødmunntetra i sortvannshabitater, altså elver og andre vannforekomster hvor det er så mye organisk materiale i vannet at de farger det mørkebrunt eller til og med sort. Fisken er kun funnet i elvene Rio Negro og Rio Meta, samt sideelver av disse, i Columbia og Brasil i Sør-Amerika.

Gyllen rødmunntetra (Hemigrammus bleheri var. «golden»)

Selektiv avl har ført til en gullvariant av rødmunntetra, kalt Hemigrammus bleheri var. «golden», og noen ganger kalt gyllen rødmunntetra på norsk. Dette er en veldig sjelden variant som kan sees i handelen innimellom. Denne varianten har en gyllen kropp istedenfor den vanlige sølvfargede kroppen, men er ellers lik på naturvarianten.

Oppdrett av rødmunntetra

Oppdrett av rødmunntetra regnes som ganske krevende, men ikke umulig. For å få til oppdrett må man ha et eget oppdrettskar på minst 60 liter. Dette innredes med en mekanisme som fanger opp egg, som leksmopper, kunstgressbunn, klinkekuler som lar eggene falle til bunnen, eller tett javamose (Taxiphyllum barbieri) som dekker hele bunnen. Alle disse fungerer, og er til for å forhindre at foreldrene spiser eggene.

Dette oppdrettakvariet trenger helt spesielle vannverdier; pH på under 6,0 og en hardhet på mellom 1 og 3o dH. Her trenger man altså å bruke mye «pH Minus» eller mye torv, blader eller lignende. Ha en temperatur på rundt 24-27o C.

Neste steg er å få de voksne, kjønnsmodne fiskene til å bli klare til egglegging. Dette gjøres ved å fôre rikelig med frossenfôr og levendefôr i en ukes tid. Se etter at hannene har sterke farger, og at hunnene har tydelige tjukke buker som er fulle av egg.

Når akvariet og fiskene er klare tar man 1+1 eller 2+2 av voksne, kjønnsmodne fisk over i akvariet. Noen bruker en hel stim, og dette fungerer også så lenge det er omtrent jevnt kjønnsfordeling.

Mørklegg akvariet, og vent 24-36 timer med å ta ut foreldrene. Omtrent 36 timer etter egglegging vil eggene klekke, og tre til fem dager senere er de frittsvømmende. Yngelen er veldig sensitive for endrede vannverdier, så sørg for at denne er helt stabil de første fire ukene.

Når yngelen er frittsvømmende fôrer man med infusorier de første dagene, etterfulgt av nyklekket artemia. Både egg og yngel er svært sensitive for lys, så ikke bruk lyskilder for å lyse opp akvariet, og dekk det gjerne til om det står i et rom med en del andre lyskilder.

Etter en måneds tid kan man gradvis endre vannverdiene mot de verdiene yngelen kommer til å få i akvariet de skal flyttes over i. Dette bør gjøres veldig langsomt, ellers kommer en del til å dø. Mange bruker 3-4 uker på denne tilvenningprosessen, og får da god overlevelsesrate.

Pris og tilgjengelighet av rødmunntetra

Vanlig rødmunntetra er svært vanlig handelen, og de fleste velutstyrte akvariebutikker og dyrebutikker har disse inne til enhver tid. Pris ligger typisk på mellom 15kr og 30kr per fisk, og man kan gjerne regne med en kvantumsrabatt når man kjøper en større stim.

Det er veldig sjeldent å se rødmunntetra til salgs privat eller på auksjoner, da det er altfor vanskelig å få oppdrett på den sammenlignet med prisen man får for yngelen. Så man kan regne med å måtte kjøpe denne i en vanlig butikk.

Gyllen rødmunntetra regnes som veldig sjelden både i handelen og privat.

4 kommentarer om “Rødmunntetra (Hemigrammus bleheri)”

Legg igjen en kommentar