Slik fungerer saltbehandling mot sykdom

Hvis du har hatt sykdom i akvariet har du helt sikkert kommet over saltbehandling som en behandlingsmetode. Det er mange sterke meninger om hvorvidt dette er en god behandling eller ikke, men den ser ut til å fungere veldig godt mot visse sykdommer som hvitprikk, finneråte og mer. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvorfor man bruker salt for å behandle sykdommer, og hvordan det påvirker fisken.

Saltbehandling er ikke egentlig en behandling

Når man behandler sykdom med salt driver man egentlig ikke en behandling i det hele tatt. Det man gjør er nemlig å øke saltkonsentrasjonen i vannet for å gjøre det mindre energikrevende for fisken å være der. Fiskens celler består nemlig av omtrent 0,9 % salt, og dette nivået må være nokså stabilt for at fisken skal klare å leve. Alle organismer som lever i vann blir hele tiden eksponert for annen saltkonsentrasjon, og de av dere som husker prinsippet om osmose fra biologien på skolen vet at salter oppløst i vann har en tendens til å finne en likevekt. Vann filtreres jo inn i fiskene hele tiden, og de har utviklet spesielle saltpumper som filtrerer saltet ut av urinen, og inn i kroppen igjen. Disse pumpene trenger energi for å fungere, da disse er en aktiv transport av molekyler, i motsetning til osmose som er en type passiv transport.

Dette betyr at fisker i ferskvann hele tiden må bruke energi på å forhindre saltet fra å lekke ut i vannet. På andre siden av spekteret bruker fisk i saltvann energi på å forhindre salt fra å komme inn i kroppen, da det er like farlig med for høye konsentrasjoner av salt i cellene.

Denne lille biologidelen ble veldig oversimplifisert, men poenget er at ferskvannsfisk alltid bruker mye energi på å forhindre tap av salt til miljøet. Dette betyr også at fisken bruker mindre energi på å forhindre salttap om det er en viss konsentrasjon av salt i vannet.

De aller færreste ferskvannsfisk vil klare å overleve i et miljø med 0,9 % salt i vannet, så vi kan aldri tilsette nok salt til at det blir likevekt. Det vi derimot kan gjøre er å tilsette omtrent 0,2 % salt for de fleste arter, og opptil 0,4 % salt for arter som tåler brakkvann godt. Dette vil redusere energimengden fisken må bruke på å holde på saltet sitt betraktelig, da det osmotiske trykket fra miljøet mot fisken reduseres.

Denne ekstra energi er gull verdt for syk fisk, for de fleste fiskesykdommer i akvariene angriper primært svekket fisk. Når disse nå får mer energi som kan brukes for å forsterke immunforsvaret og bekjempe infeksjonen eller sykdommen med sitt eget forsvar, vil det være gode sjanser for at de klarer å bli friske av seg selv. Dette avhenger selvsagt av hvilken type sykdom det er, og alvorlighetsgraden av denne.

Advarsel: Noen arter er veldig sensitive mot salt, så sjekk ut om dette gjelder dine fisker, planter, reker eller snegler før du bruker salt til å behandle sykdom.

Kampfisk (Betta splendens) med finneråte
Kampfisk (Betta splendens) med finneråte. Denne sykdommen behandles ofte med salt. Foto: Dizzy Respect / CC BY-SA 4.0.

Bakterier og parasitter kan dø av salt

I tillegg til at salt reduserer energien fisken må bruke på å leve, kan det ha en annen nyttig effekt. Det er nemlig en del bakterier og parasitter som tåler salt ekstremt dårlig, og vil dø i mye lavere saltkonsentrasjoner enn det fisken tåler. Dette avhenger selvsagt helt av hvilken bakterie eller parasitt det er snakk om, og er grunnen til at salt er en «mirkalkur» mot visse typer sykdommer.

Dette er også grunnen til at man ikke bør bruke mer enn maks 0,2 % salt i vanlige akvarier for behandling, da filterbakteriene har en tendens til å dø ved rundt 0,25 % salt i vannet. Det er jo kjedelig å behandle fisken for sykdom, for så å se dem dø av ammoniumforgiftning litt senere.

Slik måler du opp riktig mengde med salt til saltbehandling

Både ovenfor og på andre nettsider om saltbehandling står det ofte ting som «tilsett 0,4 % salt i vannet» uten å gå mer inn på hvor mye salt det faktisk er. Det er ikke alle av oss som husker alle regnereglene fra ungdomsskolen, så her er en liten tabell over hvor mye salt man må bruke for å nå ulike konsentrasjoner. Man bruker 1g salt per liter vann for å få en konsentrasjon på 0,1 % salt i vannet.

Bruk alltid rent salt som kun består av natriumklorid. Ikke bruk salt ment for saltvannsakvarier. Bruk heller ikke bordsalt som er tilsatt jod.

0,2 %0,4 %
50L100g200g
100L200g400g
150L300g600g
220L440g880g
300L600g1,2kg
400L800g1,6kg

Ha et eget akvarium for saltbehandling

Ofte er kun noen få fisk i hele akvariet syke, og da er det veldig lurt å flytte disse over til et eget akvarium før man begynner saltbehandling. Da risikerer man ikke at filterbakteriene dør, at maller (som ofte er veldig sensitive mot salt) dør og lignende problemer. Dessuten er det mye enklere å dosere og ta vannbytter på 50 liter vann enn på et stort akvarium med 800L vann hvor man må bruke flere kilo med salt.

2 kommentarer om “Slik fungerer saltbehandling mot sykdom”

Legg igjen en kommentar