Slik pakker du pansermaller på en måte som unngår at de forgifter seg selv

En interessant ting med pansermaller (Corydoras sp.) er at de kan slippe giftstoffer ut i vannet når de er skremt. Denne giften er ment for å brukes direkte mot predatorer, og i naturen fungerer det sikkert godt, da de kan svømme vekk fra giften og predatoren når de slipper den. Problemet er bare at denne giften kan bli problematisk i akvariesammenheng, spesielt når fisken skal fraktes til nye akvarier, og er i beholdere med bare noen få liter vann.

Noen har faktisk opplevd at pansermaller de kjøper er døde i posen når de kommer hjem. Samtidig er vannet nesten grått/hvitt og ser tåkete ut, noe som er tegn på at de har sluppet gift på grunn av stresset de har vært utsatt for. Dette er selvsagt et stort problem for alle som kjøper pansermaller, da ingen ønsker at de skal dø i posen på veien hjem.

Det er fortsatt litt usikkert nøyaktig hva slags gift de slipper ut, men det man vet er at det er en samling av flere ulike proteiner (1). Det er flere forskningsgrupper som jobber med å analysere giften pansermaller slipper ut, og det er trolig at vi får et bedre svar på nøyaktig hvilken type gift de bruker om noen år.

Det er også usikkert om alle pansermaller kan slippe ut gift, eller om det bare gjelder visse arter. Det er grunn til å tro at giften er sterkere hos noen arter enn hos andre. Per 2019 vet vi at følgende arter kan slippe giftstoffer i vannet når de er stresset:

 • C. adolfoi.
 • C. sterbai. (2)
 • C. panda.
 • C. duplicareus. (2)
 • C. arcuatus.
 • C. melini.
 • C. metae.
 • C. robineae.
 • C. rabauti.
 • C. atropersonatus.
 • C. trilineatus.

Noen arter er trolig også raskere til å skille ut giftstoffene enn andre arter. I hobbyen er C. sterbai,. C. adolfoi, og C. duplicareus kjent for å være problemarter som ofte slipper gift i posen, og som har størst risiko for å ligge døde i posen når man kommer frem til akvariet de skal over i.

Corydoras adolfoi
Corydoras adolfoi. Foto: Nicklas Iversen / Akvaportalen.no.

Dersom pansermallene blir forgiftet av sin egen gift kan de i verste fall dø, men et raskt vannbytte redder de fleste fra døden. Her spiller selvsagt både tid og mengde gift stor rolle. Om vannet ser tåkete ut bør man bytte ut så mye vann som mulig så raskt som mulig!

Slik unngår du at pansermallene forgifter seg selv under transport

Som nevnt er problemet med forgiftning primært knyttet til når man tar pansermaller over i plastposer for å flytte dem til et annet akvarium, og sjeldent et problem i selve akvariet.

Så for å unngå at dette skal bli et problem bør man først og fremst ta å fylle posene man skal frakte dem i med vann. Her er poenget at man fyller dette vannet før man i det hele tatt begynner å stresse fisken. Deretter fyller man en bøtte med akvarievann. Flytt pansermallene over i denne bøtta. Det er en viss risiko for at de slipper giftene sine allerede når du prøver å fange dem for å få dem over i bøtta, men som oftest har det lite å si om de slipper gift i et akvarium, ettersom den vil ha en svært lav konsentrasjon.

Få alle pansermallene over i bøtta, og la dem stå der litt. Nå må du skremme dem godt, og dette gjøres enkelt ved å riste litt på bøtta, jage dem med en hov eller lignende. Her er poenget å stresse fisken. Om du ser at de slipper ut gift og vannet blir tåkeaktig bør du bytte ut vannet innen noen få minutter for å unngå at de forgifter seg selv i bøtta.

Når giften er sluppet ut kan du ta panermallene over i posen med vann som du gjorde klar før du begynte å fange fisken, og så er de klare til å transporteres. Bruk en hov slik at giften ikke kommer med. Det tar en stund (selv om nøyaktig tid er ukjent) før de er klare til å slippe ut giften sin igjen, så det er liten risiko for at de kommer til å slippe ut mer gift de neste dagene.

Kilder og vider lesing

1: Interspecific Comparison of Venom Secretions in Corydoras Catfish.

2: Collection and Analysis of Proteins in Corydoras duplicareus Venom.

Legg igjen en kommentar