Tigerbarbe (Puntigrus tetrazona)

Tigerbarbe (Puntigrus tetrazona) er en av de vanligste barbene å holde i ferskvannsakvarier, og en god fisk for nybegynnere. Dette er en svært hardfør art som overlever det aller meste, og trives godt i normale vannkjemiforhold. Tigerbarber er en stimfisk, og voksne fisk blir mellom 5 og 6 cm store.

Det er viktig å ha en stim som er stor nok, og det er veldig vanlig at folk holder alt for få av disse. Helst bør man ha 15-20 individer i stimen, men ofte går det greit med rundt 10 stykker. Dette er viktig fordi tigerbarber oppretter avanserte hierarkisystemer hvor hver fisk har sin rang. Ved å ha en stor stim vil man ha et sunt hirerarki hvor ingen fisk får uproporsjonalt mye aggressjon.

Tigerbarbe (Puntigrus tetrazona)
Tigerbarbe (Puntigrus tetrazona). Foto: Malene Thyssen, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malene / CC BY-SA 3.0.

Tigerbarber har også en tendens til å inkludere andre arter i hierarkiet sitt hvis det er få individer i stimen. Dette betyr at de kommer til å nappe og jage på annen fisk, noe som kan være svært problematisk for visse arter. Fisk med lange halefinner som kampfisk (Betta splendens) eller guppy (Poecilia reticulata) er spesielt utsatte. Igjen gjelder det å ha en stor stim, så blir denne adferden redusert. Det kan også lønne seg å holde dem sammen med litt raske fisk, som Danio-arter, levendefødende tannkarper uten for lange halefinner, maller og lignende.

Det er veldig artig å holde tigerbarber sammen med praktbotia (Chromobotia macracanthus), da disse artene ligner en del på hverandre, og det ser ikke ut til at fisken klarer å se forskjell på artene. Så disse to vil stime sammen som om de var samme fisk, noe som er litt morsomt når praktbotiane kan bli svært mye større enn tigerbarbene.

Praktbotia (Chromobotia macracanthus) med tigerbarbe (Puntigrus tetrazona) i bakgrunnen
Praktbotia (Chromobotia macracanthus) med tigerbarbe (Puntigrus tetrazona) i bakgrunnen. Foto: Mgroch at pl.wikipedia / CC BY-SA 3.0.

Ellers er tigerbarbe en flott fisk som altså passer godt i både selskapsakvarier og egne artskar. Det er få arter som har like kule tegninger som tigerstripene til tigerbarben, og det er utrolig flott å se en stim av disse svømme rundt i akvariet.

Tigerbarber holder seg for det meste i det midtre sjiktet av akvariet, men vil også være innom det øvre og nedre sjiktet i løpet av en dag. De foretrekker å bo i akvarier med mye planter i alle sjiktene, men det er ikke et strengt krav for å holde dem.

Foretrukken vannkjemi for tigerbarbe

Temperatur: 20 – 26C.

pH: 5,0 til 8,0. Om man har viltfangede fisk bør den holdes på den sure siden (<7,0).

Hardhet: 5 – 20 dGH. Viltfangede eksemplarer bør ha nokså lavt (rundt 5-8 dGH).

Sirkulasjon: Liker litt sirkulasjon i vannet.

Minste størrelse på akvariet: 120L. Noen anbefaler mindre med tanke på at de ikke blir så veldig store, men husk at de trenger en stor stim for å ikke mistrives, og en slik stim bør ikke holdes i akvarier som er mindre enn 120L.

Fôring av tigerbarbe

Tigerbarbe er en altetede fiskeart, og bør få en variert kost med både plantebasert og kjøttbasert fôr. Vanlig flakfôr fungerer godt til dem, men gi dem gjerne litt frossenfôr med jevne mellomrom. Røde mygglarver er alltid en slager.

Tigerbarbe (Puntigrus tetrazona)
Tigerbarbe (Puntigrus tetrazona). Foto: Zagorulya / GNU FDL.

Kjønnsforskjeller hos tigerbarber

Den eneste måten å skille kjønnene på er ved å se at hunnene er rundere og kraftigere enn hannene, mens hannene derimot har sterkere farger enn hunnene. Dette sees spesielt på ryggfinnen som er mye rødere hos hannen. Det kan være svært vanskelig å avgjøre kjønn på visse individer, men nokså enkelt på andre. Ofte må man vente til de er godt voksne før man kan avgjøre kjønn med sikkerhet.

Tigerbarbe i naturen

Man finner tigerbarber i store deler av Asia, og per 2019 er det veldig mye usikkerhet rundt nøyaktig hvor den finnes. Den er i alle fall på Malayahalvøya, samt på Borneo og Java i Indonesia, selv om den nøyaktige utbredelsen på disse øyene er litt usikker.

I naturen finner man tigerbarber i elver med nokså rolig vann, men ikke helt stillestående. De ser ut til å foretrekke elver med veldig grunt vann. I disse elvene er det alt fra 6,0 til 8,0 i pH, en temperatur på mellom 25 og 27C, og en hardhet på mellom 5 og 19 dGH.

I tillegg har de også blitt funnet i myrer med helt andre vannparametere enn de som er funnet i elver. Dette er brukt som begrunnelse for at man tror denne arten kan tolerere mange ulike typer vann.

Per 2019 er det også en del unaturlige populasjoner av tigerbarber rundt om i verden, og disse stammer trolig fra utsatte akvariefisk. Det finnes utsatte populasjoner i Australia, Singapore, USA, Suriname og Colombia.

Varianter av tigerbarbe

Det finnes en del ulike oppdrettvarianter av tigerbarber, og en del av disse er veldig vanlig å se i handelen. Ingen av variantene har noen andre krav til akvariet enn vanlig naturvariant, så all informasjonen i denne artikkelen gjelder for alle variantene.

En veldig populær variant er såkalt grønn tigerbarbe (Puntigrus tetrazona var. «green») hvor hele eller store deler av kroppen til fisken er knallgrønn. Finnene er derimot som regel fortsatt helt røde, så det blir en fin kontrast mellom det røde og det grønne.

Grønn tigerbarbe (Puntigrus tetrazona).
Grønn tigerbarbe (Puntigrus tetrazona). Foto: Debivort / CC BY-SA 3.0.

I tillegg til den grønne varianten finnes tigerbarbe i både «albino», «golden», «coral red», «blushing», «platinum» og «black marble». Alle disse er sjeldne i handelen, men med litt flaks kan man finne noen av dem.

Oppdrett av tigerbarbe

Tigerbarber er en fisk som verken har egg-, eller yngelpleie, men heller slipper hundrevis av egg vilkårlig. I naturen blir de fleste av disse spist opp, men nok av dem slipper unna til at yngel får vokse opp. I akvariet er det mye av det samme, og man kan være heldig å se at yngel kommer helt av seg selv om man har mye planter og andre gjemmesteder i akvariet.

Om man ønsker en del yngel må man derimot gjøre klart et eget oppdrettakvarium, og det er ikke så vanskelig å få til oppdrett på dem på denne måten. Dette oppdrettakvariet trenger ikke å være større enn 60L, og kun varmekolbe og en luftpumpe med brusestein. Fyll det halvfult med vann fra det akvariet hvor tigerbarbene normalt bor og flytt 2-3 hunner over dit. Ha pH på litt under 7 i dette oppdrettakvariet, men ellers helt like vannverdier som ellers.

Man må også ha en bunn som skal forhindre at foreldrene kan spise eggene etter at de har lagt dem. Det er mange måter å løse dette på. En klassisker er å legge et lag med klinkekuler på bunnen, dekke hele bunnen med javamose (Taxiphyllum barbieri), dekke bunnen med kunstgress, eller bruke netting som er stor nok til at eggene faller gjennom, men for liten til at fisken kan snike seg gjennom.

La hunnene gå der i tre-fire dager mens du fôrer dem godt med levendefôr og frossenfor. Når hunnene er tydelig runde kan man tilsette et par hanner, og som regel er dette nok for å få dem til å leke. Som oftest leker de rundt soloppgang neste morgen, men det kan også skje tidligere. Om de ikke leker kan man prøve å stimulere til lek ved å øke temperaturen 1 grad hver dag frem til den er 28C. Samtidig fortsetter man å fôre med levendefôr og frossenfôr.

Når de legger egg er det bare å flytte all fisken over i akvariet igjen. Eggene klekker etter mellom 24 og 48 timer etter egglegging, og dersom foreldrene fortsatt er i oppdrettakvariet på dette punktet er det stor sjanse for at de spiser yngelen. Så fjern dem og håp at de små eggene klekker om ikke så lenge.

Nyklekt fisk lever av innholdet i plommesekken sin i bare 24 timer (i motsetning til mange andre fisk som kan ha det i 4-5 dager), så man må ikke vente for lenge med å fôre dem. I starten trenger de noe knøttsmått som infusorier. Fôr dem med dette i tre-fire dager, så kan man gå over til mikroorm, nyklekt artemia, liquifry, eller avskallet artemia.

Deretter er det bare å fôre dem et par-tre ganger om dagen i noen måneder frem til de er store nok til å flyttes over med foreldrene. Man må selvsagt være flink til å ta vannbytter i dette akvariet, spesielt om man har mange yngel der, ettersom man skal fôre ofte og mye.

Vanlig sykdom hos tigerbarber

Tigerbarbe er en fiskeart som har vært i handelen i veldig lang tid, og har av den grunn redusert genetisk materiale. Den har med andre ord lett for å bli syk, og tigerbarber ser ut til å være spesielt utsatte for å få columnaris. Dette er en syksom som kommer til å drepe fisken om man ikke behandler det, så vi anbefaler å lese litt om sykdommen før man skaffer seg tigerbarber. Da kan man lære å kjenne igjen en infeksjon i et tidlig stadium, og kan medisinere sykdommen før fisken blir alvorlig syk.

Tigerbarbe i handelen

Tigerbarbe er en veldig vanlig art i handelen, og en typisk fisk man ser til salgs i dyrebutikken. Pris kan ligge på rundt 25-40kr stykket, så det er jo en middels kostbar fisk med tanke på at man helst bør ha stimer på 15-20 stykker.

Det er svært sjeldent å se viltfangede fisk i handelen, selv om det dukker opp innimellom.

Tigerbarbe (Puntigrus tetrazona)
Tigerbarbe (Puntigrus tetrazona). Foto: SuperJew / CC BY-SA 3.0.

En kommentar om “Tigerbarbe (Puntigrus tetrazona)”

Legg igjen en kommentar