Vannbytter – hvor ofte og hvor mye er anbefalt?

Alle som har akvarium må ta vannbytter, men det er ikke alltid lett å vite hvor ofte man bør bytte vann, og hvor mye vann man bør bytte hver gang. Det er egentlig ikke et fasitsvar som passer for alle, for i realiteten avhenger det av flere ulike faktorer. De faktorene som spiller størst rolle er biologisk belastning (antall fisk i akvariet), hvor godt filteret er, og hvor mye planter det er i akvariet.

I prinsippet er det ikke mye vits i å ta et vannbytte så lenge det ikke er forhøyede verdier av noen avfallsstoffer (som nitritt, nitrat, ammonium eller ammoniakk), så i mange tilfeller kan det være greit å ta en kontroll av disse verdiene før man eventuelt tar et vannbytte. Dersom noen av de er høyere enn ønsker, eller begynner å nærme seg en uønsket verdi kan man ta vannbytte, og hvis ikke kan man teste igjen om noen dager. Selv om alle verdiene er fine bør man vurdere å ta vannbytter etter et par ukers tid, da det også er andre fordeler med å ha nytt og friskt vann i akvariet.

En gammel tommelfingerregel er å bytte 25 – 30 % vann hver uke. For alle med normale mengder fisk og planter, og et godt innkjørt filter er dette en god rutine som så godt som garanterer at man ikke når farlige nivåer av noen avfallsstoffer.

Husk også at visse avfallsstoffer kun kan fjernes ved vannbytter. Selv verdens beste filter vil aldri kunne fjerne nitrat, fosfat-, eller sulfat-bindinger helt. Disse kan til dels uskadeliggjøres ved å bli tatt opp i planter (nitrat) eller lagret i bunnlaget via mikroorganismer. For de fleste er vannbytter helt essensielt for å forhindre at det blir for mye av noen av disse.

Artsspesifike krav til vannbytter

Noen fisk er ekstra sensitive for endringer i vannverdier, og hos disse kan det være lurt å dele opp vannbyttet til flere små. Istedenfor å ta et vannbytte på 30 % hver uke kan man heller ta 10 % vannbytter annenhver dag, så bytter man ut omtrent samme mengde vann i løpet av en uke, men med mye lavere risiko for at det blir svingninger i vannkjemien.

Det er også noen fiskearter som er helt avhengige av større vannbytter enn dette. En del maller, som for eksempel Golden nugget (Baryancistrus xanthellus) må ha større vannbytter enn de på 25 %, og kan godt få byttet ut rundt 75 % ukentlig, gjerne ved å ta 3 vannbytter på 25 % hver over en uke. Dette kommer av at denne arten spiser veldig mye mat, men er dårlig til å ta til seg næring fra maten, så det blir mye forurensning når den må fôres så ofte og mye som den må.

Golden nugget er bare ett eksempel på en fisk med større behov for vannbytter, og det er også mange andre arter som trenger oftere vannbytter enn normalen. Så det er alltid lurt å lese seg opp på artsprofilen til de ulike artene når man skal avgjøre hvor ofte man trenger å bytte vann.

Golden nugget
Golden nugget (Baryancistrus xanthellus). Foto: Nicklas Iversen / Akvaportalen.no.

Friskt vann forhindrer sykdom

Det er mange grunner til å bytte vannet i akvariet, og det er flere fordeler i tillegg til at man får kvittet seg med avfallsstoffene. Friskt vann er nemlig kjent for å være effektivt i behandling mot de fleste typer sykdom, ser ut til å fungere som trigger for at man fisk skal begynne å leke, og tilfører ofte ekstra mineraler i vannet. Det er generelt kun positive effekter med å bytte vann så lenge det ikke blir svingninger i vannkjemien.

2 kommentarer om “Vannbytter – hvor ofte og hvor mye er anbefalt?”

Legg igjen en kommentar