Guide: Alt du må vite om bufferkapasitet / KH i akvariet

Når man lærer om å drifte et akvarium kommer man ofte over snakk om KH-verdier. Dette er en verdi som det ofte ikke er like mye snakk om som GH, pH eller temperatur, men den er fortsatt viktig å forstå. KH står for «carbonate hardness», men på norsk pleier vi ofte bare å kalle det bufferkapasitet, buffer eller ANC. Den er tett knyttet opp mot pH, og jo høyere KH-verdi man har, jo mer stabil pH vil man ha.

Hva måler egentlig KH?

KH er et mål for hvor mye karbonat og bikarbonat det er i vannet. Dette er to molekyler som har en lekevekt basert på hvor surt vannet er. De kan både ta og gi fra seg hydrogen, og i praksis betyr dette at de stopper vannet fra å ha forandringer i pH. Med andre ord, de bufrer pH.

Dersom man har 0 KH i akvariet vil altså all syre eller alle baser påvirke pH. Med en høyere KH-verdi vil disse karbonat og bikarbonationene kunne «suge til seg» endringene i surheten.

Merk at KH-verdien over tid vil brukes opp, så man må etterfylle hvis det er mange ting som prøver å påvirke pH i akvariet. Alle akvarier har naturlige kilder til reduksjon i pH (nitritt, nitrat, ammonium osv.), så over tid vil disse bruke opp KH.

For deg som akvarist betyr det enkelt nok at en høyere KH-verdi reduserer risikoen for å få endringer i pH-verdien. Man kan unngå de fryktede pH-sjokkene som kan drepe fisk ved å ha litt buffer i akvariet sitt. Man pleier å få en nokså stabil pH når man har KH på rundt 3,5+.

Karbonat og bikarbonat øker pH

Som nevnt tidligere vil bikarbonat og karbonat alltid prøve å nå en likevekt, og av den grunn vil de alltid fungere slik at de får en stabil pH på ca. 8,3. Så det er umulig få kombinere veldig surt vann med en høy KH-verdi.

Slik øker du KH-verdien i akvariet ditt

Den greieste måten å øke KH på er rett og slett ved å tilsette bikarbonat i vannet. Dette kan gjøres ved å bruke såkalte «KH+»-produkter, eller noe langt enklere som fås på dagligvarebutikker. Produktet natron inneholder nemlig rent natriumhydrogenkarbonat, noe som er like godt som disse «KH+»-produktene man kan kjøpe. Se etter en natron (ikke bakepulver) som inneholder 100 % natriumhydrogenkarbonat, og ikke noe antimuggmiddel eller lignende. Det er flere leverandører av dette her i Norge.

Mål opp KH i en 10 liters bøtte eller noe slikt, ikke direkte i akvariet. Man bør helst begrense hvor mye man øker KH hver dag til 1 grad. Så ta heller litt økning hver dag over en periode fremfor å ha store endringer på en gang, ettersom store endringer i vannverdier er negativt for fisk.

Natron
Natron øker KH i akvariet. Foto: Ingvald Straume / CC BY-SA 3.0.

1 dH (grad økning i KH) får man ved å bruke 3g natron per 100L vann. Man kan derfor tilsette 0,3g natron per 10-liters bøtte med vann når man tar vannbytte for å øke KH med 1.

Et annet alternativ for å øke KH er ved å tilsette en kilde som døde koraller eller skjell i akvariet. Disse bør gjerne knuses for å øke overflatevolumet. Dette er en grei løsning for noen, men den har noen store svakheter. Først og fremst vil ikke koraller eller skjell løse seg opp i vann med mindre det er lav pH i vannet. Og når de løser seg opp og øker og bufrer pH vil de på sikt bli inaktivert. Samtidig skal det nokså store mengder til for å få en merkbar effekt.

Det finnes også bergarter som vil øke KH i akvariet, da mange typer stein inneholder og avgir bikarbonat (hvis vannet er surt nok). Les mer om andre måter å øke KH-verdien på her.

Slik kan du redusere KH i akvariet

Det er ikke mer krevende å redusere KH enn å øke den, og man kan få en lavere verdi ved å bruke opp bufferen. Dette gjøres enkelt ved å tilføre syre i vannet. Noen gjør det så enkelt som å røre ut saltsyre i vannet, mens andre bruker «pH-«-produkter (som egentlig bare er ren syre uansett). Her er det også veldig viktig at man rører det ut i en bøtte, og ikke heller ren syre ned i akvariet. Ta altså vann fra akvariet i en bøtte, rør ut syra til bufferen er brukt opp, og fyll det tilbake i akvariet. Dette må gjøres en del ganger.

Hvordan måle KH-verdien

Som med andre vannverdier kan KH-verdien måles ved å bruke et testsett. Både JBL, Tetra og API har KH-tester, og disse er alle gode. Testen er veldig enkel, og man skal ta litt vann i reagensrøret og dryppe én og én dråpe med reagens i denne helt til den skifter farge. Deretter forteller antall dråper deg hvor mange grader med KH det er på vannet ditt.

Man kan også bruke destillert vann for å få vann som har 0 KH.

2 kommentarer om “Guide: Alt du må vite om bufferkapasitet / KH i akvariet”

Legg igjen en kommentar