Hvordan se forskjell på Corydoras aeneus og Corydoras schultzei

De to «artene» metallpansermalle (Corydoras aeneus) og Corydoras schultzei er svært like hverandre, og faktisk er de så like at vitenskapen per 2019 har bestemt at de tilhører samme art. Det er ikke noe som heter Corydoras schultzei lenger, men akvariemiljøet er generelt sett uenig i denne påstanden ettersom det er så store ulikheter mellom disse to fiskene.

Det korrekt navnet å bruke om Corydoras schultzei er nå Corydoras aeneus var. «schultzei». Det er likevel ingen som kommer til å klage om man bruker det gamle navnet, og her på Akvaportalen bruker vi de litt om hverandre enda.

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva som faktisk skiller disse to «artene», eller variantene som de kanskje bør kalles nå. Begge har jo ganske likt utseende, men det er én ting som skiller dem.

Slik ser du forskjell på C. aeneus og C. schultzei

Man ser forskjell på fiskene ved å se etter en gyllen, lateral stripe rett under huden mellom øyne og ryggfinnen. Den begynner omtrent rett bak gjellelokket, og går bakover på fisken til den slutter omtrent der hvor ryggfinnen begynner. Denne gylne stripen skal være svært tydelig på C. schultzei. Vanlig C. aeneus mangler denne stripen.

På bildene under ser man tydelig forskjell. Om du ikke ser hvilken som er C. schultzei og hvilken som er C. aeneus kan du scrolle forbi dem for fasiten.

Corydoras aeneus
Corydoras schultzei. Foto publisert med tillatelse.

Corydoras aeneus
Corydoras aeneus. Foto publisert med tillatelse.

Bildet øverst er C. schultzei, mens bildet nederst er C. aeneus. Bildet helt øverst på denne siden er også en C. shultzei.

Som du ser er det veldig enkelt å tenke at de er helt like med mindre man ser veldig nøye etter, for det er jo ikke store forskjellene på utseende.

Det er også verdt å merke seg at artene kan krysses, så man bør ikke holde dem adskilt med mindre man av en eller annen grunn ønsker å krysse dem.

Hvorfor regnes disse to fiskene som samme art?

Vitenskapen streber alltid etter å etterprøves, og selv om det ofte er veldig godt kan det også føre til problemer. Dette har det gjort med disse fiskene, for grunnen til at C. schultzei ble omgjort fra en egen art til å være en variasjon av C. aeneus er rett og slett at informasjonen om original fangstlokalitet, den originale beskrivelsen og holotypen er forsvunnet. Det er ingen som har tilgang til disse lenger, og kanskje ligger de gjemt i en kjeller et eller annet sted i verden. Dette betyr at arten ikke regnes som en offisiell art lenger, og ble flyttet til C. aeneus i mangel på en bedre løsning.

Dersom noen vitenskapsmenn finner arten i naturen igjen kan de begynne prosessen med å beskrive den som en egen art igjen, så sant det viser seg å være en faktisk forskjell fra C. aeneus. Og uten en fangstlokalitet er det umulig å bevise at det bør være en egen art, og ikke bare er en morfologisk variant av metallpansermallen.

En kommentar om “Hvordan se forskjell på Corydoras aeneus og Corydoras schultzei”

Legg igjen en kommentar