Guide: Bli kvitt svevealger

Svevealger er en type fytoplankton som kan blomstre opp i akvarier hvor det er ubalanse i vannverdiene. Dette er en type alge som som altså lever fritt i vannmassene, og gror derfor ikke fast på planter, dekòr eller bunnen slik som andre alger i akvariet ofte gjør.

Man kan fysisk se svevealgene ved at vannet i akvariet blir tydelig grønt. Ofte er det så grønt at man ikke lenger kan se den andre enden av akvariet. Det er ingenting som kan forveksles med dette, så har du grønt vann har du svevealger.

Red tail (Phractocephalus hemioliopterus) i et akvarium med mye svevealger
Red tail (Phractocephalus hemioliopterus) i et akvarium med mye svevealger. Foto: Michael Spiller / CC BY-SA 2.0.

Svevealgene kommer ikke av én spesifikk art med alger, men heller en hel rekke arter fra slektene ChlorellaAnkistrodesmus eller Scenedesmus. Det er også en del andre slekter som har noen arter som kan føre til oppblomstring av svevealger i akvariet. Det er ingen mulighet for å påvise hvilke algeart som plager deg som hobbyakvarist, med mindre man er god på å bruke mikroskopet og identifisere alger.

Derfor får du svevealger i akvariet

Før vi går nærmere inn på hvordan man kvitter seg med svevealgene skal vi se litt på hvorfor de får en oppblomstring i akvariet til å begynne med. Ofte er det best å eliminere årsaken til problemet, for ellers kan man risikere at de kommer tilbake etter at man først har endt behandlingen mot dem.

Som med andre algeproblemer er hovedårsaken feil balanse mellom næringsstoffene i akvariet. Dette er også grunnen til at man ofte ser svevealger i helt nyoppstartede akvarier hvor det ennå ikke har blitt en balanse i systemet. Om akvariet hvor du plages med svevealger bare er noen uker gammelt er det stor sjanse for at systemet finner en balanse selv i løpet av de neste ukene.

Det er ofte for høye verdier av fosfor-binding som er årsaken til svevealger. Disse kommer ofte i form av blant annet fosfat, og kommer inn i akvariet via fôr og plantegjødsel. Om man fôrer for mye, er for dårlig med vannbyttene, eller har for lite planter i forhold til gjødsel så er det en risiko for at det kommer svevealger i akvariet.

Dersom du ikke bruker plantegjødsel, men fortsatt plages med svevealger anbefales det å prøve å bytte type fôr til et som har lavere innhold av fosfor.

Et annet problem er typisk at lyset står på for lenge hver dag. Om man ikke ønsker alger i akvariet anbefales det å begrense lystid til omtrent 8 timer hver dag, og mer en dette har en tendens til å gi altfor gode forhold for alger.

Akvarium med svevealger
Akvarium med svevealger. Foto publisert med tillatelse.

Slik blir du kvitt svevealgene i akvariet

Det er i prinsippet to måter å bli kvitt svevealger på; 1) mørklegging og vannbytter, eller 2) bruk av UV-filter. De fleste prøver seg på mørklegging først, og kjøper heller et UV-filter dersom de ikke klarer å løse problemet på denne måten.

Mørklegging av akvariet og hyppige vannbytter

De fleste som prøver å bli kvitt svevealgene får det heldigvis til med å mørklegge akvariet kombinert med hyppige vannbytter. Som andre alger trenge svevealgene lys for å lage energi (via fotosyntesen), så hvis man mørklegger akvariet helt vil de gravis begynne å dø når de ikke lenger kan produsere energi. Det kan lønne seg å dekke hele akvariet med søppelposer eller lignende for å forhindre at noe lys kommer inn, spesielt om de står i et rom med vinduer eller andre lyskilder.

Samtidig som akvariet mørklegges bør man ta daglige vannbytter på mellom 30 % og 50 %. Dette er for å fjerne en del av svevealgene, samtidig som man fjerner næringsstoffene som forårsaket oppblomstringen til å begynne med. Døde svevealger vil dessuten slippe næringsstoffene ut i vannet igjen, så det er viktig å bytte vann samtidig som man mørklegger det, hvis ikke vil problemet trolig komme tilbake igjen når man omsider slår på lyset.

Noen trenger kun å mørklegge akvariet i 2-3 dager før de er kvitt svevealgene, mens andre trenger oppimot en ukes tid. Man bør ikke fôre fiskene stort i løpet av denne perioden.

Bruk av UV-lys for å bli kvitt svevealger

Et UV-lys fungerer enkelt nok ved at den sterke pæra som lyser ut UV-stråler dreper alle bakterier og mikroorganismer som kommer i nærheten av den. I akvariet bruker man ikke UV-lys over hele akvariet, men heller som en del som enten festes på filteret om man har utvendig filter, eller som en egen sirkulasjonspumpe som har et UV-lys inne i filteret. Sistnevnte sier seg å være mest effektiv ettersom den har lenger oppholdstid for vannet inne i pumpa hvor lyspæra ligger, mens oppholdstiden i slangen til filteret er for kort. Begge deler fungerer derimot helt fint.

Det finnes egne produkter for dette, og serien «Green Killing Machine» er populære og fungerer godt. Her må man derimot passe på å kjøpe riktig størrelse på UV-filteret i forhold til hvor stort akvarium man har.

Green Killing Machine 9W fungerer for akvarier på opptil 200 liter.

Green Killing Machine 24W fungerer for akvarier på opptil 400 liter.

I likhet med mørklegging må man også ta jevnlige vannbytter når man bruker UV-filter. Dette er fordi UV-filteret dreper alle algene, mens næringsstoffene fortsatt forblir i vannet. Ta derfor gjerne daglig vannbytter i en liten periode, så får man også vannkjemien i balanse igjen.

Legg igjen en kommentar