Dragefinne (Iriatherina werneri)

Dragefinne (Iriatherina werneri) er en kjempefin stimfisk fra Australia og Ny-Guinea. Den er kjent for sine utrolige finner som kan bli like lange som resten av kroppslengden. Det er den eneste fisken i Iriatherina-slekta.

Voksne dragefinner blir opptil 5 centimeter lange når man måler kroppen, men hannene får de ekstremt lange finnene som gjør fisken en del lengre. Hunnene får ikke disse forlengede finnene, så det er veldig enkelt å skille hanner fra hunner etter at de er blitt kjønnsmodne. Foruten finnene kan de skilles ved at hannene er mye mer fargerike.

Selv om makslengde er på 5 centimeter er det mer vanlig at voksne fisk blir et sted mellom 3-4 centimeter, og kun noen få eksemplarer ser ut til å nå hele 5 cm.

Dragefinne (Iriatherina werneri)
Dragefinne (Iriatherina werneri). Foto: Gianmaria Visconti / CC BY-SA 2.5.

Dette er en art som ofte er å finne i handelen, men til tross for dette er det ikke en hardfør nybegynnerart. Dragefinner er nemlig nokså skjøre fisk som ikke tåler stort til endringer i vannverdier. Her gjelder det å ha vannverdiene så stabile som mulig, samtidig som man må unngå opphoping av giftstoffer som ammonium og nitritt. De trenger regelmessige vannbytter, og for disse er det bedre meg mange småbytter (2-3 ganger per uke) fremfor store vannbytter en gang hver uke.

Pass også på at disse fiskene kun holdes i veletablerte akvarier med en god filterkultur, slik at det ikke blir giftstoffer i vannet.

De fleste regner dragefinne som en art for viderekommende akvarister, og det anbefales å enten holde dem i et artskar, eller sammen med én annen art som trives i samme vannverdier. For eksempel ser de ut til å trives godt sammen med en stim med pansermaller. Ellers er reker gode akvarievenner!

Så godt som alle tetraer og lignende fisk vil være så glupske med maten at dragefinnene før eller siden blir underernært og i verste fall dør av dette. Det er viktig at de ikke holdes med aggressive eller for aktive fisk. Veldig mange fisk vil dessuten nappe på de lange finnene til dragefinnene.

Ellers er det også viktig å holde dragefinnene i en stor nok stim, og man bør helst ha 10+ individer for optimal trivsel. Det er viktig at begge kjønnene er representert i stimen! Noen ønsker seg bare en stim med hanner ettersom disse er mye vakrere enn hunnene, men hannene vil ikke vise frem de flotte finnene sine dersom det ikke er nok hunner i stimen.

Man bør innrede akvariet med mye beplantning, svak sirkulasjon, og gjerne flyteplanter for å dempe det sterke akvarielyset for å gi dragefinnene best trivsel. De trenger ikke all verdens med plass, så et godt beplantet 60 liters akvarium fungerer supert som et artskar.

Fôring av dragefinner

Dragefinner har et veldig lite svelg, så man må gå fôr i små biter til dem. Ofte kan det være greit å knuse flakfôr i mindre biter før man serverer det. De spiser det meste de blir tilbudt, og ser ut til å trives godt på en diett med høykvalitets flakfôr med innslag av frossenfôr og levendefôr.

Dragefinne (Iriatherina werneri)
Dragefinne (Iriatherina werneri). Foto: Gianmaria Visconti / CC BY-SA 2.5.

Foretrukne vannparametere for dragefinne

Dragefinne foretrekker surt til nøytralt vann, og i naturen er det målt pH mellom 5,2 og 7,5 i vannene hvor den holder til. Temperaturen har blitt målt mellom 22°C og 30°C. De tåler litt hardhet på vannet, og trives godt mellom 5 og 12o dH. Dersom man vil ha en jevn temperatur bør man ligge på rundt 25°C.

Dragefinner i naturen

Naturlig finner man dragefinner i sakteflytende elver, dammer og våtmarksområder i Australia og Ny-Guinea. Habitatet er stort sett alltid ekstremt tett beplantet, og sjeldent dypere enn 1,5 meter.

Tilgjengelighet av dragefinner i handelen

Dragefinner er svært vanlig i handelen, så man ser ofte disse til salgs. Typisk pris ligger på 200-300kr for en stim på 10 stykker, så det er en nokså billig fisk. Dersom du ikke finner den i den lokale akvariebutikken kan du trolig få dem til å bestille den for deg, da de fleste fiskeleverandører tilbyr dragefinner.

All fisken man ser i handelen er fra oppdrettsfarmer, og det er svært sjeldent å komme over viltfangede eksemplarer av denne arten.

Oppdrett av dragefinner

Dragefinner er fisk som tilbyr pleie av verken egg eller yngel, og vil isteden spise disse ved første og beste anledning. Eggene er veldig små, og klekker 8 til 12 dager etter befruktning. Dette er mye tregere enn de fleste andre stimfisk i samme størrelse, så man må ha litt tålmodighet for å drette disse.

For å drive oppdrett bør man ha et eget oppdrettskar som innredes med at hele bunnen dekkes med javamose (Taxiphyllum barbieri). Deretter tilsetter man én hann og to-tre hunner der, og venter på at de skal leke. Sjekk javamosen for egg daglig, og fjern eggene (eller foreldrene) over til et annet kar for å skille dem, slik at eggene og yngelen ikke blir spist.

Nyfødt yngel trenger veldig liten mat, og ofte kan de klare seg på infusorier de finner i javamosen den første uken. Lag gjerne dine egne infusorier for å være sikker på at de får nok næring. Deretter trenger de annen levendefôr som mikroorm eller artemia.

I likhet med foreldrene trenger yngelen jevne og stabile vannverdier, og er veldig sensitive for ammonium og nitritt. Ta små vannbytter hver dag, og pass på at lite eller ingen mat ligger og forpester vannkjemien.

Yngelen vokser sent, så det tar en god stund å fôre dem opp. Når de er rundt én centimeter lange kan de flyttes sammen med foreldrene.

En del opplever å få yngel av seg selv når de holder dragefinner i artskar, spesielt dersom det er veldig tett beplanting og javamose i akvariet. Dette er jo ikke veldig effektiv oppdrett, men med tett nok beplantning ender man gjerne opp med å få noen nye småfisk i ny og ne.

2 kommentarer om “Dragefinne (Iriatherina werneri)”

Legg igjen en kommentar