Scobinancistrus aureatus (L014)

Scobinancistrus aureatus er en nokså sjelden malle som stammer fra Rio Xingu i Brasil. Den er kjent for sine knallgule prikker på kroppen, samt gule eller gyllenoransje finner.

I likhet med golden nugget (Baryancistrus xanthellus) er de gule prikkene hos Scobinancistrus aureatus store når mallen er liten, men forholder seg i samme størrelse hele livet, så hos voksen fisk ser prikkene veldig små ut, og fisken ser fysisk veldig ulik ut fra da den var ung. Mallen kan for øvrig bli mellom 25 og 30 centimeter stor, så den trenger mye plass når den er voksen.

Når man skal holde Scobinancistrus aureatus bør man innrede akvariet med mye gjemmesteder og flere fôringplasser. De bør holdes med fisk som ikke plager dem mye, for de trenger en del tid for å kunne spise. Ellers er det en fredelig malle som passer godt sammen med andre arter som trives i litt varmt vann.

Det er verdt å merke seg at Scobinancistrus aureatus trenger stabile vannverdier uten store svingninger, og det er ikke noen god fisk for nybegynnere. De foretrekker store og jevnlige vannbytter, god filtrering, og en del oppløst oksygen i vannet. De forurenser nokså mye i vannet, da de spiser mye mat. De vokser dermed også svært raskt i forhold til mange andre L-maller.

Scobinancistrus aureatus
Scobinancistrus aureatus. Foto: Krista Kennedy / CC BY-NC-SA 2.0.

På engelsk kalles Scobinancistrus aureatus for Sunshine pleco, men den har også hatt L-nummeret L014 før den ble vitenskapelig beskrevet. Den har ikke et eget populærnavn på norsk.

Dette er en malle som er relativt populær å se i akvarier sammen med diskus (Symphysodon aequifasciatus) eller skalarer (Pterophyllum scalare), da disse fiskene trives i omtrent samme vannkjemiske forhold.

Ellers er det verdt å nevne at denne mallen har en tendens til å grave opp det som er av planter, så den bør helst holdes i akvarier uten planter, eller med svært robuste plantearter.

Scobinancistrus aureatus er en malle som ser veldig søt ut når den er 5-6 centimeter stor i dyrebutikken, og mange kjøper med seg disse uten å sette seg helt inn i kravene. Det er litt dumt, for dette er en fisk som kan være litt vanskelig å få til, så man bør vurdere grundig hvorvidt man kommer til å klare å holde denne før man kjøper den inn, spesielt med tanke på at den er veldig dyr i innkjøp.

Det er mulig å forveksle Scobinancistrus aureatus med Scobinancistrus pariolispos, spesielt i butikker hvor fisken gjerne er litt blass i fargen. Man ser i utgangspunktet forskjell ved at S. pariolispos ikke har de gylne kantene på finnene. Disse to fiskene er for øvrig de eneste medlemmene av Scobinancistrus-slekta per 2020.

Foretrukne vannverdier for Scobinancistrus aureatus

Temperatur: 25 – 29 C. Den bør holdes i akvarier med nokså høy temperatur, og trives derfor ikke i vanlige selskapsakvarier hvor det er mellom 23 – 26 C. Over tid bør temperaturen være nærmere 29 enn 25 C.

pH: 5.8 til 7,2.

Hardhet: < 5. Bør ha nokså bløtt vann.

Sirkulasjon: Foretrekker akvarier med en del sirkulasjon. Det er viktig at det er en del oksygen i vannet, da den vil mistrives i vann uten en høy konsentrasjon av oppløst oksygen. Et normalt filter som lager en del bølger i vannoverflaten er derimot godt nok i de fleste tilfeller.

Minste størrelse på akvariet: Akvariet bør nok være minst 300-400 liter for voksne fisk, men de kan godt holdes i mindre akvarier når de vokser opp. Men husk at stabile vannverdier er helt livsnødvendig for dem, så unngå små akvarier hvor det blir mye svingninger.

Kjønnsforskjeller hos Scobinancistrus aureatus

Man kan se forskjell på kjønnene hos Scobinancistrus aureatus ved at hannene blir litt større, og får en spissere kant langs den ytterste finnestråla på brystfinnen. Det kan kreve litt erfaring for å lære å se forskjell raskt.

Hodet til hanner er mer firkantaktig når man ser det ovenifra, mens hunnens hode er mer trekantaktig og dermed mindre «blokkete».

Det er ikke mulig å se kjønnsforskjeller hos ungfisk.

Fôring av Scobinancistrus aureatus

Scobinancistrus aureatus er en ekte omnivore som altså spiser alt den får tilbud om. Den bør helst få en variert kost med både grønt og kjøtt. Den kan godt trives med å få vanlige algepellets som Hikari Algae Wafers eller Tetra Pleco Tablets, frossenfôr som røde mygglarver, og ferske grønnsaker som brokkoli, grønne erter eller lignende.

Dette er også en malle som har sterk appetitt, og spiser mye.

Scobinancistrus aureatus i naturen

I naturen finner vi Scobinancistrus aureatus i Rio Xingu i Brasil. Der lever den i nokså varmt og rasktstrømmende vann. Man finner ofte Scobinancistrus aureatus sammen med Hypancistrus zebra.

Rio Xingu i Brasil
Rio Xingu. Foto: Fred Almeida2016 / CC BY-SA 4.0.

Bildet ovenfor viser et utsnitt av Rio Xingu, og områder hvor man kanskje kan finne Scobinancistrus aureatus.

Oppdrett av Scobinancistrus aureatus

Det er rapportert at hobbyakvarister har avlet Scobinancistrus aureatus, men det er ikke all verdens med informasjon tilgjengelig. De bør holdes i et stort oppdrettakvarium med en gruppe voksne fisk, og et stort utvalg av mallehuler. Det bør vært svært god filtrering og store, jevnlige vannbytter. Hannen vil vokte eggene i hula i en ukes tid før yngelen slippes ut.

Ungfisk ser ut til å være svært territorial, så det er viktig at det er godt med hjemmeplasser for yngel og ungfisk når man skal fôre dem opp.

Scobinancistrus aureatus i handelen

Scobinancistrus aureatus er en sjelden og kostbar fisk, og det er ikke vanlig å se den til salgs i vanlige dyrebutikker. Det er derimot en populær malle for de som er godt over gjennomsnittlig interessert, så man ser den likevel til salgs med jevne mellomrom.

Prisen på Scobinancistrus aureatus pleier å være nokså dyr, fra 800 kroner og oppover for ungfisk. Vanlig pris er nok rundt 1 000 til 1 200 kroner per ungfisk på rundt 14-16cm. Voksne fisk kan fort koste 3-4 tusen kroner stykket!

Legg igjen en kommentar