Sulawesisnegle (Tylomelania sp.)

Sulawesisnegle (Tylomelania sp.) er en slekt med sandsnegler fra Sulawesi-øya i Indonesia. Til sammen er det 34 beskrevne arter i slekta, samt trolig mange ubeskrevne arter, men bare et fåtall av disse er tilgjengelig i hobbyen.

De sulawesisneglene vi ser i handelen er trolig av en ubeskreven art, og går under populærnavnet «rabbit snail» på engelsk. Denne artikkelen handler om denne arten som kalles sulawesisnegle (Tylomelania sp.), og informasjonen stemmer ikke nødvendigvis for alle de andre artene i slekta, selv om de alle kommer fra nesten helt like habitat.

Sulawesisneglene kommer med et langt og tynt skall med spiralmønster. Selve skallet er grålig, brunt, sortaktig eller en kombinasjon av disse, mens fargen på selve sneglen kan være enten gul, grønn, sort, oransje, lilla eller mer, og kan dessuten ha prikker. Det er altså stor forskjell i fargen, og det er per 2020 usikkert om hver fargevariant egentlig er en egen art, eller om det er ulike fargevarianter av samme art.

Alle sulawesisneglene er svært fredelige, og passer godt sammen med det meste av fisk, reker og andre snegler så lenge de får ha de riktige vannkjemiske forholdene. De kan bli opptil 7 centimeter lange (lengde på skallet), og det er en relativt stor snegle sånn sett.

Sulawesisneglene lever av fôrrester de kommer over, men om de holdes alene i et akvarium trenger de å fôres ettersom de er for store til at det er nok alger og mikroorganismer i de fleste akvarier. Til tross for at de er en type sandsnegle vil de sjeldent grave seg ned i sanden, men det hender likevel at de tar en tur ned. De er derimot aktive snegler som farter mye rundt, og man ser mye til dem sammenlignet med andre snegler.

Disse sulawesisneglene er nokså hardføre av seg, og regnes som en enkel art. De har derimot strenge krav til riktig vannkjemi (mer om disse nedenfor), og bør ikke ha for store avvik fra disse.

Forventet levealder er opptil 3 år, men de fleste rekker å få mye yngel på dem innen de blir så gamle at de dør, så kolonien kan for de fleste leve «evig». Disse sneglene har perioder hvor de er inaktive. Da vil de trekke seg inn i skallet for å hvile, og dette kan på en måte sees på som en slags type søvn eller dvale. Det er mange som tror at sneglen er død når den hviler, men en sulawesisnegle som faktisk er død vil ha kroppen hengende slapt ut av skallet, og ikke lukke seg.

Det er verdt å merke seg at det er mye ukjent informasjon om sulawesisneglene. De er relativt nye i hobbyen (kom for første gang rundt 2007/2008), og det er altså stor forvirring rundt hvilken art som er hvilken og sånt. Heldigvis vet vi hvilke innsjøer de kommer fra, så informasjon om foretrukne vannverdier er veldig sikker.

Sulawesisnegle (Tylomelania sp.)
Sulawesisnegle (Tylomelania sp.). Foto publisert med tillatelse.

Sulawesisnegler kalles også noen ganger for elefantsnegler, men vi foretrekkes å kalle dem sulawesisnegler ettersom elefantsnegler også brukes om saltvannsarten Scutus antipodes.

Innredning av akvariet for sulawesisnegler

Sulawesisnegler trenger sandbunn, da de jevnlig innimellom seg ned i sanden. Ellers har de ingen strenge krav til innredning av akvariet, og er heller ikke flinke til å spise planter. De vil trolig være mer aktive om de har tilgang til noen gjemmeplasser, så ha gjerne noen røtter, huler eller planter i akvariet.

Det kan for øvrig virke som om sulawesisnegler er veldig glad i å beite på javabregne (Microsorum pteropus), så unngå denne planten dersom du ikke vil ha halvspiste planter i akvariet. De fleste andre plantearter går derimot veldig fint.

Foretrukne vannverdier for sulawesisnegler

Temperatur: 26 – 31 C. Ideelt sett bør den ligge på omtrent 27/28 C.

pH: 7,2 – 8,5. Foretrekker over 8,0 for optimal trivsel, men vil overleve med pH under dette også. De dør raskt om pH går under 7,0.

Hardhet: 7 – 12 dGH.

Sirkulasjon: Liker lite eller ingen sirkulasjon.

Stim: Lever ikke i stim, men liker å være sammen med andre fra samme art.

Minste størrelse på akvariet: 40 liter. Dette er store snegler, så det blir fort trangt om det er mindre enn 40L.

Kjønnsforskjeller hos sulawesisnegle

Sulawesisnegler har to kjønn, og er ikke hermafroditter. Det er derimot umulig å se forskjell på kjønnene uten å dissekere dem eller observere lek eller egglegging.

Fôring av sulawesisnegler

Sulawesisneglene vil bruke veldig mye tid på å finkjemme alt av overflater i jakt på alger og mikroorganismer, og får i seg en del mat på denne måten. Det er likevel store snegler, og det er viktig å fôre dem ved siden av denne beitingen.

I utgangspunktet er sulawesisnegler altetende, og godtar både flakfôr, frossenfôr, algetabletter, rekepellets og alt annet. De blir veldig glad for grønnsaker som kokes i 30 sekunder før de legges i akvariet, og de ser ut til å være spesielt glade i typisk grønne grønnsaker som spinat, brokkoli, squash, salat og lignende.

Alle snegler trenger tilgang til kalsium i kosten sin for å kunne bygge et sterkt skall, og man bør derfor enten fôre dem jevnlig med eget snegle-, reke-, eller krabbefôr som inneholder mye kalsium, eller gi dem brokkoli eller spinat et par ganger i uka. Disse grønnsakene er veldig rike på kalsium, og klarer å gi sulawesisneglene mer enn nok av dette. Bare husk å fjerne grønnsaker før de begynner å råtne i vannet, noe som kan gå veldig raskt når man har så varmt vann som disse sneglene trenger.

Et godt eksempel på kalsiumrike tabletter er Tetra Crusta Menu.

Sulawesisnegle i naturen

I naturen finner man sulawesisnegler i flere ulike innsjøer på Sulawesi-øya i Indonesia. Alle innsjøene hvor man finner disse sneglene er svært dype, har varmt vann, veldig lang sikt / lite innhold av partikler, høy pH og en del hardhet. De finnes blant annet i Poso-innsjøen og Matako-innsjøen.

Oppdrett av sulawesisnegle

Oppdrett av sulawesisnegler krever at man har minst én snegle av hvert kjønn, da denne sneglen ikke er en hermafroditt. Selve oppdrettet går for det meste av seg selv, men krever at man har god kvalitet på vannet, og holder dem i vannkjemiske forhold de trives i. Om vannet er for kaldt, for bløtt eller har for lav pH så vil de ikke formere seg i det hele tatt.

Selve formeringen er heller ikke i nærheten av like eksplosiv som vi er vant til hos andre sneglearter, så man trenger ikke å være redd for at akvariet skal overfylles med det første.

Når en hunn har blitt befruktet vil hun utvikle fosteret inne i et egg inne i kroppen. Når ungen er ferdig utviklet kan hun vente litt med å slippe det til forholdene er gode, og når hun gjør det slippes en eggsekk fra åpningen hennes. Inne i denne ligger en ferdig utviklet sulawesisnegle som snart bryter seg ut av eggsekken og fungerer akkurat på samme måte som en voksen snegle. De føder på mange måter levende under på samme måte som levendefødende fisk.

Nyfødte unger er overraskende store, og både spiser og oppfører seg akkurat som de voksne sneglene, så man trenger ikke å ta noen spesielle hensyn.

Sulawesisnegle i handelen

Sulawesisnegler er fortsatt ganske sjeldne i handelen, men har økt i popularitet det siste tiåret, og blir trolig bare ennå mer vanlig i fremtiden. Det kan være en litt stiv prislapp på disse på rundt en hundrings per stykk, men her er det store variasjoner.

Legg igjen en kommentar