Guide: Bli kvitt penselalger

Penselalger er en type rødalger som gror på dekor, planter, røtter og lignende i akvariet. Den har navnet sitt på grunn av at formen på algen er som en malepensel , og på engelsk heter den «black beard algae». Til tross for det engelske navnet er den ikke sort, men heller mørkegrønn eller dyp grågrønn.

Mange regner penselalger som en av de mest problematiske algeartene. Dette er av to grunner: 1) det er veldig vanskelig å bli kvitt den, og 2) ettersom den vokser på toppen av planter og dekor er den svært ødeleggende for det estetiske aspektet i akvariet.

Det kan være vrient å fjerne penselalger for hånd, og man kommer aldri til å bli helt kvitt den ved å fjerne den manuelt. Likevel kan det være en god start å ta ut dekor som steiner, skiferhuler, røtter osv. som er fulle av penselalger og gi dem en god skrap i varmt vann. Noen koker også gjenstandene, og da vil selvsagt algene dø. Fjern så mye rester som mulig og putt det tilbake i akvariet. Dette vil ikke fjerne problemet, men det er en god start.

Når man har fjernet det meste av penselalgene manuelt er det på tide å gå dypere inn i det. Først bør man se på vannkjemien for å finne ut om problemet kan løses ved å endre på denne. Deretter kan man se på mulighetene for å tilsette fisk eller reker som er glade i å beite på penselalgene for å kvitte seg med dem på denne måten.

Penselalger
Penselalger på en Anubias-plante. Foto: Nicklas Iversen / Avkaportalen.no.

Finn årsaken til penselalgene

Dersom man bare har litt penselalger i akvariet kan det være helt normal vannkjemi, men dersom du er en av dem som har en full invasjon av penselalger bør du prøve å finne ut av årsaken, for dette skjer ikke helt av seg selv. Som med andre alger skyldes oppblomstringer for mye næringsstoffer i vannet, og overfôring er jo gjerne den vanligste problemårsaken. Dersom det fôres mer enn fiskene faktisk klarer å spise og fordøye vil det bli ekstra næringsstoffer fritt i vannmassen, og denne har raskt for å bli tatt opp av opportunistiske alger som penselalger.

Når det kommer til penselalgene er det gjerne et spesielt molekyl som er problematisk: fosfat. Fosfat er et biprodukt av mange ulike biologiske reaksjoner, og i akvariet får man opphoping av fosfat når avfall fra fisk og andre organismer brytes ned. I akvariesammenheng pleier vi gjerne å være mye mer opptatt av nitritt enn fosfat ettersom nitritten gjerne skaper problemer lenge før fosfaten, men når det kommer til penselalger kan fosfat være synderen.

Man kan måle etter fosfat ved å bruke en vanntest, og både JBL og Tetra selger fosfat-tester. Både penselalger og andre alger trives med et fosfatnivå på over 1 mg/L, så om du har problemer med penselalger vil du trolig få en måling som er over dette. Dersom du får det (det kan være noe annet som er årsaken til penselalgene) bør du lese nedenfor for å finne ut av hvordan du skal kontrollere og begrense mengden fosfat i akvariet.

Så hvordan reduserer man mengden fosfat i akvariet? Nedenfor er tre måter å redusere mengden på.

1) Reduser næringsstoffer inn i akvariet

Første punkt for å redusere mengden fosfor i akvariet er ved å se om man kan begrense mengden som kommer inn. Som nevnt er overfôring en viktig kilde til fosfor i vannet (etter at det er brutt ned), så sjekk opp mulighetene til å fôre mindre. Pass på at all maten faktisk blir spist, og ikke blitt liggende og brytes ned isteden.

Noen typer fôr inneholder mye mer fosfat og andre fosforstoffer enn annet fôr, så ta en titt på næringsinnholdet for å se hvordan det står til. Er du heldig kan det være nok å bytte fôr.

Bruker du gjødsel i akvariet for å få plantene til å vokse bedre? Da kan det være at du tilsetter ekstra fosfat og andre fosformolekyler rett i vannet ditt, så finn frem pakningsvedlegget for å se hva du faktisk putter i akvariet ditt. Det kan være så enkelt som at du får løst problemet med penselalger ved å kutte ut gjødslingen, men det er også mulig å øke mengden CO2 i vannet for å la mer fosfat bli tatt opp av plantene (se punkt #3 nedenfor for mer informasjon).

2) Slamsug avfall og humus, og ta flere vannbytter

Fôrrester, avfall fra fisker, døde organismer, dødt plantemateriale og lignende vil alle brytes ned i mindre molekyler når de ligger og råtner uforstyrret, og dette er med på å frigi både fosfat og andre næringsstoffer i vannet. Bunnen av akvariet bør slamsuges ofte for å redusere stoffer som ligger på bunn og brytes ned. Dersom du plages med penselalger kan du godt slamsuge én eller to ganger i uka, og enda oftere hvis du ser det ligger mye avfall på bunnen av akvariet.

Frie næringsstoffer som ligger i vannmassen kan enkelt tas opp av alger, og den beste måten å kvitte seg med disse næringsstoffene på er ved å ta regelmessige vannbytter. Ofte er det greit med 30 % vannbytte hver uke, men dersom du har problemer med penselalger kan du godt øke denne mengden betraktelig i en periode mens du kjemper for å kvitte deg med disse penselalgene. Bytt gjerne vann hver dag i en uke eller to dersom du har mulighet, og kombiner det med punkt #1 og #3 for å redusere hvor mye nytt fosfor som kommer inn i akvariet.

Heftige vannbytter bør selvsagt gjøres i kombinasjon med dråpetester hvor du måler hvor mye fosfat det er i vannet ditt. Du bør fortsette med vannbytter til du får en stabil måling på godt under 1 mg/L.

Til slutt bør man også spørre seg om man har et filter som er stor nok til å tåle den biologiske påkjenningen som kommer av mengden fisk i akvariet. Har man for mange fisk i forhold til størrelsen på filteret kan man få opphoping av mange ulike næringsstoffer, og et større filter med mer filtermasse kan være med på å løpe problemet.

3) Øk mengden CO2 for å la plantene ta fosfatet

Som nevnt ovenfor er det mange som tilsettes ekstra fosfat i vannet via gjødsel, og det er ikke noe rart, da planter elsker fosfat når de skal vokse. En vanlig feil mange gjør når de gjødsler er at de ikke tilsetter nok CO2. Grunnen til at dette er viktig er fordi plantene ikke klarer å ta opp nok fosfat uten tilstrekkelig mye CO2, men om de får tilsatt nok CO2 vil de være mye bedre rustet til å ta opp næringsstoffer som fosfat før algene rekker å ta alt sammen.

Reduser mengden med lys

En måte å kvitte seg med penselalger på er ved å drepe dem via begrensning av fotosyntese. For å kunne gjennomføre denne trenger de jo tilgang til lys, så ved å kutte ut lyskilden vil de med tiden dø. Har du røtter og lignende som er proppfulle av penselalger kan det være lurt å ta de opp av vannet og legge dem på et mørke sted i noen dager, så dør garantert algene. Dette er et godt alternativ for dekor og lignende som ikke kan kokes.

Mengden med lys i seg selv kan også være en av kildene til at man får mye penselalger til å begynne med. Noen har lyset gående i 12+ timer, noe algene elsker! Om dette er tilfellet bør man prøve ut å begrense seg til rundt 8 timer med lys hver dag. Dette er mer enn nok til at plantene vil trives, men det vil samtidig være med på å begrense hvor mye alger som får vokse i akvariet.

Dersom du ikke har noen levende planter i akvariet kan du også bruke mørket for å bekjempe penselalgene. La akvariet stå uten tilgang til lys i en uke eller to, så dør det meste av penselalgene. Dekk gjerne til akvariet med søppelposer for å forhindre lys fra rommet å trenge inn.

Fisk og andre organismer som spiser penselalger

Nå har vi gått nokså grundig over hvordan man skal fjerne penselalger når det er noe feil med vannkjemien, men for noen er det å foretrekke å skaffe seg fisker eller andre organismer som spiser penselalgene isteden. Dette er en enkel løsning dersom man har plass og vannkjemi som lar deg holde disse artene.

Det er viktig å merke seg at ingen av alternativene nedenfor er flinke til å spise penselalger dersom de ikke er sultne. Om det er veldig mye penselalger er det derfor ingenting i veien for å begrense mengden fôr man gir dem i en viss tid.

Siamesisk algeeter

Siamesisk algeeter (Crossocheilus oblongus) er den beste fisken for å spise penselalger. Dette er en stimfisk som blir opptil 15cm lang, og som regel kalles den bare SAE. Man bør holde minst 4-5 stykker, og disse vil gjøre en god jobb med å gå og beite på penselalger. Kjøp dem gjerne så små som mulig, for ungfisk er mye flinkere til å beite alger enn voksne.

Siamesisk algeeter (SAE).
Siamesisk algeeter (SAE). Foto: Lerdsuwa / CC BY-SA 3.0.

Et «problem» med SAE er at mange dyrebutikker selger feil fisk med navn SAE, og i virkeligheten selger de deg en fisk med navn Flying Fox (Epalzeorhynchos kalopterus). Flying Fox spiser derimot ikke penselalger, og er mye mer aggressiv enn SAE, så den vil man helst ikke ta med seg hjem når man er ute etter SAE.

For å se forskjell på disse to artene, se etter følgende:

  • Om finnene er gjennomsiktige (SAE) eller gulaktige (Flying Fox).
  • Om det er én hvit stripe på langs av kroppen (SAE) eller om det er én hvit stripe med en gyllen stripe over (Flying Fox).
  • Om den sorte stripen har en pilform på halefinnen (SAE) eller om den bare fortsetter helt jevnt over hele halefinnen (Flying Fox).
  • Om den har ett par (SAE) eller to par (Flying Fox) med barter.

Amanoreke

På andreplass bak siamesisk algeeter har vi amanoreker (Caridina multidentata). Dette er en reke som blir rundt 4 centimeter lang, har en gjennomsiktig kropp, og bruker så godt som all tiden sin på å beite alger, inkludert penselalger. Amanoreker er fredelige, og krysser seg ikke med andre reker, så disse kan holdes i de fleste akvarier uten problemer. Ha et par reker per 50L vann, så vil de trolig beite ned det meste av penselalger i løpet av noen ukers tid.

Amanoreke.
Amanoreke. Foto: Nicklas Iversen / Akvaportalen.no.

Andre fisk som spiser penselalger

Det er et par andre fisk som også er flinke til å beite på penselalger, men disse er hakket mindre effektive enn siamesiske algeetere eller amanoreker. De vil likevel gjøre en ålreit jobb med å begrense mengden, selv om de trolig ikke kan stoppe en full penselalgeinvasjon alene. Den første av disse fiskene er Kongotetra (Phenacogrammus interruptus). Dette er en ganske stor stimfisk som gjerne kan finne på å beite mye på penselalger når den er litt sulten. En stor stim kan fungere godt til å beite ned store mengder, men dette krever også en del planlegging av akvariet, ettersom det er en fisk som krever litt.

Et annet alternativ er levendefødere, og spesielt molly (Poecilia sphenops) eller sverddrager (Xiphophorus hellerii) gjør en god jobb. Disse to artene kan gjerne gå og beite på penselalger når de ikke har annet å gjøre, og et akvarium med en grei mengde av en av disse vil trolig ikke få stort til problemer med penselalger.

Til slutt vil vi nevne at de aller fleste snegler vil spise penselalger, og en god kandidat for å bli kvitt penselalgene er eplesnegler (Pomacea diffusa). Disse er glade i både alger og annen plantebasert mat.

Eplesnegler
Eplesnegler. Foto: Lars Simonsen / CC BY-SA 3.0.

3 kommentarer om “Guide: Bli kvitt penselalger”

Legg igjen en kommentar