Marmorert øksefisk (Carnegiella strigata)

Marmorert øksefisk (Carnegiella strigata) er en liten stimfisk fra Sør-Amerika. Det er en populær akvariefisk som har fått navnet sitt fra den uvanlige kroppsformen; kroppen har nemlig en form som kan ligne på et øksehode. Den andre delen av navnet kommer av den marmorfargede kroppen den har, noe som er unikt for akkurat denne arten.

Disse fiskene blir mellom 3 cm og 3,5 cm ved full størrelse, og er en vakker fisk å ha i det øvre sjiktet i akvariet. Den vil mer eller mindre aldri gå ned fra det øvre sjiktet, og bruker mesteparten av tiden sin på å ligge rett under vannoverflaten. Dette er en adferd den bruker ettersom den hopper over vannet dersom det kommer en predator.

I akvariesammenheng betyr det at man uten tvil må ha et dekkglass når man holder marmorert øksefisk (eller andre øksefisk). Dersom man ikke har det er det stor risiko for at man finner fisk på gulvet. Det er for øvrig veldig artig å se den hoppe opp av vannet, for den er en slags flyvefisk som bruker brystfinnene sine for å skyte seg fremover i lufta og slippe unna predatorer. Det er derimot ikke like kult å se det skje i stua hjemme som i en naturdokumentar, så husk å dekke til akvariet.

Marmorert øksefisk (Carnegiella strigata)
Marmorert øksefisk (Carnegiella strigata). Foto: Emilia Murray / CC BY-SA 2.0.

Akvariet bør innredes med mye flyteplanter, da marmorert øksefisk finner trygghet i å ha disse til å gjemme seg blant. Velg gjerne en art som har litt røtter som stikker ned i vannet, som pistia (Pistia stratiotes) eller lignende arter.

Marmorert øksefisk er en art som har en tendens til å være nokså sky i akvariet, spesielt når den holdes sammen med litt mer livlige fisk. De er spesielt reservert de første ukene i et nytt akvarium, men blir gradvis tøffere med tiden. De bør alltid holdes i en stim, og 10+ individer er å foretrekke.

Om de holdes i en for liten stim har de en tendens til å bli veldig hakkete mot noen få utvalgte individer, og disse blir raskt syke og slitne. En større stim reduserer dette problemet. Ellers er marmorerte øksefisk nokså fredelig mot andre arter i akvariet, og holder seg mest for seg selv.

Dette er en nokså ømfintlig art, så den bør kun holdes i veletablerte akvarier med null konsentrasjon av nitritt og ammonium. Den har lett for å bli stresset, og har en sterkt tendens til å få hvitprikk når den er stresset. Av den grunn anbefales det å holde nye marmorerte øksefisk i karantene i noen uker før man slipper dem ut i et akvarium med annen fisk i.

Marmorert øksefisk (Carnegiella strigata)
Marmorert øksefisk (Carnegiella strigata). Foto: Emilia Murray / CC BY-SA 2.0.

Marmorert øksefisk passer godt inn i Sør-Amerikanske akvarier hvor man har f.eks Apistogramma-arter, L-maller eller pansermaller. Mange ville kanskje tenke at Apistogramma blir for aggressive mot øksefiskene, men det er sjeldent et problem siden marmorert øksefisk alltid holder seg i det øverste vannsjiktet, mens dvergciklidene holder seg mot bunnen og nedre del av akvariet.

Foretrukne vannverdier for marmorert øksefisk

Temperatur: 20 – 28 C.

pH: 4,0 – 7,0. Den bør ha så surt vann som man får til.

Hardhet: 0 – 5 dGH.

Sirkulasjon: Liker ikke for sterk sirkulasjon, men det går helt fint med litt.

Minste størrelse på akvariet: 90L.

Kjønnsforskjeller hos marmorert øksefisk

Det er litt usikkerthet rundt kjønnsforskjeller, men man regner med at hunnene er litt rundere i buken. Det er derimot ingen sikkerhet rundt om dette er et godt tegn for å identifisere kjønnene fra hverandre.

Fôring av marmorert øksefisk

Marmorert øksefisk er en altetende art, men spiser kun mat som flyter i vannoverflaten. Den vil aldri svømme nedover i vannsøylen for å spise, så man må fôre dem med mat som flyter en liten stund. Vanlig flakfôr fungerer jo godt til dette.

Det finnes også frossenfôr som ikke synker, som cyclops og hvite mygglarver. Gi gjerne dette innimellom, så den slipper å kun få flakfôr hele livet sitt.

Marmorert øksefisk i naturen

Marmorert øksefisk er utbredt i store deler av Amazonas-regnskogen i Sør-Amerika, og den finnes i både Brasil, Peru, Columbia, Venezuela, Suriname og Guyana. Den finnes i siderelver til de enorme elvene Rio Negro og Rio Orinoco.

Man finner marmorert øksefisk i sortvannselver hvor det er tett med plantemateriale i nærheten av vannoverflaten. Det er en veldig vanlig fisk å komme over i naturen, og til tross for at veldig mange fanges for akvariehobbyen er det ingen trussel mot arten.

Oppdrett av marmorert øksefisk

Det er stor usikkerhet rundt hvorvidt denne faktisk har blitt avlet frem i hobbyen eller ikke. Det man vet er at voksen fisk som leker legger egg blant flyteplanter, men at disse så synker til bunnen av akvariet. Der klekker de etter 24-48 timer. Yngelen er veldig liten og må få infusorier de første dagene før den kan gå videre på mikroorm og annen levendefôr. Noen opplever å få yngel som vokser opp uten at man egentlig gjør noe for det, men dette krever gode vannforhold og et akvarium uten stort til fisk som kan finne på å spise yngelen.

Marmorert øksefisk i handelen

Marmorert øksefisk er middels sjelden i handelen, og det er ikke så veldig ofte at man kommer over den. Når man først ser den til salgs ligger gjerne prisen på rundt 30-50kr per fisk.

Alle fiskene som selges i handelen er viltfanget (de fleste fra Rio Negro), da det ikke er noen kommersiell oppdrett av denne arten.

Legg igjen en kommentar