Pandapansermalle (Corydoras panda)

Pandapansermalle (Corydoras panda) er en karakteristisk pansermalle som har fått navnet sitt fordi den har en blek/hvit kropp med sort bandittmaske, sort ryggfinne og en sort flekk ved haleroten slik at den minner om en panda. Det er en mellomstor pansermalle som kan bli opptil 5 centimeter lang i voksen størrelse. Det regnes som en av de mest ettertraktede pansermallene, men den er ikke like ofte å se i handelen som metallpansermalle (Corydoras aeneus) eller flekket pansermalle (Corydoras paleatus).

Hvis du allerede er kjent med pansermaller, så har ikke pandapansermalle all verdens spesielle krav, foruten at den trenger mye lavere temperaturer enn de fleste andre pansermallene. For pandapansermalle er 22-23°C den optimale temperaturen. Den kan overleve i 25°C eller høyere i en kort tid, men de har en tendens til å dø innen få år om de holdes i for høye temperaturer.

Corydoras panda
Corydoras panda. Foto: Giniro / CC BY-SA 3.0.

Pandapansermaller er også en av få pansermaller som tåler litt hardhet på vannet, og de kan klare seg i akvarier med opptil 7 dGH. Det gjør at de kan holdes med litt flere fisk enn andre pansermaller som kun overlever i helt bløtt vann.

En siste unik ting med pandapansermaller er at de er veldig kravstore til å ha rent og friskt vann. Man må være rutinert med vannbyttene, og slamsuge vekk avfall jevnlig.

Ellers er det en stimfisk som alle andre pansermaller, og må være i en stim på minst 6 individer. De filtrerer sand gjennom gjellene sine når de søker etter mat, og må derfor ha sandbunn. Om det er for grove korn, eller er grus, vil bartene (som i virkeligheten er følsomme sanseorganer) bli ødelagt.

Akvariet bør innredes med litt planter eller andre dekorasjoner som kan gi litt skyggeområder for denne bunnlevende fisken. De liker å bruke mye av tiden sin på å hvile under blader fra planter, og vil bli stresset om de er tvunget til å hvile uten noe over dem som gir dem skjul.

Pandapansermaller kan leve lenge, og det er ikke uvanlig at de blir 10-15 år gamle i fangenskap, så sant de holdes i akvarier hvor forholdene er gode for dem.

Corydoras panda
Corydoras panda. Foto: Chronotopian / CC BY-SA 3.0.

Det er verdt å merke seg at pandapansermaller er en av de få pansermalleartene som er notoriske til å prøve å pare seg med andre arter. De færreste pansermallene pleier å krysse seg, men Corydoras panda kommer nesten alltid til å prøve å bli med når andre arter leker, så det er fort gjort å få hybridavkom om de holdes sammen med andre pansermaller som leker.

Les også: Den store guiden til hold av pansermaller.

Foretrukne vannverdier for pandapansermalle

Temperatur: 20 – 24C.

Hardhet: 0 – 8 dGH.

pH: 6,0 til 7,5.

Sirkulasjon: Trives best med litt sirkulasjon i vannet, men ikke så mye at de ikke kan ligge og slappe av på bunnen.

Minste størrelse på akvariet: 60L.

Fôring av pandapansermaller

Som med andre pansermaller bør pandapansermaller få en variert kost med mye ulik fôr. De kan godt spise flakfôrrester som synker til bunnen, men pass på at de får i seg nok mat. Ellers kan man fôre med pansermalletabletter som Tetra TabiMin eller Hikari Sinking Wafers. Unngå tabletter som inneholder rent grønnfôr beregnet for f.eks Ancistrus-arter, men velg heller de med litt proteiner i seg.

Man kan godt fôre ofte med røde mygglarver og annen frossenfôr. De liker selvsagt også levendefôr, og mikroorm er en god kandidat ettersom de synker til bunnen.

I likhet med andre pansermaller spiser den kun fôr fra bunnen av akvariet, så det er fort gjort at den ikke får i seg nok mat om det er mange glupske fisk i akvariet. Følg derfor med på at de rekker å få spist når du fôrer.

Kjønnsforskjeller hos pandapansermaller

Man kan kun se forskjell på voksne fisk, og ser det ved at hunnen har en rundere buk og fyldigere kroppsform. Det kan være litt vanskelig å se det i akvariet, men flytt dem over i en bøtte og se ned på gruppen ovenifra, så er det nokså enkelt å se hvilket kjønn fiskene er. Det er noen individer hvor det er veldig enkelt å se hvilket kjønn de er, mens det kan være mer krevende på andre.

Fullvoksne hunner er også tydelig større enn fullvoksne hanner.

Corydoras panda
Corydoras panda. Foto: raneko / CC BY-SA 2.0.

Pandapansermaller i naturen

I naturen finner man pandapansermaller i Huanaco-området i Peru og Ecuador i Sør-Amerika. Fisken er funnet i Rio Aquas, Rio Amarillae, samt i nedbørsfeltet og sideelver til Rio Ucayali, og i en sideelv i Rio Pachitea.

Alle disse elvesystemene ligger i et område som får kaldt smeltevann fra Andes-fjellene årlig, noe som er grunnen til at pandapansermaller trenger kaldere vann enn andre pansermaller som holder til lenger inn i regnskogen. Under issmeltingtiden kan temperaturen i elvene være rett under 20C.

Pandapansermaller er funnet i både klarvannselver så vel som sortvannselver. I naturen regnes fisken som «Nær Truet» av IUCN sin Rødliste.

Oppdrett av pandapansermaller

Det er nokså greit å få til oppdrett av pandapansermaller, og fremgangsmåten er omtrent lik som hos andre arter fra Corydoras-slekta. En gruppe kan finne på å leke i vanlige selskapsakvarier, men det kan lønne seg å ha leksgruppen i et eget oppdrettakvarium for å forhindre at eggene blir spist.

Når man har kjønnsmodne fisk kan man altså ta disse over i et eget oppdrettakvarium for å få dem til å leke. Dette trenger ikke å være større enn 40L, og klarer seg fint med bare en varmekolbe og en luftpumpe. Ha gjerne en del javamose (Taxiphyllum barbieri) eller andre planter i oppdrettkaret. Sett temperaturen til 23-24C, og fôr rikelig med levendefôr og frossenfôr i en ukes tid. Dette vil få hunnene til å bli store og runde, og da er det på tide å ta en vannbytte på 50 – 75 % med kaldt vann. Dette vannbyttet bør redusere temperaturen på vannet noen få grader, og dette simulerer regntiden i naturen. Man kan gjerne også øke sirkulasjonen i vannet på dette punktet. Som regel er disse tingene mer enn nok for å få gruppen til å leke, selv om det ikke er 100 % sikkert at de kommer i leksmodus av det.

Om de ikke vil leke og legge egg kan man fortsette å fôre godt og ta jevnlige kaldtvannsbytter.

Når de leker blir eggene lagt på flate overflater, og mange opplever å finne egg som er klistret på akvarieglasset, på filter eller lignende. Om du har de i et eget oppdrettakvarium nå kan du egentlig bare fjerne foreldrene, da de vil spise egg og yngel om de får sjansen. Om du ikke har mulighet til å fjerne dem kan du plukke eggene opp for å klekke de et annet sted. Bruk en finger og rull eggene forsiktig for å løsne dem fra glasset. Nedenfor er et bilde av hvordan eggene ser ut. Merk at dette ikke er pandapansermalleegg, men heller egg fra metallpansermalle (Corydoras aeneus). Eggene ser derimot så godt som identiske ut.

Corydoras aeneus egg
Corydoras aeneus egg. Foto publisert med tillatelse.

Eggene kan flyttes over i f.eks en tom (og godt vasket) iskremboks eller lignende. Ha litt sand i bunnen og legg hele boksen til å flyte i akvariet. Da er man sikker på at vannet i boksen holder omtrent samme temperatur som i hovedakvariet. Sett inn en luftpumpe med en brusestein, og bruk gjerne noen eikeblader eller orkongler for å forhindre at eggene mugner. Om du ser at noen av eggene mugner bør de fjernes så raskt som mulig for å forhindre at muggen sprer seg.

Eggene klekker som regel innen 3 til 5 dager, og deretter har yngelen 4-5 dager hvor den lever av næring fra plommesekken sin. Deretter er det på tide å begynne å fôre den, og nå bør den få mikroorm, infusorier, nyklekket artemia eller avskallet artemia. Det er også mulig å gi fôr som liquifry på dette punktet.

Det er egentlig det viktigste om å drive oppdrett på pandapansermaller, og fremover er det bare å fôre yngelen 2-3 ganger daglig og sørge for at den har god vannkvalitet, riktig temperatur på vannet, og at den vokser som den skal. Det er ikke spesielt vanskelig å fôre opp yngelen, så hvis du har yngel på et par uker er det bare å fortsette med det samme frem til de er store nok til å flyttes sammen med de voksne fiskene.

Corydoras panda
Corydoras panda. Foto: PRODornenwolf / CC BY-SA 2.0.

Pandapansermaller i handelen

Det er verken sjeldent eller normalt å se pandapansermaller i handelen. Det er ikke blant den mest vanlige pansermallearten å se til salgs, men det er heller ikke slik at det er sjeldent å komme over den. Prisen ligger ofte på 50kr til 80kr per fisk.

Det er en del som dretter på pandapansermaller, så det er også mulig å få kjøpt den privat om man har litt flaks. Da kan man regne med en lavere pris.

Pandapansermallene som selges i handelen er for det meste avlet frem i Europa eller Asia, og det er nokså sjeldent å se viltfangede fisk i handelen, selv om man kan komme over det fra tid til annen.

4 kommentarer om “Pandapansermalle (Corydoras panda)”

Legg igjen en kommentar