Serpatetra (Hyphessobrycon eques)

Serpatetra (Hyphessobrycon eques) er en liten, rød tetraart som kan bli 4-5 centimeter lang. Det er en stimfisk som bør holdes i stimer på minst 10 individer, men jo flere, jo bedre. Arten er kjent for fine knallrøde kropp med sort rygg-, og gattfinne, samt en sort flekk like ved øyne.

Disse fiskene er i utgangspunktet nokså fredelige stimfisk, men de kan være litt hakkete mot andre fisk fra samme art – spesielt under fôring. Dette fører til at noen individer kan få litt skadede finner, men det er svært sjeldent at denne hakkingen fører til permanente skader. Det er sjeldent å se serpatetraer med hele finner, verken i naturen eller i akvariet.

Serpatetra (Hyphessobrycon eques)
Serpatetra (Hyphessobrycon eques). Foto: Merlin Senger / CC BY-SA 3.0.

Om det er trangt om plassen, eller for få fisk i stimen har serpatetra en lei tendens til å nappe finner på andre arter. Dette kan i veldig stor grad unngås ved å ha en stim på minst 10 individer og nok plass til at alle fiskene kan trekke seg vekk fra hverandre ved behov. Mange mener at hakkeadferden til serpatetra minner mer om adferden til barber som tigerbarbe (Puntigrus tetrazona) enn om andre tetraer.

Serpatetra er ellers en grei art å ha med å gjøre, og har ingen spesielle krav til akvariet så lenge vannkjemien stemmer overens med hva den trives med. Den foretrekker lite sirkulasjon i vannet, og blir glad for litt flyteplanter og beplantning ellers i akvariet, men har ellers ingen store krav. Dersom man har dempet belysning vil den vise frem de flotte fargene sine på best mulig måte, og dessuten føle seg tryggere enn med et sterkt lys rett over seg dagen lang.

Man kan holde serpatetra sammen med de fleste Sør-Amerikanske arter som trives i samme vannverdier, og som ikke er spesielt aggressive eller store nok til å spise serpatetraene. Noen gode artsvenner er pansermaller (Corydoras spp.), dvergciklider (Apistogramma spp.), andre tetraer, alt av L-maller, og om akvariet er stort nok, skalarer (Pterophyllum scalare) eller diskus (Symphysodon aequifasciatus).

Vanlig levealder for serpatetra er på rundt 7 år i fangenskap. De bruker hele akvariet jevnlig, men svømmer sjeldent rundt. Istedenfor er de mye i ro, med raske og hektiske bevegelser med jevne mellomrom.

Serpatetra (Hyphessobrycon eques)
Serpatetra (Hyphessobrycon eques). Foto: Aline Zaninella de Oliveira Cardoso / CC BY-SA 4.0.

Det er nokså store variasjoner i utseende til serpatetraen, spesielt med tanke på den sorte fargen ved øyet og på finnene. Dette kommer av at serpatetra finnes i enorme deler av Sør-Amerika, og per nå regnes disse som ulike varianter av samme art. Mange mener at forskjellene er store nok til at de bør regnes som ulike arter, men det gjør de altså ikke per 2020.

Serpatetra kommer også i et par ulike oppdrettvarianter, inkludert en langfinnet variant (Hyphessobrycon eques var. «longfin») som er veldig populær i USA, men som sjeldent sees her i Norge.

Serpatetra longfin-variant (Hyphessobrycon eques var. "longfin")
Serpatetra longfin-variant (Hyphessobrycon eques var. «longfin»). Foto: Faucon~commonswiki / CC BY-SA 2.5.

Foretrukne vannverdier for serpatetra

Temperatur: 22 – 27.

pH: 5,0 – 7,5. Om du har viltfangede fisk bør du holde pH under 7,0.

Hardhet: 0 – 10 dGH.

Sirkulasjon: Foretrekker lite eller ingen sirkulasjon.

Minste størrelse på akvariet: 60L for en stim på 10 stykker. Bør ha betydelig mer plass om den holdes sammen med andre fisk.

Kjønnsforskjeller hos serpatetra

Man kan se forskjell på kjønnene hos serpatetra ved at hunnene har en mye større og rundere buk enn hannene. Det kan være vanskelig eller til og med helt umulig å se forskjell på unge individer som ikke er kjønnsmodne ennå.

Fôring av serpatetra

Serpatetra bør fôres med variert kost bestående av en høy andel frossenfôr som røde mygglarver, samt få en del levendefôr. Den spiser alt den får tilbud om, men bør helst ha god variasjon i kosten og høy kvalitet på maten om man vil at den skal trives på lang sikt. Den vil ikke trives spesielt godt om den kun får flakfôr hver eneste dag. Om den skal ha flakfôr bør den få en variant av høy kvalitet, som Tetra Pro.

Serpatetra (Hyphessobrycon eques)
Serpatetra (Hyphessobrycon eques). Foto publisert med tillatelse.

Serpatetra i naturen

I naturen finner man serpatetra i store deler av Amazonas-regnskogen i Sør-Amerika. Den er knyttet opp mot nedbørsfeltene til elvene Paraguay og Amazonas, og kan fanges i både Brasil, Peru, Paraguay, Argentina og Bolivia.

Den finnes i både små sideelver, dammer og små innsjøer knyttet opp mot elvesystemene. Det foretrukne habitatet til serpatetra er stillestående eller svært sakteflytende vann med tett beplantning.

Oppdrett av serpatetra

Oppdrett av serpatetra er som tetraer flest, og verken egg eller yngel er spesielt krevende, og arten er desidert enklere enn for eksempel kardinaltetra (Paracheirodon axelrodi) hvor eggene er lyssensitive. Man trenger uansett et eget oppdrettsakvarium, og dette trenger ikke å være mer enn en stor boks på 30 liter. Her lager man til en slags bunn som kan samle egg, for eksempel ved å bruke kunstgress, javamose eller klinkekuler som gjør at eggene «forsvinner» ned mens foreldrene ikke kan få tak i dem.

Oppdrettakvariet trenger ikke å være spesielt avansert sånn ellers, så lenge det har en stabil temperatur på rundt 26 – 27 C, og man kan holde en pH rundt 6,0. Man trenger ikke filter, men det kan være lurt med litt bevegelse i vannet ved hjelp av en luftpumpe med brusestein.

Ha en gruppe med omtrent like mange av hvert kjønn i dette akvariet og fôr dem godt med levendefôr om du har, eller frossenfôr om du ikke har tilgang til levendefôr. De er ikke spesielt vanskelig å få i lek, og de fleste leker helt av seg selv. Om de ikke gjør det er det bare å fôre godt og ta store vannbytter hver dag frem til de leker. Dersom man ikke klarer å skille kjønn fungerer det som oftest også helt greit å bare putte 6-7 fisk i oppdrettakvariet, så har man minst ett fra hvert kjønn representert der. Dette er jo ikke helt optimalt med tanke på antall egg, men det fungerer helt greit.

Det kan være svært vanskelig å se de knøttsmå eggene, men med en lupe er det mulig å se de hvite eggene nede i bunnlaget. Når man ser egg bør foreldrene flyttes tilbake til et annet akvarium, for eggene klekker etter bare 24 timer, og foreldrene spiser gjerne alle de nyklekte ungene om de får sjansen.

Etter at yngelen er klekket tar det ennå et par dager før de trenger mat, og du kan følge med på plommesekken under buken for å se når den er tom. Når den er helt tømt vil yngelen også begynne å svømme fritt, og da må man begynne å fôre dem to-tre ganger hver dag. I starten er de så små at de kun kan spise infusorier eller tilsvarende lite fôr, men etter en ukes tid kan man få dem over på nyklekket artemia eller mikroorm.

Yngelen vokser nokså sakte, men man kan øke hastigheten ved å gi dem variert og næringsrik kost. Gi dem gjerne levendefôr så lenge som mulig, da dette er mye bedre for dem enn flakfôr eller frossenfôr i forhold til vekst.

Det kan ta noen forsøk før man får til yngelen, da de har lett for å ta kvelden om det blir svingninger i vannverdiene i akvariet, eller om verdier av ammonium og nitritt blir for høye. Man må derfor være klar til å bytte mye vann jevnlig uten å få for store endringer i vannkjemien, noe som kan være krevende og ta noen forsøk før man får følelsen av hvor mye og hvor ofte de tåler at du bytter vann.

Serpatetra i handelen

Serpatetra er nokså sjelden i handelen, men den er ikke så sjelden at det er helt umulig å få tak i den. De drettes i stor skala på enorme oppdrettfarmer, så de fleste dyrebutikker bør klare å få tak i dem nokså enkelt selv om de vanligvis ikke har de inne i sortimentet. Prisen pleier heller ikke å være så avskrekkende, og man bør regne med å betale 25kr til 35kr stykket.

Viltfangede eksemplarer er sjeldent i handelen.

En kommentar om “Serpatetra (Hyphessobrycon eques)”

Legg igjen en kommentar